XIII. Kerületi Hírnök, 2015 (21. évfolyam, 1-24. szám)

2015-01-15 / 1-2. szám

XXI. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM ANGYALFÖLD-ÚJLIPÓTVÁROS-V1ZAFOGÓ 2015. JANUÁR 15. medial3.hu • naponta • Hírnök online • a TV13 műsorai friss hírek A TV13 műsorai már digitálisan is / Közszolgáltatások Kevesebb pénzből, jobb színvonalon Sikeres volt az összevonás tinn im in in mi 111 ti in 1 JilJLI II SI S SS f Ili A Az eddigi tapasztalatok alapján eredmé­nyesen végzi feladatát a 2012-ben alapí­tott XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt., s ez igaz az alá tartozó, a különböző szakte­rületekért felelős úgynevezett divíziókra is. A társaságnak tavaly is sikerült érvé­nyesítenie a tulajdonos önkormányzat elvárását: a korábbiaknál alacsonyabbra tervezett működési költség mellett is emelni tudta a lakossági szolgáltatások színvonalát. A feladatok száma idén is folyamatosan növekszik, ezeket pedig a cégnek a tavalyinál nehezebb feltételek közepette is meg kell oldania. Ha a 2014- es adatokat vesszük, az itt élők a kisebb működési költség ellenére sem vehettek észre színvonalromlást, legyen szó intéz­ményfelújításokról és -működtetésről, közterületi rekonstrukciókról, vagy épp kulturális és sportéletről. A lakosság a cégről kedvezően vélekedik, amit vissza­igazolt a képviselő-testület is, amikor úgy foglalt állást: a korábbi döntés beváltotta a hozzáfűzött reményeket. A cég tavaly is jó színvonalon teljesítette városüzemel­tetési feladatait. Mindeközben a társaság kezelésében már javában zajlik az ingye­nes lakossági parkolási engedélyek kiadá­sa; a matricák beszerzésére már csak két hetük maradt az autósoknak, ám csak­nem a felük ezt már meg is tette. Ráadá­sul úgy, hogy jelentősen, csaknem 65 szá­zalékkal nőtt az elektronikus igénylések száma. Részletek a 4. és az 5. oldalon 7. oldal Képviselők fogadóórái 3. oldal Dunai Tamás Az új évet a helyi képviselő-testület az önkormányzat 2015-2019 közötti cik­lusprogramjának tárgyalásával kezdi. Lapunkban ezúttal arról is tájékozód­hatnak, mikor kereshetik fel városrész­vezetőinket és egyéni képviselőiket. Dunai Tamás már negyedik éve dolgozik egy vidéki színházban, de lelkében vál­tozatlanul újlipótvárosi lokálpatrióta. Első fia születésekor költözött ide. Cikkünkben arról vall, hogy számára a környék olyan, mint a Montmartre. A Szegedi úton két évvel ezelőtt indult a dietetikai rendelés azzal a céllal, hogy az egészséges, illetve a valamilyen be­tegséggel küzdő emberek számára egyénre szabott táplálkozási tanácsokat adjon. Jubileumi köszöntéssel tisztelegtünk olyan polgáraink előtt, akik életútjukkal példamutató irányt mutatnak a fiatalok­nak. Dr. Hanti Endrénét ezúttal a 104 éves születésnapja alkalmából látogat­tuk meg. 8. oldal Dietetikai rendelés 9. oldal Évtizedes emlékek

Next

/
Thumbnails
Contents