Hírhozó, 1993 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1993-01-01 / 1. szám

Y A XVII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTESÍTŐJE Elhunyt dr. Bartók Albert Novemberi szómunkban még 80-ik születésnapja, de­cemberben pedig_a BUDAPESTÉRT díj odaítélése alkalma ból köszönthettük Őt. Közhely, de így van: milyen kegyetlen az éet! Harmad szorra nem örömhírt tudatunk olvasóinkkal, hanem fajdal más kötelességünknek kél éeget tennünk Lapzárta előtt érkezett a szomorú hír: dr. Bartók Albert, a Rákosmenti Helytörténeti Gyűjtemény vezetője nincs többé. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal dolgozói, szerkesztőségünk és Berci bácsi valamennyi tisztelője oszto­zik családja fájdalmában Rá kétszeresen igaz az ilyenkor szokásos igéét: nem fe­lejtjük é! A XVII. kerületi Önkormányzat az éhunytat saját halottjá­nak tekinti Megnyitottuk a rákoskerti „kispostát Az első postahivatal Rákoskeresztúron 1870-ben nyílt meg. majd az öt település közül utolsónak 1930-ban Rákoskerten el­kezdett működni a posta. A postahivatal azonban ez év május 22-dike óta nem működik. Néhány héttel ezelőtt látogatást tettem Kátai Péter alpolgár­mester úrnál, aholis a megbeszélésünk témája Rákoskert postai ellátottsága volt. Abban egyetértettünk, hogy az ottlakóknak fel­tétlenül szükségük van a .kispostájukra", aminek hiányát akkor kezdték érezni, amikor a rablást követően bezártuk.- Rákoskerten nagyon sok a nyugdíjas, a gyesen lévő kisma­ma, akiknek gondot okoz a rákoskeresztúri postahivatal felkere­sése. Ezt az első perctől éreztük, de bizonyos mértékig meg­nyugtatott bennünket, hogy a kézbesítők, akik ezen a területen járnak, munkájuk során elvégzik azokat a kisebb szolgáltatásokat is, mint levélfelvétel, távirat és pénzfeladás; amire az ügyfelek megkérték őket Úgy gondoltuk, eleget tettünk az elvárásoknak, hisz Rákoskert nem a világ vége, része a kerületnek, néhány buszmegálló és a kerület központja elérhető Az egyszemélyes hivatalok anyagilag ráfizetésesek és a mai racionális világunkban ezek üzemeltetése gazdaságtalan - tehát megszüntethető Néz­zük a közbiztonságot: nincsenek a környéken üzemek, intézmé­nyek, imitt-amott egy üzlet, butik, azok sem a hivatal szomszéd­ságában Szóval ezernyi érvünk volt és elhitettük magunkkal, hogy igazunk van. Aztán jöttek a rákoskertiek. Először Bukta Mihály képviselő úr, majd nyugdíjasok, kismamák, egy pedagógus és sokan mások Rá kellett jönnünk, hogy ez a postahivatal nem csak egy posta, hanem- segélykérő-hely, ha egy-egy elesett, tanácstalan ember­nek szüksége van rá, itt talán megmondják szorult helyze­tében mit tegyen...- információ közvetítőhely, mert a postán biztosan tudják- sürgős esetekben innen lehet mentőt, orvost hívni, gáz­palackot rendelni stb Nyílt levél Tisztelt XVII. kerületi Polgárok, Vállalkozó Társaim,-Ismert és Még Ismeretten Barátaim! Örömmel tudatom, hogy létrehoztuk kerületünkben a .Mentő” Alapítványt Célunk két mentő autó vásárlása a ke­rület egészségügyének segítése Kérjük, hogy anyagi lehetőségükhöz mérten az alapít­ványt támogatni szíveskedjenek Az alapítvány a Fővárosi Bíróságon bejegyzett, az alapítvány céljaira befizetett összeg az adóalapból leírható A befizetéshez szükséges csekkek átvehetők a Polgármesteri Hivatal Egészségügyi Csoportjától, fellelhetők a kerület főbb kereskedelmi egysé­geiben. (Csekkszámlaézám: 541-002662-0 Mentő Alapítvány) Köszönettel az Alapítvány nevében Szilágyi Antal alapító Í __- klub, ahol a magányos ember beszélgető társat talál Ezek után lehet, hogy még sincs igazunk? Lehet, hogy nem­csak a pénzben mérhető haszon a haszon’ Talán többet ér a rá­koskertiek elismerése, amely forintban nem mérhető, de erkölcsi sikernek elkönyvelhető. Ilyen alapállásból nézve a dolgokat ki kell nyitnunk a postahi­vatalt, hogy az ügyfelek érezzék, rájuk gondolunk! Az élet igazol­ni fogja, hogy ez a helyes. Mire ez a cikk megjelenik, Önök rákoskertíek ismét felkereshe­tik a .kispostát”, ahol egy kedves, gyesről visszatérő fiata­lasszonyt találnak, aki minden igyekezetévbel azon lesz, hogy a Magyar Posta Vállalat cékitűzéseit e helyen is megvalósítsa Úgy­mint: a gazdaságos és ügyfélcentrikus üzemeltetést, a felmerülő igények mennyiségi és minőségi kielégítését Ahhoz, hogy a fenti törekvéseinket elérjük, az Önök segítsé­gét kérjük. Kérjük, vessenek egy pillantást a postahivatalra ha ar­ra járnak, figyeljenek a riasztóberendezés esetleges jelzésére Ha bármit, ami a szokásostól eltér, rendellenesnek tűnik, azonnal jelezzék Ezzel biztonságérzetet teremtenek az ott dolgozó kolle­gánknak. Őrizzék, ami mindnyájunké! Diószegi Józsefné körzeti hivatalvezető Megjelent 30 évi szünet után megjelent a Balassi Bálint (volt Fürst Sándor) Gimnázium Évkönyve. Az iskola 39 éves története mellett tanulmányok, visszaemlékezések olvashatók a könyvben. Valamennyi volt és jelenlegi tanárunk, tanítványunk neve megtalálható a lapokon, 1953/54. tanévtől kezdve. Könyvünk a gimnázium portáján megvásárolható (200,- Ft). Kérjük az olvasókat, hívják fel régi osztálytársaik figyelmét is kiadványunkra. JlgM ■h.5' III. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1993. JANUÁR 1.

Next

/
Thumbnails
Contents