Kelet-Magyarország, 2017. június (74. évfolyam, 126-150. szám)

2017-06-01 / 126. szám

FÜGGETLEN NAPILAP CSÜTÖRTÖK 2017. JÚNIUSI. 28°C Zömmel na­pos, kellemes meleg idő válható. Dr. Bittó Renáta FOTÓ: PUSZTAI SÁNDOR A világ változik, az illem örök nyíregyháza. Egyre többen figyelnek olyan apróságnak tűnő, de kifizetődő tulajdon­ságokra, mint a pontosság, a tapintat, az empátia vagy a megbízhatóság. Ezt tapasz­talja dr. Bittó Renáta proto- kollszakértő, aki a napokban Nyíregyházán tartott előa­dást. /6. KM % A legszebb rajzokat díjaztuk tuzsér. Kedves felkérésnek tett eleget lapunk szerdán: a Baptista Tevékeny Szere­tet Misszió rajzversenyének tuzséri nevezőit látogattuk és leptük meg ajándékokkal, édességgel. /4. km A templom már a múlté böződ. Ésik Sándor világjáró sorozatának 138. epizódjában a határon túli Bözödre látoga­tott el, ahol nemrég templom állt, most viszont már csak kőhalom. Mintha régészeti feltáráson járt volna. /14. km Ipari termelés Az ipar termelőiár-indexe Magyarországon Előző év azonos időszaka= 100 GRAFIKA: ÉKN. FORRÁS: KSH A tartalomból Hazai tájakon ___________________6. Horgász, vadász _________________8. Sport ____________________9., 10., 11. Utazás 14. Szán-dioxid-kvóták eladásával csaltak A százmillió forintot is meghaladhatja a bűn- cselekménnyel okozott kár. nyíregyháza. Jelentős érték­re elkövetett csalás megala­pozott gyanúja miatt folytat nyomozást egy 58 éves bu­dapesti lakos és társa ellen a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me­gyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztálya. A férfi osztrák állampol­gárságú társával 2013. április 12-én a bécsi cégbíróságon be­jegyeztetett egy gazdasági tár­saságot, hogy tényleges üzleti tevékenység nélkül 2013-ban és 2014-ben Magyarországon szén-dioxid-kvóták eladásá­nak valótlan ígéretével ma­gyar állampolgároktól pénzt szerezzenek. A rendőrség megállapította, hogy a gyanúsított és osztrák állampolgárságú társa kizáró­lag a jogtalan haszonszerzés­re törekedett, a bűncselek­ménnyel okozott anyagi kár - az eddig beazonosított 104 sértett sérelmére - meghalad­ja a ÍOO millió forintot. A cég két képviselőjének elfogása érdekében európai elfogatóparancsot adtak ki. Az 58 éves H. N. P.-t az idén május 26-án a fővárosban el­fogták, osztrák társának fel­kutatása jelenleg is folyamat­ban van. A rendőrség a férfit kihallgatta, majd bűnügyi őri­zetbe vette, és kezdeményez­te előzetes letartóztatását.- A Nyíregyházi Járásbíró­ság nyomozási bírája jogerős végzésében csalás bűntette miatt indult eljárásban elren­delte H. N. R előzetes letar­tóztatását - közölte dr. Torna Attila, a Nyíregyházi Tör­vényszék sajtószóvivője, km Kiadványunka településeinkről NYÍREGYHÁZA. Lapunk mai száma mellett egy harminc­két oldalas kiadvánnyal ked­veskedünk előfizetőinknek, olvasóinknak. Ebben me­gyénk városai, települései mutatkoznak be, vezetőik szólnak pályázati lehetősége­ikről, fejlesztéseikről és ren­dezvényeikről. KM Soha nem látott lehetőségek NYÍREGYHÁZA. A vártnál is na­gyobb érdeklődés mellett rendezték meg szerdán az I. Nyíregyházi Ifjúságkonfe­renciát, amelyen a hatvan előadónak köszönhetően