XIII. Kerületi Hírnök, 2006 (12. évfolyam, 1-24. szám)

2006-01-18 / 1-2. szám

Beszélgetés Elektronikus Új tévét a polgár- ügyintézés akarnak mesterrel a kerületben venni Jubileumi diplomák igénylése Találkozás Gyertyán Ervinnel A kínai tüskés egres Adózni pedig kell Sport és mozgás Méltányosság nélkül Átéli szigetvilág Lakossági parkolási engedélyt a várakozási övezetben állandó lakhellyel rendelkező' kerü­leti autótulajdonos, illetve -használó kaphat. Az új egységes parkolási rendről részlete­sen a 4-5. oldalon Mikor majd kiderül felettünk az ég, kizöldül a sziget, ugye, milyen jó lesz a padokon sütké­rezve megpihenni és arra gondolnotok: na, megint megmentettük az egyre pusztuló termé­szet egy darabját! írásunk a 7. oldalon A József Attila Színházban 2006. ja­nuár 7-én mutatták be a Vanek úr Afrikában című zenés képregényt. A darabot Rejtő Jenő {1905. március 29., Budapest-1943. január 1„ Jevdokovo, Uk­rajna) egy kevésbé ismert színműve és leg­híresebb regényei alapján Tasnádi István írta. A mű tisztelgés a tragikus sorsú író, a halhatatlan „humorkreátor” zsenije előtt. A történet egy vasúti váróteremben kez­dődik, amelynek ajtajában egy vendég fek­szik. Az egyik széken pedig egy író tanyá­zik, nem beszélve a betévedő állástalan pri­madonnáról. A nagy hóviharban aztán jó hírt hoz a vasutas: elakadt egy expresszvo­nat és hamarosan újabb vendégek várha­tók. Érkezik egy potyautas, egy nemzetközi sikkasztó, egy újságírónő, egy mérnök, egy gróf, egykém és egy kémnő, és persze mind jellegzetes rejtői figurák. A történetet vé­gigkíséri a háttérben föl-fölbukkanó kép­regény, sőt a cselekményből imitt-amott kirajzolódik Rejtő' életének egy-egy jelen­tős állomása. A pincér és az író köré szerve­ződik a történet. Az író megírt soraival fizet a pincérnek, és hogy lerója tartozását, megírja az imént felsorolt szereplők törté­netét. Jó, most akkor legyen egy szerelmi történet - mondja, s a történet megeleve­nedik. A rejtői figurákat olyan nagyszerű színészek alakítják, mint Reviczky Gábor (Vanek B. Eduárd), Újréti László, Galam­bos Erzsi, Schnell Ádám, Besenczi Árpád, Kocsis Judit, Timkó Eszter, Tompos Kátya, Zöld Csaba és sorolhatnánk... A műben van szerelem, bánat, humor, torokszorító gondolat és a végén nagy nevetés. Zene: Váradi Tamás és zenekara. Rendezte Mé­hes László, díszlet: Rózsa István, jelmez: Ba­logh Renáta. VaneltöitAfrikában

Next

/
Thumbnails
Contents