Kelet-Magyarország, 2017. február (74. évfolyam, 27-50. szám)

2017-02-01 / 27. szám

Kiderül, az idén mennyi pénzből gazdálkodnak FÜGGETLEN NAPILAP SZERDA 2017. FEBRUÁRT. Hószáttin­1 0#» gózás, havas eső,enyheidő várható. Tizenhét éve szakadt át a gát Osztanak-szoroznak, hogy a költségvetésből jusson működtetésre, fejlesztésre. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG. A települési önkormányzatok életében a január végi, febru­ár eleji időszak meghatározza az egész éves működést. Osz­tanak-szoroznak, hogy a költ­ségvetésből jusson a működ­tetés mellett a fejlesztésbe is.- Az élet minden területén a növekedést támogató, stabil, kiszámítható Nyíregyháza 2017-es költségvetése. Min­denkit emlékeztetnék arra, hogy mindez a 2010-es kiin­duló helyzethez képest óriási előrelépés, ugyanis évek óta nincs veszteség, és nem be­szélhetünk hitelállományról - jelentette ki a legutóbbi köz­gyűlésen dr. Kovács Ferenc, a megyeszékhely polgármes­tere. Újfehértón és Uszkán már kevésbé pozitív a kép: míg az előbbi település 2,4 milliárd, utóbbi körülbelül 28 millió forintból gazdálkodhatva, km Dr.Hanusz Árpád FOTÓ: RACSKÓ TIBOR Kárpátalján is képeznek majd ápolókat 2017-ben nyíregyháza. Színes, mozgal­mas és tartalmas év előtt áll a Debreceni Egyetem Egészség- ügyi Kara, hiszen kihelyezett ápoló szakot indít közösen a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával Bereg­szászon, ahol ez lesz az első egészségtudományi képzés. A nyíregyházi karon ta­vasszal nemzetközi szemi­náriumot tartanak amerikai, finn, szlovák vendégokta­tókkal, akik közösen adnak órákat magyar és amerikai mesterszakos hallgatóknak, valamint korszerűsödik az in­tézmény kutatási infrastruk­túrája is, s új nemzetközi és hazai kutatási programok in­dulnak. A kar Szociális Munka Kuta­tórészlege és a Periféria Egye­sület közösen végez majd egy kutatást, amelynek keretében a fiatalok droghasználati szo­kásait mérik fel az intézmény hallgatói. / 5. km így készült a győztes sorozat nyíregyháza. A gyerekek eb­ben a korban még úgy fogadják el az életüket, ahogyan kapják, nincsenek bennük előítéletek a mássággal szemben, tőle- j ránsak és együttműködőek, | számukra természetes, hogy nem mindenki egyforma. Ép­pen ezért a fotózás nem külön­bözött attól, mint amikor más | okból fényképezek diákokat - I mesélte a Magyar Sajtófotó Pá­lyázat nagydíjas sorozatának elkészültéről Balázs Attila, la­punk egykori munkatársa, az MTI/MTVA fotóriportere. /8. ■ Ötven hasznos óra Klára és Piroska a közössé­gi szolgálatuk egy részét a Labor Café-ban teljesítik. FOTÓ: SIPEKI PÉTER SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG. Ci­ánt és nehézfémeket tartal­mazó víz zúdult a Romániá­ban található Lápos folyóba, miután 2000. január 30-án éjjel átszakadt a Szamos felső folyásának vízgyűjtő terüle­tén működő román-ausztrál tulajdonú Aurul nevű bánya- vállalat ülepítőjének a gátja. Másnap a mérget tartalmazó víz a Szamosba, majd aztán a Tiszába került. /6. KM Ingatlanok Ingatlan-adásvételek száma Magyarországon - tranzakciószám-becslés, Duna House GRAFIKA: ÉKN. FORRÁS: DUNA HOUSE/MTI Premierre készülnek A nyíregyházi Burattino Bábszínház február közepén szeretné bemutatni a Piroska és a farkas című újragondolt, árnyjátékkal színesített, zenés darabját, amelynek az utómunkálatai még tartanak. fotó: sipeki Péter Szerdától már javulás várható NYÍREGYHÁZA. A szálló por lég­köri koncentrációjának növek­vő átlagértéke miatt a szmog­riadó riasztási fokozata lépett életbe. A levegőminőségben szerdán várható javulás. km Elismerés a tanár úrnak NYÍREGYHÁZA, BUDAPEST. A Tu­rizmus Kft. minden évben megrendezi február elsején a turisztikai évadnyitó fogadást és díjátadó gálát. Az ünnep­ség keretében elismeréseket is adnak át olyan személyek­nek, akik a turizmus valame­lyik területén a legkiválóbbak voltak tavaly. A 2016-os év legjobb idegenforgalmi taná­rának járó díjat dr. Hanusz Ár­pád, a Nyíregyházi Egyetem professzor emeritusa veheti át ma este a Budapest Kong­resszusi Központban. km Életveszélyesen megsérült a fiú nyíregyháza. Személyi sérü­léssel járó közúti közlekedési baleset történt kedd reggel fél hét körül Nyíregyházán, a Westsik Vilmos utcán: egy személygépkocsi elütött egy úttesten átszaladó fiút. A bal­eset következtében a 15 éves gyermek életveszélyes sérü­léseket szenvedett. KM HIRDETÉS HIRDETÉS «HÉnNAPLÓ LXXIV. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM, ÁRA: 1A0 FT, ELŐFIZETŐKNEK: 107 FT Klaudia imád aján­dékozni. i 16. OLDAL \ -ussmeoia termék MAGYARORSZÁGm Lakóhe lyemen sajnos - kevés a kulturális program. DARABONT GITTA A 3. OLDAL Nyíregyháza, Pazonyi út és Nád u, sarok, a MÓL kúttal szemben. Telefon: 06 70 384 0701 Nyíregyháza, Kállóí út 121c, Damjanich lakópark (Gépkocsival a Mikszáth Kálmán út felől) Telefon: 06 70 635 2914 Sikerből született! EL­i^jrjj Az új limitált szériás modellt keresse márkakereskedésünkben! ! P é i w Szombaton is nvitva vaevunk! A tartalomból Nyíregyháza ________________4. Hazai tájakon _______________6. Sport _________________9., 10. Kiskert 14. 2006; 225 734 2008 154 097 2010 90 300 _ 2012 94 302 \ m 2014 1 05 901 Müdgfc 2016 128 386 GRAFIKA' ÉKN FORRÁS' DUNA HOIISF/MTI

Next

/
Thumbnails
Contents