Angyalföld, 1982 (7. évfolyam, 1-3. szám)

1982. március / 1. szám

A HAZAFIAS NÉPFRONT XIII. KERÜLETI BIZOTTSÁGA ÍS A XIII. KERÜLETI TANÁCS LAPJA MMM3M EMMS HMMPM13 A moszkvai napok rendezvénysorozatára ha­zánkba érkezett szovjet politikai delegáció - amelyet Viktor Grisin, az SZKP Politikai Bizott­ságának tagja, a moszkvai pártbizottság első titkára vezetett - február 25-én látogatást tett kerületünkben. Vendégeinket e látogatásra el­kísérte dr. Maróthy László, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, az MSZMP Budapesti Bi­zottságának első titkára, Szépvölgyi Zoltán, a Fővárosi Tanács elnöke, valamint Vlagyimir Ba- zovszkij, a Szovjetunió magyarországi nagykö­vete. A XIII. kerületi Pártbizottság épületében a látogatókat Deák Gábor, a keriileti Pártbizott­ság első titkára és dr. Bozsik József tanácselnök tájékoztatta a városrész múltjáról és jelenéről, a kerületben élők és dolgozók életéről, munká­járól. Ezt követően a moszkvai küldöttség meg­tekintette a Magyar Hajó- és Darugyár angyal­földi gyáregységét, ahol nagygyűlésen is részt vett. A TARTALOMBÓL: Felejthetetlen tavaszok Zászlóbontás 1957 márciusában Forradalmi ifjúsági napok A kongresszusi ■állásfoglalás szellemében Környezetvédelmi őrjáraton a BÚVÁR-ral . V / Huszonöt éve a néphatalom szolgá latá ban Korszerűbb ügyintézés a tanácsnál Az ATTE a tömegsportért Köszöníjiik április hazánk felszabadulásának ünnepét VII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 1982. MÁRCIUS

Next

/
Thumbnails
Contents