A Kereszt és Kard Mozgalom Hangja, 1991 (32. évfolyam, 1. szám)

1991-01-01 / 1. szám

sX * * * A MAGYAR NEMZETI EGYSÉGFRONT HIVATALOS LAPJA * * * A KERESZT ÉS KARD MOZGALOM ; HANGJA LEN EMBEREK ÖNZETLEN MUNKÁJA VISZI ELŐRE A MAOYAK Ù(.\ ET* XXXII ÉVFOLYAM l.SZAfl 1991 JANUÁR HÓ VASVARI ZOLTÁN UTOLSÓ üzenete: ...a kommunizmus elleni harc csak most kezdődik..! 0<-£­Ç ...Ott volt a Donkanyarban... .Ott ismerte meg!] a "hires" Nyugati Demokráciák* ! doktrínáját a "SZABADSÁG"-ot, amikor a világ közismert - és tieghirhedtebb tömeggyilkosával Sztalin-nal és orgyilkos ban­ditáival a "népek 'szabadságá­nak1 önrendelkezési jogán" Ma­­ír gyarországot és szóvetségesü­­i- két Lengyelországot JALTA-ban k hidegvérrel dobták koncnak a F Marx-Lenin-Engels-Sztal in.-i f szifilitikus agyzavarok bolse­­p izmusnak nevezett ideológiája tT martalékául. Ott volt, amikor A MA­GYAR KATONABECSÜLET VÉDELMÉBEN 1944 őszén a magyar nemzet új­ra hadat üzent a Kohn Bélák, Rtíth Mátyások, Gerő Ernők és Vas Zoltánok Moszkvában már ha talomraéhes és az uj honfoglalásra ugrásrakész banditáinak, ami­kor a fegyverszünet leple alatt e.ci f /C-f 1 ZU- íy AS. Mindnyájan elmegyünk Te immár elmentél Hadak utján uj lélek. Vigyázó láng lettél. Most a Tejut fényesebb. Egy csillaggal több már. Az örökkévalóság álma rádszáll. Nyomod nem fújja be Hosszú utak szele... Fogadjon szeretettel Magyarok Istene! Kürtös fújj takarodót Vasvári Zoltánnak Igaz magyar Harcosnak, Öreg katonának! Q/ffo ^5-U-f jé­" nem sikerült a m. kir. tisztikart a Katyn-i .. lengyel 'bajtársak tömegsírjába Iikvidálniok. A győztes Nyugati Nagyhatalmak oldaláról í megborzadva látta, hogy a"felszabadult" Magyar 5* Népi (?) Mocsokrácia moszkovita talpnyaló és köpönyegforgató szálláscsináloitajtékzó száj­­\ jal,hogy üvöltenek "FESZÍTSD MEG"-et a háborús bűnösökként kikiáltott hazaszerető államférfi- L aink és katonáink felé, kiknek józan esze és világpolitikai szemlélete a háború-vesztés biztos tudatában is tisztában volt azzal, hogy e háborúnak nincsen vége,s valóságban csakSjl most kezdődik. 1946 tavaszán az** amerikai hadifogságból Eichen­­dorfba visszatért 2ik Magyar Hadsereg Parancsnoka, vitéz Jány Gusztáv vezérezredes e bu-T csuszavakkal indult haza a vö­rös pribébek akasztófája alá: "Uraim hazamegyek meghalni mert a NEMZETÜNK FELSZABADÏTA-j SÄH0Z rajtunk keresztül vezet az út..." Vasvári Zoltánt és család-'! ját az Egyesült Államokba ve­tette a Sors, ahol mint nehéz testi munkás az AFABN-American Friends of the Antibólshevist Nations szervező vezetője New Yorkban világgá kiáltotta az emigrációs magyarság riadójátr _ HALÁL A BOLSEVIZMUSRA! "ZOLI BÁ..." a,hogy à?m.kin. . páncélos erőknek személyes bátorságáért- a német Vaskereszt II ik osztályával, a magyar Lovag Kereszt-el, és Kardos Szignum-al; kitüntetett századosát ne-< vezték, nem volt "favored son"-ja a'magyar e-^ migráció azon vezetőinek, akik 1947-48-ban Amerikában egykori szimpátia pufajkájukat néfn— zeti szinüre mázolták, vagy 1956 után a lukas J zászló alatt megbújva az Egyesült Államok

Next

/
Thumbnails
Contents