XIII. Kerületi Hírnök, 2009 (15. évfolyam, 1-24. szám)

2009-01-19 / 1-2. szám

Jubileumi Védőoltás fmm Dr. Ormos Mária diplomák kisgyerme­történelmi igénylése keknek előadása Két sportág bajnoka - Sidi Péter Szülőkés gyerekek konfliktusai Szóvák népszokások Angyalföldön Töltsük a szabadidőnket hasznosan! Biztonságos működés és fejlődés - együttműködés a kerületért Interjú dr. Tóth József polgármesterrel E seményekben gazdag, igen mozgal­mas, nem szokványos évet zártunk. A világban és idehaza is olyan történések átélői voltunk és vagyunk, melyek alapján 2008 hosszú éveken át politológusok, törté­nészek, közgazdászok érdeklődésének kivé­telezett figyelmében marad. Csak néhány példa: idehaza átéltünk egy eléggé kétes in­díttatású népszavazást, melynek egyik „eredménye” a kormányzó koalíció szétesé- 1 se, majd folytatásként jött a kisebbségi kor­mányzás. Amikor azt hittük, ez a legna­gyobb bajunk, berobbant és végigrohant a világon a pénzügyi válság, nagybankok sora dőlt, mint a dominó, mi meg sokáig kétsé­gek között voltunk: lesz-e 2009-ben költség- vetése az országnak? Miközben a gyors kor­mányzati intézkedéseknek köszönhetően, az EU és a Világbank hatalmas pénzügyi fe­dezetével elhárult fejünk fölül egy pénzügyi katasztrófa rémképe, mostanság folytatás­ként hetven év óta nem látott és tapasztalt gazdasági világválsággal és annak begyűrű­ző hatásaival ismerkedünk. Világszerte megdönthetetlennek hitt mamutvállalatok mennek tönkre, csökken a termelés, ezzel arányosan nő a munkanélküliség. Mi sem tudjuk ennek hatása alól kivonni magunkat. Már eddig is munkahelyek ezrei szűntek meg, s hol van még a vége a folyamatnak? Szóval, nem bőséggel és nyugodt jóléttel ke­csegtet minket 2009. Ez az ,a helyzet, amiben most élünk, amelyben önkormányzatunknak is el kellett látnia feladatait az óévben és végezni mun­káját. Hogyan? Milyen eredményekkel? És mire számíthatunk az új évben? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ, mikor inter­jút készítettünk dr. Tóth József polgármes­terrel. Folytatás a 2. oldalon Tizenkettedik alkalommal, január 31-én rendezik meg a Civil Szervezetek Napját az Angyal­földi József Attila Művelődési Központban. Részletes program a 12. oldalon A Raoul Wallenberg Egyesület és Alapítvány megemlékezést tartott január 16-án, a svéd diplomata eltűnésének 64. évfordulóján Újlipótvárosban, a Raoul Wallenberg utca és a Po­zsonyi út sarkán lévő emléktáblánál. A megemlékezésen Der dák Tibor szociológus, az egye­sület alapító tagja mondott beszédet. „Idejövünk időről időre. A nyolcvanas években egy­szer barátaimmal gyertyát gyújtottunk. Április negyediké volt, a felszabadulás ünnepe. Öreg nénik, bácsik álltak meg mellettünk és sírtak. Akkor hallottam először ezt a mondatot: Az én életemet is ez az ember mentette meg.” Wallenberget Budapesten utoljára a később róla el­nevezett utcában látták. E helyen áll emléktáblája is, ahová minden év januárjában elzarán­dokolnak azok, akik emlékét szívükben, lelkűkben máig megőrizték. Kerületünk önkor­mányzata képviseletében Borszéki Gyula alpolgármester helyezte el az emlékezés virágait. XIII. Kerületi Civil Szervezetek Napja Raoul Wallenbergre emlékezünk

Next

/
Thumbnails
Contents