XIII. Kerületi Hírnök, 2007 (13. évfolyam, 1-24. szám)

2007-01-17 / 1-2. szám

Lakossági parkolási engedélyek 21 | Év végi j közmeg- 1 hallgatás Képviselői fogadó- 1 órák Ruttkai ^ I Éva­emlékdíj \J 1 1 Influenza lr 8! AFaludi j utca és vidéke [0 ■ Mádéin * Hungária 1 1 200. előadá 111 I lakbér- 1 rendelet 12 Felhívás kerületi díszpolgárjelölésre Tisztelt kerületi lakosok! A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének módosított 29/1996. (XI. 8.) Budapest főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelete értelmében a „Budapest Főváros XIII. Kerület Díszpolgára” címre a képviselő-testület ismét várja a kerületi lakosok és a kerületben műkö­dő civil szervezetek javaslatait. A díszpolgári címre javasolhatók azok a magyar, illetőleg külföldi állam­polgárok - elhunyt személyek is, az el­halálozást követő 3 naptári éven belül -, akik életútjuk során kimagasló mun­kásságukkal hozzájárultak a XIII. ke­rületfejlődéséhez, továbbá azon szemé­lyek, akik szakmai tevékenységükkel vagy a kerület nemzetközi kapcsolatai­nak, illetve az együttműködés más for­májának fejlesztésében kiemelkedő te­vékenységükkel öregbítették a kerület hírnevét, tekintélyét. A polgármesterhez címzett írásos ja­vaslatokat a javasolt személy nevének, munkahelyének, beosztásának, a ja­vaslat szakmai, erkölcsi indokainak, a javasolt személy kerülethez kötődésé­nek feltüntetésével a polgármesteri hi­vatal Szervezési Osztályára (Bp. XIII., Béke tér 1.1/128.) lehet eljuttatni 2007. február 26-ig. Az adományozásról a képviselő-tes­tület dönt. Budapest, 2007. január Dr. Tóth József POLGÁRMESTER Négyéves program a kerületi út- és járdafelújítás folytatására Az önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a 2002-2006. évi út- és járdafelújítási program időarányos teljesítéséről szóló beszámolót és a 2007-2011. évi programot. A ke­rület közigazgatási területén található 1386 658 m2 hosszú úthálózatból az önkormányzat tulajdonában és kezelésében 711166m2 szilárd útburkofat, 540416 m2 burkolt jár­da és 16 627 m2 kerékpárút van. 2002-2006. évek között az úthálózatból 75 700 m2 lett felújítva 715 millió Ft értékben. Az előző négyéves program során jelentős mértékben megváltoztak az útviszonyok a kerületben. A megszépült utak, utcák jól kiegészítik a folyamatosan fejlődő városrész arculatát. Képünkön az ősszelfelújított Szegedi út egy része látható. írásunk a 16. oldalon A Csata Utcai Általános Iskola tornacsarno­kában rendezték január 10-én a kerületi diákolimpia szertornadöntőjét. A verse­nyen a Csata Utcai Általános Iskola, a Dózsa György Úti Ének-zenei és Testnevelési Álta­lános Iskola, a Hunyadi Mátyás Általános Is­kola, és a Tömöri Pál Általános Iskola diák­jai közül 40 gyermek vetélkedett két korcso­portban. A polgármesteri hivatal Művelő­dési, Kulturális és Sportosztálya, valamint a Csata Utcai Általános Iskola által szervezett teltházas rendezvényen gerendán, talajon és ugrásban mérték össze tudásukat a gyere­kek. A legjobban a tornában hagyományo­san erős Csata Utcai Általános Iskola diákjai szerepeltek, akik a csapatverseny megnye­rése mellett mindkét korcsoport egyéni ösz- szetett győztesét is adták Mészáros Dzsenifer és Rádi Krisztina személyében. A kerületi döntő után január 17-én rendezik a buda­pesti döntő első fordulóját a Körösi Csorna Sándor Általános Iskolában.

Next

/
Thumbnails
Contents