az egyházak, civil és állami szer­vezetek, oktatási intézmé­nyek képviselői mind megta­lálhatták az érdeklődésüknek megfelelő témakört. /3. km Látványcsapatsportág lehet majd a röplabda is Dobogó után a hatodik helyen sport. Nemrégiben ért véget a pontvadászat a férfi kézi­labda második vonalában. A Keleti csoportban megyénket három csapat képviselte. A tavaly bronzérmes Nyíregy­házi SN végül nem tudott do­bogós helyen zárni, ám a mi­nimális célt a hatodik hellyel teljesítette. /11. km Kaplonyi Zoltán (kékben) egy hatodik hellyel búcsúzott FOTÓ: PUSZTAI SÁNDOR Szabó Tünde szerint a sportág jelentős fejlő­dést tudott felmutatni. Budapest. A parlament szer­dán a látványcsapatsportágak támogatási programjának vi­tájával folytatta munkáját. A Fidesz, a KDNP és a Jobbik támogatta a módosítást, az MSZP szerint a röplabda lát­ványcsapatsportágak közé való felvétele a javaslat egyet­len jó eleme. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár elmondta, hogy a tervek szerint a karatét a felzárkí sPortágak kö­zül a kiemelt sportágak közé helyezik át. Ezzel párhuza­mosan a röplabdát a látvány­csapatsportágak közé akarják átminősíteni. Elmondta, hogy a fejlesztések és az utánpót­lásprogramok eredményeként a röplabda jelentős fejlődést tudott felmutatni az elmúlt években. Jelenleg 210 klub­nak van röplabdaszakosztá­lya, és az iskolai rendszerben 1200 csapat játszik - közölte. A kormány arra is fokozott figyelmet fordít, hogy a Ház előtt fekvő törvénymódosítás összhangban álljon az uniós szabályokkal - emelte ki. MTI Napok óta tart a kánikula megyénkben, Amanda és Norbi tegnap az árnyékban sétálva egy-egy frissítő jégkásával „vészelte át” Nyíregyházán a délutáni forróságot. fotó: racskó tibor Kánikula után zápor is jött *> Lámpa nélkül nehezebb Nem működtek a közle- . kedési lámpák szerdán . délután Nyíregyházán, az egykori telezöldes keresz­teződésben. Volt is galiba, torlódás, hiszen majd min­denki megszokta már, hogy a lámpák vezérlik. Voltak, akik azt sem tudták, hogy kinek van elsőbbsége... FOTÓ: MÁN LÁSZLÓ A csodás anyag titka: megfeledkeztek róla balsa. Pár éve történt: az oro- si Erdélyi-major horgászta­ván sokan vártak a halak ka­pására, de a pikkelyesek csak nem akartak örömet szerezni a boltban vásárolt etetőanya­got használó horgászoknak. A Balsán élő Tóth József és barátja, Fehér István saját ké­szítésű etetőanyaggal és csa­lival próbálkoztak, s rövid idő alatt annyi halat fogtak, hogy csudájára jártak a horgásztár­sak. Mikor a különleges anyag összetételéről faggattuk Tóth Józsefet, elárulta a titkot.- Olyan etetőanyagot hasz­náltunk, mint amilyet szok­tak a horgászok. Egy jóval korábbi horgászat alkalmával kevertük be, csakhogy meg­feledkeztünk a megmaradt mennyiségről. A műanyag vödörben csak erjedt és er­jedt, s mikor egy hónap múl­va rátaláltunk - talán monda­nom sem kell -, nagyon erős „illata” volt. /8. km ussmeDia termék Anett fogtechnikus szeretne lenni. 16. OLDAL ÜrnNAPLÓ LXXIV. ÉVFOLYAM, 126. SZÁM, ÁRA: 150 FT, ELŐFIZETŐKNEK: 116 FT A hatásos üzenetek- á nek a szülőkhöz I is el kell érniük! ^ KASZA HENRIETTA 3. OLDAL ”

Next

/
Thumbnails
Contents