Hírhozó, 1998 (8. évfolyam, 1-12. szám)

1998. január / 1. szám

=(j^r)=(újÉVI KÖSZÖNTŐ) 1998 sok újat tartogat számunkra: új parlamentet, új önkormányzatot vá­lasztunk, így duplán fontos az elvégzett munkák és az előttünk álló feladatok pontos számbavétele. A nehézségek ellenére 1997-ről nyugodt lelkiismerettel készíthetjük el az év végi leltárt. Az elvégzett munka sok örömöt adott, a közös jóakarat többre képes. Kerületünk a nehéz körülmények ellenére fejlődik. Köztudomású: mi nem a “gazdag ” önkormányzatok közé tartozunk, mégis számos gondot megoldottunk. Sokat tettünk a kerület polgári értékeinek megőrzéséért, számos szép példa áll előttünk, nem nehéz ezeket követnünk. Szeretnénk a kerület lakóinak jó közbiztonságot teremteni, amelynek elérésében komoly előrelépés történt 1997-ben. Sikerült a térség legégetőbb problémájában, a csator­názásban nagy lépésekkel előrehaladni (jó eredményeket elérni), ezt folytatjuk 1998-ban is. Gondot fordítottunk a rászorultak megsegítésére, amit természetesen teendőink között ez évben is az elsők közé sorolunk. Örömmel üdvözöltük, hogy “megszólalt” a kerület rádiója, amely segíti az információk gyorsabb áramlását és a köz­vetlenebb párbeszédet a kerületben lakók és az önkormányzat között. Kiemelt feladataink közé tartozik a kerület útjainak építése, közterületek gondozása, szépítése, a kellemes, otthonos környezet kialakítása. Szeretnénk elérni, hogy gyermekeink és Rákosmente polgárai jól érezzék magukat. A választásokra való felkészülés, és annak lebonyolítása nagy próbatétel elé állítja 1998-ban önkormányzatunk dolgozóit. Ahogy eddig is számíthattunk munkatársainkra és az itt lakók önzetlen segítségére, bízom benne, ez most is így lesz. Emellett természetesen az önkormányzat és a “hivatal ” is végzi munkáját úgy, ahogy eddig is, a tőle telhető legnagyobb figyelemmel és odaadással. Remélem, kerületünk polgárai érzékelik a változásokat és a jobbító szándékot. Ismerjük az előttünk álló feladatokat, amelyek megoldásához számítunk az Önök támogató bizalmára. A tennivalók sora hosszú. Azoknak csak közös akarattal tudunk eleget tenni. Céljaink eléréséhez kívánok mindnyájunknak jó egészséget, sikerekben gazdag évet (magánéletükben boldogulást és boldogságot), és Ady Endre soraival fejezem be kívánságaimat: “Adjon Isten békét, kedvet Asszonyoknak, embereknek, Sok örömet mindenkinek, Pénzt, szerelmet, vágyat, hitet....’’ Kátai Péter polgármester Software-üzemeltetőt keresnek A kerületi polgármesteri hiveteal Windows és Novell ismerretekkel rendelkező, számítógép-karbantartásban jártas, » középfokú végzettségű software üzemeltetőt keres. Bérezés a köztisztviselői bértáblázat szerint, jelentkezni lehet, kézzel írt szakmai önéletrajz benyújtásával a polgármesteri hivatal személyzeti csoportjánál Donáth Jenőnél, január 31-ig. =(SZERKESZTŐI SZÓ)= Fehér ösvények hava... ...avagy a Nap a Vízöntőjegyébe lépett. Magyarosan szólva: Kiskarácsony, Boldogasszony vagy Fergeteg havát, köznapi nyelven pedig januárt írunk. Eredete egy adminisztratív intézkedésben gyökerezik: az ókori római főtisztviselők nem márciusban, hanem január 1-jén léptek hivatalukba Kr. e. 153-tól, a Gergely-naptár (1582-ben történt) bevezetése vég­legesítette a keresztény világban a január 1-i évkezdetet, ami párja a szilveszternek. Az 6- és újévi jóslások, kántálások, gonoszt-bajt űző szokások (csergetés, pergőzés, kongózás) mind a jó idő, bő termés, házasság, gyer­mekáldás, egészség, békesség reményében zajlanak. Ajánlatos enni: rizst, lencsét, kölest, halat (pikkelye: pénz), malacot (kitúrja a szerencsét). Szárnyast enni és bármit a házból kiadni tilos, mert elröpül vele minden jó. Az első látogató férfi legyen, a nő elviszi a szerencsét. Általános hiedelem, hogy amit ez órákban teszünk, az egész évben megismétlődik. A karácsonyi ünnepkör zárónapja vízkereszt január 6., az Úr megjelenésének napja, ekkor jelent meg a három napkeleti bölcs (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) Jézus jászolánál hódolni, a Kisded és Mária előtt. Ha vízkeresztkor enyhe az idő, olvad, úgy hamar fog tavaszodni. Ha fénylik (napsütéses) Vince (január 22.) megtelik a pince. A pálfordülás napja január 25-e. Aki viszont nem ármányos- fiirmányos, de egyenes jellemű, az csak a tyúkok, ludak fenekét birizgálja meg, hogy sokat tojjanak s gömbö- lyödjenek. Ennyit a januári jelességekből, érdekességekből. Bérekesztvén mondókámat, emelem poharam minden jóakaratú rákosmenti s azon túli kortársamra - legyen lelki búzája, bora, békessége, jó felesége és szerencséje. No, meg kedve - mondjuk lapozgatni a Hírhozót. Boldog újévet kíván kedves Mindannyiuknak a felelős szerkesztő: Tamás Tibor Pályázat intézményvezetésre Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Művelődési és Tájékoztatási Bizottsága az önkormányzat nevében pályázatot ír ki a Rákoscsabai Közösségi Ház (1171 Budapest-Rákoscsaba, Péceli út 222. székhellyel és Edző u. 24. sz. telephellyel) intézményvezetői állásának betöltésére. Alkalmazási feltételek: - szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség és öt év szakmai gyakorlat. A megbízás öt év határozott időre szól. Bérezés: alapbér + pótlék (a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján, megegyezés szerint.) Az állás elfoglalásának ideje: 1998. március 1. A pályázat benyújtásának határideje: a Művelődési Közlönyben történő megjelenést követő 3o. nap. A pály ázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát követő 3o nap. Fogadóórák Barna Andor képviselői fogadóóráján bemutatja a polgármesteri hivatalt február 4-én a Csicsergő óvodában /Kaszáló u. 48./ Vendég: Dr. Nagy István jegyző. Mindenkit várnak. Szita András falugazdász minden hétfőn 16-18 óra között tartja fogadóóráját polgármesteri hivatal II. emeleti ügyfélszolgálatán. 2

Next

/
Thumbnails
Contents