XIII. Kerületi Hírnök, 2011 (17. évfolyam, 1-23. szám)

2011-01-18 / 1-2. szám

r* " S XIII. KERÜLETI • • Felhívás Kérdések Tűzesetek Jubileumi Sportág- « Az Kémény- mm díszpolgár- a kerület /I ___Újlipót- diplomák választási angyalföldi tisztítás j elölésre vezetőihez városban igénylése tanács cipész A. j/Li I 2011-ben Javult a kerületi lakásállomány Komfortosabb bérlakások A képviselő-testület decemberi ülésén elfo­gadta a lakás- és helyiséggazdálkodási kon­cepció 2007-2010. évi feladatainak teljesí­téséről szóló beszámolót. Döntésével a 2007. évi koncepciót érvényben hagyta, és kiegé­szítette a 2014-ig szóló feladatokkal. Az önkormányzati lakásállomány 61 szá­zaléka komfortos, összkomfortos. Az elmúlt négy év alatt jelentősen javult a lakások komfortösszetétele, a félkomfortos, kom­fort nélküli és szükséglakások aránya 11 szá­zalékkal csökkent. Az intenzív kerületfej­lesztést biztosító szanálásokkal sikerült el­érni, hogy az 1996-ban még 647 szükségla­kás száma 78 százalékkal csökkent, jelenleg 143. A kerület legújabb, 70 lakásos önkor­mányzati lakóházát a Zsinór utca 38-40. szám alatt decemberben adták át (képün­kön). Folytatás a 3. oldalon Látványosan épül Épül a Radnóti Miklós Művelődési Központ (RaM), amelyet teljes egészében a kerületi ön- kormányzat önerőből, 3,5 milliárd forintból valósít meg Űjlipótvárosban, melyet a Vizafo­gón élők is nagy örömmel várnak. Cikkünk a 9. oldalon. Civil Börze Tizennegyedik alkalommal, január 29-én, szombaton 10 és 17 óraközött rendezikmeg a XIII. Kerületi Civil Szervezetek Napját az Angyalföldi József Attila Művelődési Köz­pontban. A kerületi civil szervezetek javaslatainak figyelembevételével összeállított program több témában hasznos elméleti és gyakorla­ti segítséget ad a közösségek vezetőinek, tag­jainak: Az érdeklődők Civil Börzén ismerkedhet­nek meg a helyi szervezetekkel. Minden érdeklődőt szeretettel várnak! A belépés ingyenes!

Next

/
Thumbnails
Contents