Hírhozó, 1999 (9. évfolyam, 1-11. szám)

1999. január / 1. szám

r Szava-borsa =C Közérdekű Új esztendő köszöntött reánk, ami a rá következővel együtt egy új korszak küszöbét, is jelenti. Minőségibb életet, emberarcúbb világot,várunk valamennyien. Vajon valóra válik-é a “lélektől lélekig”, arcétól arcig terjedő életet? Tegnap az Emberfia reggeli borotválkozása közben mélyebben pillantott a tükörbe és meglátta szemében a szálkát. (Butaság, önteltség, gőg, irigység, meg nem értés, nagyotmondás, hzudozás, felszínesség, hitetlenség, tipró törtetés, hatalomvágy, haszonlesés, lopás, fizikai és szellemi környezetkárosítás stb., Hogy csak a legjel­lemzőbbeket említsem.) Emberfia egy csippentéssel kiemelte a szálkát és már dobta volna félre, mondván, hogy ez nem az ő szálkája! Ám a szálka hirtelen nőni kezdett. Ejha, még szétveti a szobám falát! Futott az Emberfia, ki a térre, ahol megállt, méregette a(z immár gerendát), azután ledobta a földre. Ez nem az én gerendám! Nekem csak szálkám volt! Ha volt ... Gerendám soha! Gyanús ez az egész. Talán önismereti problémák feszegetnek? Már gyanakodom egy ideje, hogy baj lehet a látásommal. Ha erősebben figyelek valamit, összefolynak szemem előtt a dolgok. Például a plakátokon, amelyeken mindent megígérnek, hogy aztán soha ne teljesítsék, vagy legföljebb úgy, hogy a hirdető járjon jól. És a piacon azok az apró fekete táblák a nagy fehér árakkal. És a hivatalban, ahol elszaporodtak a pöffeszkedő főnökök, ahonnan kiveszett a pontosság, a lelkiismeretesség. Na és a rengeteg hosszú, érthetetlen levél, az a miljom kátyú, gödör, canis merga, ocsmány beszéd, lélekromboló, bukszaapasztó munkanélküliség, a mindent elárasztó gagyi, egyenvélemény és egyenpoén. Nem beszélve a képzetlenekről, nem olvasókról, nem valósan vizsgálókról, a képmutatókról, az átállókról... Jaj, Istenem mivé lett a világ! Hova tűnt a műveltség, az igényesség, a benső tartás, az okos szeretet, a belátás, a megértés, a szolidaritás? Hol az emlkedő nemzet? A Bibó István-i (félelem nélküli, esélyegyenlő ) demokrácia, a Németh László-i minőség forradalma, a Somogyi Imre-i Kert-Magyarország, a Tamási Áron-i otthonnak érzett itthon? Itt az Emberfia a keresztúri keresztúton a gerendájával. Mások jőnek, megnézik, továbbsietnek. Aztán feltűnik egy Ember, odalép, segít elvonszolni a gerendát. Majd a saját szeméhez nyúl... Valahogy így kezdődik... Talán éppen ezen esztendőben, ezen ezredfordulón, tán épp ezen esztendőben, ezen ezredfordulón, tán épp e néhány gondolat kapcsán... Pályázat helységbérlet megszerzésére Budapest Főváros XVII. Kerület Önkormányzatának Polgármestere pályázatot hirdet önkormányzati tulajdonú, nem lakáscélú helységek bérletének elnyerésére. A pályázaton részt vehetnek, akik a gyakorolni kívánt tevékenységhez megfelelő jogosítvánnyal vagy legalább a hatósági engedély megadását kilátásba helyező nyilatkozattal rendel­keznek. A részvételre való jogosultságot a helységbérlet elnyerésére folytatott licit alkalmával igazolni kell. A pályázatra meghirdetett helyiségek határozott időtartamra, legfeljebb 5 évre bérelhetők. A pályázatokat Budapest Főváros XVII. Kerület Önkormányzatának Polgármesteri Flivatala Ügyfél- szolgálati Irodáján lehet leadni 1999. Január 7-én 8.00. órától -1999. Január 22-én 11.30 óráig. Az írásban benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:-A pályázó nevét, lakcímét, székhelyét és tevékeny­ségének megjelölését,-A helyiség tervezett felhasználásának megjelölését. A hclységbérletek elnyerése növekvő bérleti díjra történő licitálással történik. A licit időpontja és bővebb információ a Polgármesteri Hivatal főbejáratánál, valamint az Ügyfélszolgálati Irodán elhelyezett hirdetőtáblán található. Személyes felvilágosítás a Lakásügyi Csoportnál kérhető. Pályázható helyiségek: 1./ Budapest, XVII., Ferihegyi út 39. alapterülete: 142 m2 felszereltsége: víz, villany, központi fűtés, zuhanyzó WC, bérelhető: üzlethelyiség céljára, alapbérleti díj: 9.500.-Ft/m2/év+ÁFA, pályázati díj: 140.521.-Ft(ÁFÁ-val). A helyiséghez kb. 12üm2 udvarrész tartozik, melynek pontos felmérése a későbbiek során történik, területbérleti díj: 3.500.-Ft/m2/év+ÁFA. 2./ Budapest, XVII., Pesti út 29. (Pincehelység) alapterülete: 25ni2 felszereltsége: villany, bérelhető: raktár céljára, alapbérleti díj: 2.000.-Ft/m2/év+ÁFA, pályázati díj: 5.208.-Ft(ÁFÁ-val). * * * 2 Mások szemében

Next

/
Thumbnails
Contents