XIII. Kerületi Hírnök, 2005 11. évfolyam, 1-24. szám)

2005-01-19 / 1-2. szám

Együttműködési megállapodás Újabb négy évre szóló együttműködési megállapodást írt alá Petykó Zoltán, a Bu­dapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnö­ke, illetve dr. Tóth József, Budapest főváros XIII. kerületi polgármestere 2005. január 13-án. A kamara és az önkormányzat közös te­vékenységét, az elmúlt 4 év munkáját mindkét fél példaértékűnek és hasznosnak ítélte meg. Petykó Zoltán az aláírás alkal­mából megemlítette, hogy 1996-ban a XIII. kerületi önkormányzat elsőként kötött együttműködési szerződést a fővárosi ka­marával. A további együttműködés célja a véle­ménynyilvánítás biztosítása a helyi önkor­mányzat hatáskörébe tartozó gazdasági jogalkotásban, együttműködés a kerület gazdasági fejlődésének erősítésében, ipar-, kereskedelempolitikájának-kialakításában, az üzleti forgalom biztonságának és a piaci magatartás tisztességének fokozása érde­kében közös fellépés a feketegazdaság, az illegális kereskedelmi tevékenység ellen. BQmutató a József fíttila Színházban Játék a kastélyban A József Attila Színház ezúttal Molnár Fe­renc egyik legjobb színművét tűzte műso­rára. Igazi sztárparádét láthatunk. Bodrogi Gyula és Sztankay István is játszik a szín­ház direktora, Léner Péter legújabb rende­zésében. A történet egy olasz tengerparti városkában játszódik. Vakációra érkezik a híres szerzőpáros, Gál és Túrái. Magukkal hozzák legújabb operettjük ifjú zeneszer­zőjét is, Ádám Albertet, aid szerelmes a pri­madonnába. Természetesen Balogh Annie is itt tartózkodik. Túrái és Gál friss kották­kal akarja megajándékozni a primadonnát. Azonban hölgyeket nem szabad váratlan érkezésekkel meglepni. Annie szobájából a hős színész, Almády enyelgő, csábító mon­datai hallatszanak la. A hang zenészfül szá­mára összetéveszthetetlen. A mondatok szíven ütik az ifjú zeneszerzőt. Egy világ omlik össze benne. A legnehezebb helyzetekre is van meg­oldás, Túrái szerint. Nekilát hát az írásnak, hogy a világ legfélreérthetetlenebb helyze­tét félreértetté tegye... Léner Péter Molnár Ferenc művéből ele­gánsan szórakoztató vígjátékot rendezett. Jóval a bemutató előtt kérdeztem Bodrogi Gyulától, hogy hogyan mennek a Játék a kastélyban próbái. Azt válaszolta moso­lyogva: „Hát, most még meló a kastélyban, de nemsokára játék lesz belőle!” Bemutató: 2005. január 15-én. A próbák hangulata alapján tanúsíthatom: igazi fel­hőtlen játék lett belőle! Szereplők: Bodrogi Gyula, Sztankay Ist­ván, Száraz Dénes, Varga Klári, Mihályi Győző, Sztarenki Pál és Ujréti László. Dra­maturg: Szokolai Brigitta, zenei szerkesz­tő: Herczeg László, díszlet: Horgas Péter, jelmez: Vágó Nelly, szcenikus: Eberwein Róbert, a rendező munkatársa: Gábor An­na. Rendező: Léner Péter. Bárd Noémi Polli Bokréta a 109 lakásos bérház tetején Az épület legmagasabb pontján dr. Tóth Jó­zsef polgármester és Esze György, az építést végzó' HÉROSZ Rt. vezérigazgatója A kerületi önkormányzat beruházásában, az állami támogatású bérlakásprogram ke­retében 109 bérlakás épül Angyalföldön. A bokrétaünnepséget 2005. január 14-én a Dévai utca 7.-Szabolcs utca 12—14.— 16/A-B szám alatt dr. Tóth József, a kerület polgármestere nyitotta meg. Az épületegyüttes három részből áll. A Lőportár utcai 38, a Szabolcs és Dévai ut­cai saroképület 37, a Dévai utcai 34 laká­sos. Az épületek liftesek, oldalfolyosósak egy-egy, a garázsszintről induló lépcsőház­zal. A lakások 40%-a egy-, illetve másfél szobás, óla kétszobások száma. A 126 par­kolóhely többsége a pinceszinten elhelye­zett teremgarázsban lesz. A földszinten há­ziorvosi rendelőt, a napsütötte déli oldalon nyugdíjasklubot alakítanak ki. A lakóház építéséhez a képviselő-testü­let 1,3 milliárd Ft-ot biztosít. Az építkezés várhatóan 2005 első felé­ben fejeződik be. A lakásokat az önkor­mányzat pályázat útján adja bérbe. ✓ Gergely Agnes Külváros Kültelki házak udvarán mely hosszú, mint a létra, és lányok ülnek néha a létra hézagos fokán, kültelki házak udvarán hol inget szárogatnak s öreg kutyák ugatnak, bealkonyul nagyon korán, s a házigazda óborán osztozik három szomszéd, és hegedű is szól még kültelki házak udvarán; s míg kortyol három szomszéd benn vitrinben matatnak, képeslapot mutatnak, és hegedű is szól még, s a gerlék fölrepülnek, a viola sikoltoz, egy asszony zoknit foltoz, ó, kinek hegedülnek ­kültelki házak udvarán elsápadnak a mályvák, veti a csönd a kártyát, és itt az éj nagyon korán; fölbúg egy vízcsap hirtelen s a pengevékony falakon áthallatszik a szidalom, áthallatszik a szerelem, kulcslyukon néz a szerelem, s kültelki házak udvarán távoli sípjel szól, talán a szél megy itt, a szertelen kabáttalan kalandor, egy lámpafényt magára húz - s a remízben a kalauz az asszonyára gondol. 1960 Cikkünk az 5. oldalon A TARTALOMBÓL ■ ff helyi adókról Z. oldal ■ Képviselők fogadóórái 3. oldal ■ ff népszavazás kerületi eredménye 4. oldal ■ ff polgárőr egyesület kitüntetése 6. oldal ■ üj klub a nyugdíjasoknak 7. oldal ■ Reneszánsz Farsang 8. oldal ■ Szakmai beszélgetés a Nyírd Gyula Kórházban 9. oldal ■ ffz év női serdülő játékosa ­ffntóni Viktória 11. oldal

Next

/
Thumbnails
Contents