XIII. Kerületi Hírnök, 2013 (19. évfolyam, 1-24. szám)

2013-01-17 / 1-2. szám

XIX. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM ANCYALFÖLD-ÚJLIPÓTVÁROS-VIZAFOGÓ 2013. JANUÁR 17. Érvényesítse kedvezményét! KUPOI\IOLDAL a 1 5. oldalon • naponta frissüli) hírek • a TV13 műsorai • Hírnök online 75 XIII. KERÜLET Városrészünk idén ünnepli 75. születés­napját, egész évben számos rendezvény, program kapcsolódik a jubileumhoz. Részletek a 3. oldalon Interjú a polgármesterrel A változások következményei Ismét eltelt egy év, dolgos időszakot tud­hat maga mögött a kerület. A városrész fej­lesztésében, gyarapodásában jelentős eredményeket ért el az önkormányzat, an­nak ellenére, hogy a külső körülmények, jelesül az állam törekvései, a parlament ál­tal hozott törvények - finoman fogalmaz­va - sem kedveztek az önkormányzatiság­nak. Lapunk hagyománya, hogy az új esz­tendő első számában arra kérjük dr. Tóth József polgármestert, foglalja csokorba az elmúlt év helyi történéseit. Ám még mi­előtt erre rátérnénk, egy általánosabb hús­bavágó témát vetettünk föl, nevezetesen az önkormányzatok helyzetét. Interjúnk a 4—5. oldalon Orvosi rendelők A kerület magánál tartja a járóbeteg-ellátási Hátra arc az államosításnak Ónkormányzati tulajdonban maradhat a Szegedi úti intézmény is Élve a törvényi lehetőséggel, a kerület nem adja állami tulajdonba rendelőintézeteit, s május 1-je után is maga gondoskodik az alap- és a járóbeteg-szakellátásról. Az önkormányzati iskolák ellentmondást nem tűrő államosításánál megengedőbb utat kínál az önkormány­zatoknak a járóbeteg-ellátás új rendszerében a kormányzat. Az a település ugyanis, amelyik ragaszkodik saját rendelőintézeteihez, meg­tarthatja azokat. A XIII. kerület bizonyosan ezt választja, s nem mond le az állam javára saját intézményeiről - feltéve hogy a képvise­lő-testület január 17-én áldását adja az erről szóló javaslatra. Folytatás a 2. oldalon A XIII. kerületi önkormányzat web­oldala ismét elnyerte az Év honlapja dí­jat. Ezúttal egy, a városrészben élő szá­mítástechnikai szakemberrel vélemé­nyeztük a website-ot, aki szerint első ránézésre is impozáns oldalról van szó. Önkormányzatunk ebben az évben is közreműködik az EU-s élelmiszersegély programban. Február első felében tar­tósélelmiszer-csomagot adnak a kerüle­ti lakóhellyel rendelkező, szociálisan rá­szorulók számára. A budapestiek közül másodikként, ta­valy a kerületnek Hild jános-díjat ado­mányozott a Magyar Urbanisztikai Tár­saság. Sorozatunkban neves építészeket szólaltatunk meg a rangos elismerés mö­gött felsorakoztatható szakmai érvekről. Minden érdeklődőt várnak január 26-án a XIII. Kerületi Civil Szervezetek Napján az Angyalföldi József Attila Művelődési Központban. A lakosok ezen a napon megismerkedhetnek a kerületben több éve működő szervezetek működésével.

Next

/
Thumbnails
Contents