Hír 13, 1992 (1. évfolyam, 1-6. szám)

1992. július / 1. szám

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! Reméljük kellemes meglepetést szereztünk Önöknek, ami­kor postaládájukban egy közérdekű angyalföldi újságot ta­láltak. Havonta jelentkezünk terveink szerint - szerény anya­gi lehetőségeinkhez mérten - egyszerű kivitelben. Az újság a miénk: a főváros kerületei közül a XIII. kerü­letieké. Sokan mondják, szerencsétlen ez a tizenhármas szám bár mi reméljük szerencsénket, szerencsétlenségünket nem a számmisztika határozza meg. Angyalföld él, pezseg, újabb és újabb célokat ér el, és tűz maga elé. Mi ezt a pezsgést, ezeket a célokat szeretnénk a toll eszközével szol­gálni: kerületünk felemelkedéséért. Havonta megjelenő, független újság a HÍR 13. Független a pártoktól is? - kérdezheti az olvasó, teljes joggal. S nyu­godtan válaszolhatjuk: nem. Nem független. A pártok felé (is) nyitottak vagyunk, le­gyen az bármilyen színü-címerü, ha programjában olyat tud felmutatni, ami létünk jobbra fordulását szolgálja Nem kívánjuk viszont lapunkat semmilyen politikai erő­nek sem alárendelni: hiszen párt sokféle volt már és sokféle lesz még (olyan is volt, amikor csak egyetlen egy volt), de Angyalföld marad. Ma már saját önkormányzatával, fele­lős, cselekvőkész Polgármesteri Hivatalával. Hírt adunk az Angyalföldön szép számmal található egyesületek, társadal­mi szervezetek, intézmények életéről, és nem vonjuk meg, de­hogy vonjuk meg a szót az úgymond „egyszerű" polgártól sem. Közérdekű újság a HÍR 13., hisz szerény eszközeinkkel, lehetőségeinkkel ahhoz is szeretnénk hozzájárulni, hogy az itt lakókra ne telepedjen a „nincs” keserves terhe. Hogy so­ha meg ne tudjuk, minő pusztítást visz végbe a széthúzás, az irigység, az acsarkodás, a kapzsiság, a gőg. Hogy jó szom­szédjai legyünk egymásnak, hogy a türelem, a megértés, a jsegítőkészség költözzön mindenkibe. Hogy ne kulccsal a nyakukban nőjenek fel az angyalföldi gyerekek. Ellenben legyen saját (lakás) kulcsa minden fel­nőttnek. Hogy ne a morzsát csipegesse az, aki már a kenyere javát megette. Tiszta vizet, tiszta levegőt, tiszta játszótereket szeretnénk. Tudjuk, ezt szeretné minden XIII. kerületi lakos, tiszta szívvel. Van már ehhez fórumunk is. S ne csüggessze őket, hogy oly szerencsétlen ez a szám: HÍR 13. Mert nem véletlen a cím: azt akarjuk kifejezni, hogy a szerencse forgandó, éppen ideje, hogy most már az angyal­földiekre is végre mosolyogjon. Lapunk első számában szerkesztőségünk nevében vala- mennyiüket köszönti: Z—CZSL LASZ GYÖRGY főszerkesztő Ref lektorf ényben Hogyan intézzük ügyeinket? Lakat alatt a betörők királya Ártallózó Nem vérzik el a véradás Családostól a Bringóhintóban Üres, aggasztóan üres Angyal­föld tündérkertje, a Margitsziget. Igaz, még csak reggel fél kilencet mutat az óra, még jöhetnek - de jönnek-e? Vajon sikerül-e éppen itt, Angyalföldön megfordítani egy - nem túlzás: - lassan veszé­lyessé váló folyamatot? Véradásról van szó: arról, amelyre 1988 óta egyre keveseb­ben járnak honunk polgárai kö­zül. Dacára minden felhívásnak, kampánynak, propagandának, az egészségügyi intézményekben mind katasztrófálisabb a helyzet: nincs vér. A munkahelyeken egy­re kevésbé szívesen látott „vendé­gek” a vért gyűjtő nővérkék, s munkából a véradás idején hiány­zó donorok. Az AIDS-fertőzéstől való félelem is sokakat visszatar­tott a véradástól, mások viszont Ausztriában „véreztek el”, per­sze, kemény schillingek ellenében - idehaza pedig egyre több mű­tétet kell elhalasztani, vér hiányá­ban. ez sajnos, így volt még május 29-én is. No és 30-ika, szombat, s 31-ike, vasárnap? Fordulónap lesz-e a hazai véradás történelmé­ben? A kérdés azért indokolt, mert e két napon zajlott hazánk­ban az első, a Nyugat-Európában jól bevált tapasztalatokat figye­lembe vevő véradás. Fél a hírlap­író: ha most sem, ha így sem sike­rült, akkor itt valami elvérzik... Családi véradónapról van szó. Olyanról, amelynek színhelye nem a munkahely, hanem a lakó­hely. Ahová kellemes program­ként, akár egy kirándulásra érke­zik papa, mama, gyermek. Na de érkezik-e? Lefkovics Péterrel te- kintgetünk kíváncsian a margit­szigeti Hajós Alfréd sétányra. Lefkovics Péter a Brigóhintó Gmk. közös képviselője - e cég ötelete volt a családi véradónap szervezése. Jellegzetes épületük, a Bringóvár ad otthont hazánk­ban még teljesen újdonságnak számító eseménynek. Meglepetésünkre, elsőként egy rendőrségi Ford személygép­kocsi kanyarodik elénk. Fiatal rendőrök ugrálnak ki belőle, s a Bringóvár felé sietnek. Csak nincs valami baj? - kérdeznénk, de a rendőrök hamarabb kérdeznek:- Hol lehet vért adni? - s már tűrik is fel zubbonyuk ujját. A XIII. kerületi Rendőrkapi­tányság emberei érkeztek a hely­színre. Elsőként Nagy Albert törzszászlós, beosztása szerint al­osztályvezető-helyettes tölti ki az egészségi állapotára vonatkozó kérdéseket soroló adatlapot, majd pohár teát iszik, hogy a le­adandó folyadékot előre pótolja szervezetében. Mire végeznek az angyalföldi rendőrök, már megjelennek a (Folytatás a 2. oldalon.) KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓS HAVILAP I. ÉVF. 1. SZÁM 1992. JÚLIUS

Next

/
Thumbnails
Contents