XIII. Kerületi Hírnök, 1996 (2. évfolyam, 1-12. szám)

1996. január / 1. szám

II. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1996. JANUÁR Tisztelt Kerületi Lakosok! Bár már néhány nap el is telt belőle, de javarészt még tiszta lap előttünk az 1996-os esztendő. Hogy milyen ered­mények és megoldatlanságok, törekvések és akadályok, örö­mök és gondok tételeivel írtuk tele az elmúlt 1995-ös év önkormányzati kalendáriumát, arról, úgy hisszük, kellő időben és teljességgel beszámoltunk Önöknek a 12 hónap 12 szemszögből című különkiadásunkban. Most és itt ragadom meg az alkalmat, hogy képviselő- és munkatársa­im nevében is elmondhassam mindenki számára, aki ebben a kerületben él: a továbbiakban is átérezzük a bizalmukból ránk ruházott szerepünk és felelősségünk súlyát! A boldog és sikeres új esztendő, a jó egészség kívánsága mellett, tudjuk, hogy e jókívánságok teljesüléséhez ránk mindenekelőtt munka vár. Tervezés és végrehajtás. Át­gondolás és ellenőrzés. Jó erő- és időbeosztás. Céltudatos­ság. Az életre irányuló lankadatlan figyelem és a válasz­tóinkkal folytatott szakadatlan párbeszéd. Persze minden nem lehet egyszerre. Tudnunk kell a sürgőst a több időt, gondosságot követelőtől, a lényegest a lényegtelentől elvá­lasztani. De természetesen nem lehet a részünkre lényeg­telen, ami akár egyetlen állampolgár létét, sorsát, közér­zetét is meghatározza, befolyásolja. Sok nehézség tornyosul az utunkba, ezeknek a részlete­ivel azonban nem terhelhetjük állandóan a választóinkat, kijut azokból nekik is elég. De akármennyi is a korlátunk, a bajunk, az emberség, az igazságosság, a törvényesség ösvényéről nem szabad letérnünk. Ehhez nekünk is segít­ség kell, az Önök jelzései, javaslatai, kezdeményezései, kri­tikái alapján, akár magánemberileg, akár civilszervezeteik útján. Megköszönöm azoknak, akik már az előző évben része­sítettek mindezekből. Kijelentem, hogy a jövőben is keresni fogom a módját a közvetlen találkozásoknak, meghallgatá­soknak, eszmecseréknek. Igyekezni fogom az elfoglaltságo­mat úgy alakítani, hogy erre is jusson időm, ám, remélem, megértik, hogy e szándékom megvalósulásához szükségem lehet az Önök türelmére is. Az 1996-os év honfoglalásunk 1100. évfordulója. Ez jel­zi, hogy ezer küzdelem és megpróbáltatás közt nemzetünk fennmaradt. Sok egyéb közt ez az erő is nagy értékünk. Meríthetünk belőle. Ez az óhaj talán a legaktuálisabb, amit kerületünk minden polgárának kívánhatok a béke, a szere­tet, a siker, az öröm és az egészség kívánása mellett a folyó esztendőre. eOl. '7át& palyévutteaten. A főváros kerületei közül elsőként Együttműködési megállapodás a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával 1996. január elsején lépett életbe az az együttműködési megállapodás, amelyet a XIII. kerületi önkormányzat és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara kötött meg egy­mással az előző év végén. E fontos esemény alkalmából ke­restük fel hivatalában, Tóth Imrét, a Budapesti Kereskedel­mi és Iparkamara elnökét.-Mindenekelőtt a Kamara jog­állásáról és rendeltetéséről kérünk tájékoztatást Öntől, elnök úr. — Kamaránk a gazdasági kama­rákról szóló 1994. évi XVI. tör­vény alapján jött létre, amelyet ta­valy márciusban az Országgyűlés szinte egyhangúlag szavazott meg. E törvényi felhatalmazással kezd­hette meg működését a három gaz­dasági kamara, a miénk, a Kézmű­Folytatás a 2. oldalon Tóth Imre, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke (Sinka György felvétele) k

Next

/
Thumbnails
Contents