A Kereszt és Kard Mozgalom Hangja, 1990 (31. évfolyam, 1-4. szám)

1990-01-01 / 1. szám

*** A MAGYAR NEMZETI EGYSÉGFRONT HIVATALOS LAPJA *** A KERESZT ÉS KARD MOZGALOM HANGJA CSAK ON/Ej LKN EMBEREK ÖNZETLEN MUNKÁJA VISZI ELŐRE A MAGYAR ÜGYET' XXXI ÉVFOLYAM 1 SZÁM 1990 JANUÁR HÓ 45éva Nemzet Szolgálatában: ************-*-¥-*-¥-¥* * * ***-¥­VASVÁRI ZOLTÁN A KERESZT ÉS KARD MOZ­GALOM ALAPÍTÓ ELNÖKÉNEK MAGAS KITÜNTETÉSE. * Múlt év december 9-én a Mozgalom fő­titkára vitéz Serényi István rendezésében ünnepélyes és családias karácsonyest szin­­helye volt a Passaic-i református templom előadóterme. A Magyar Hiszekegy elmondása után me­leg szavakkal üdvözölte a nagy számban meg­jelent közönséget Vasvári Zoltán a Mozga­lom vezetője és három gyertyát gyújtott meg a "MAGYAROK KARÁCSONYFÁJÁN". Elsőt a kommunizmus elleni harcban 1944-45-ben, - majd 1956-ban elesett hőseink és a kommu­nista vész- és népbiróságok mártir áldoza­­taiért,- a másodikat Erdélyben szenvedő magyar véreinkért és az utolsót a 4 évti­zedes kommunista kizsákmányoló zsarnokság­ból megujhodó Hazánk szabadságáért és jö­vőjéért . Az ünnepséget követővetően az MHBK KO' ronás Érdemkeresztjével kitüntetett New York-i Csoportvezetője VonKeviczky Kálmán emelkedett szólásra, ki mint Vasvári Zol­tán egykori ezredtársa a "katonámult"-ju­­kat idézve kitüntetéseinek felsorolásával méltatta a szovjet fronton szerzett kato­nai érdemeit. Utána a MAGYAR HARCOSOK BAJTÁRI KÖZÖS SÉGE (MHBK), KÖZPONTI VEZETŐJE vitéz MARTON FALVAY HUGÓ bajtárs emelkedett szólásra: "Amikor 1946 karácsony este, egy Le­­bédian nevű orosz faluban egy fogolytábor rabja voltam, bennünket magyar honvédtiszteket a falu határába vezényeltek ki, hogy a hóban A MAGYAR HARCOSOK BAJTÁRSI KÖZÖSSÉGE MEGALAPÍTÁSÁNAK NEGYVENEDIK ÉVFORDULÓJÁRA VASVAR!. ZOLTÁN BAJTÁRSNAK d A BAJTÁRSI KÖZÖSSÉG CÉLKITŰZÉSE ÉRTELMÉBEN KIFEJTETT EREDMÉNYES ÉS KIVÁLÓ MUNKÁJA ELISMERÉSE KÉPPEN A KORONÁS EMLÉKKERESZTET ' ADOMÁNYOZOM. ^ kelt 1989, december 9.

Next

/
Thumbnails
Contents