Kelet Magyarország, 2015. augusztus (72. évfolyam, 179-203. szám)

2015-08-01 / 179. szám

SSNAPLÓ LXXII. ÉVFOLYAM, 179. SZÁM, ÁRA: 130 FT, ELŐFIZETŐKNEK: 100 FT Beteg kicsiket keresünk fel, igyekszünk beléjük erőt önteni, ját­szunk SERESDÓRA 3. OLDAL Nagy áldozatot kérnek Selena Gomeztől. 16. OLDAL FÜGGETLEN NAPILAP SZOMBAT 2015. AUGUSZTUS 1. 30°C Zömmel napos, száraz, kellemes idő várható. VT REGGEL DÉLBEN ESTE n Padkajavítás Tárcsás forgalomirányítás mellett végeztek útpad- kajavítást csütörtökön és pénteken Kocsordon. FOTÓ: SIPEKI PÉTER Szombaton és hétfőn jelenik meg a magazin NYÍREGYHÁZA. Mint tegnapi számunkban megírtuk, olva­sóinknak egy olyan magazin­nal szeretnénk kedveskedni, ami oktatási lehetőségekkel, állásajánlatokkal, duális kép­zésekkel foglalkozik. Technikai problémák mi­att ez a kiadvány két nap fog megjelenni. Ma a Nyíregyhá­zán és környékén kézbesített és árusított lapokban találják olvasóink a magazint, míg a megye más részein élők a hét­fői újsággal kapják kézhez. Olvasóink megértését kérjük és köszönjük. KM Csecsemők Anyatejjel táplált csecsemők a világban (6 hónapos korig kizárólag anyatejet kaptak) .. világ | Ázsia | Latin-Amerika, I Karib-térség | Fekete-Afrika I Közel-Kelet, I Észak-Afrika | Közép- és Kelet-Európa. I 37% 41% 41% 32% 30% 27% GRAFIKA: ÉKN. FORRÁS: MTI A tartalomból Sajtó és tanulás 4. Csupa ötös 7. KM-dekor 8. Sport 9., 10. Kelet-Magyarország 4401 Nyíregyháza, Postafiók 25. Telefon: (42) 501-510 Önzetlenül segítik az emberi élet védelmét Százmillió forintnyi támogatásra potyáz­hattak az önkéntes mentőszervezetek. NYÍREGYHÁZA. A katasztrófák elleni védekezésben mára ki­emelkedő fontosságú részt­vevőkké váltak a hivatásos katasztrófavédelmi erőket kiegészítő önkéntes men­tőszervezetek. E szervezetek nem csupán különleges men­tési képességekkel bírnak, de tagjaik tiszteletre méltó el­szántsággal, önzetlen módon segítik az emberi élet védel­mét. Munkájukhoz ugyanúgy szükségük van speciális fel­szerelésre és technikai eszkö­zökre, mint védőeszközre, al­katrészre vagy üzemanyagra, akár árvízi védekezés, vihar­károk felszámolása, vagy éppen speciálisabb, ku­tató-mentő műveletek során. A Kelet-Magyarországi Speciális Mentő Egyesület egy meg nem hosszabbított együttműködési megállapo­dás miatt nem jutott pályázati pénzhez. /3. KM «■ 'N-vrVr %­Rokonok, érdeklődők a bíróság előtt FOTÓ: PUSZTAI SÁNDOR A bíróságon a pénzügyőrök NYÍREGYHÁZA. Az ítélkezési szünet ellenére nagy volt a forgalom pénteken Nyíregy­házán a bíróság épületében, ugyanis a Nyíregyházi Tör­vényszék tegnap döntött azoknak a szolgálat közben letartóztatott és előállított pénzügyőröknek a sorsáról, akiket a TEK munkatársai szerdán reggel Záhonyban vettek őrizetbe. Meg nem erősített informá­ciók szerint nemcsak Nyíregy­házán, hanem Debrecenben és Miskolcon is tárgyalták a záhonyi pénzügyőrök ügyét. Lapzártakor mind a három helyszínen tartott még a tár­gyalás, nem sikerült megtud­ni, elrendeltek-e a bíróságok előzetes letartóztatást. Csu­pán annyi információ szivár­gott ki, hogy hat vámos házi őrizetben védekezhet. KM Porcsalmán egy járda felújítása során közel két kilogramm tizenhatodik-tizenhetedik századi ezüstérmét találtak. A területet a nyíregyházi Jósa András Múzeum régészei pénteken átvizsgálták, s a leleteket beszállították a múzeumba. /3. fotó: sipeki Péter Nagykövet lett azUNICEF-nél Otthonukban rajtolnak NB-s futballcsapataink SPORT. Kezdetét veszi az NB Il-es és az NB III-as fütballbaj- nokság, és az ezekben a soro­zatokban érintett megyebeli csapatok hazai pályán rajtol­nak a hétvégén. Az NB II-ben a nagy remé­nyekkel induló Kisvárda Mas­ter Good szombaton a Csák- várt fogadja, és ugyanezen a napon az NB III-as Nyírbátori FC is megkezdi a szereplését a Hatvan elleni találkozóval. A harmadosztályba szám­űzött Nyíregyháza Spartacus vasárnap lép pályára, és a DVSC-DEAC elleni mérkőzés­sel kezdi meg a klubtörténet legszomorúbban induló baj­noki szezonját. /9. KM NYÍREGYHÁZA, BUDAPEST. Több alkalommal volt már az ifjú­sági parlament képviselője a Nyíregyházán élő Trizner La­ura, számos kérdést tett fel az ifjúság sorsával kapcsolatban minisztereknek, államtitká­roknak. Közéleti tevékeny­ségét most az UNICEF Gye­rekbarát Település program Fiatal Nagyköveteként foly­tathatja. /6. KM Egymást nem hagyják magukra NYÍREGYHÁZA. Sosem Volt könnyű az állami gondozot­tak helyzete, hiszen az ott­honból kikerülve úgy kell önálló életet kezdeniük, hogy nem számíthatnak a családra. Ezt az életet megtapasztalta Galyas József is, aki több tár­sával együtt megalapította a Volt Állami Gondozottak Or­szágos Egyesületét. /5. km Miután hátulról nekiment, elmene­kült a Forddal fotó: pusztai Sándor Cserbenhagyó a kórháznál NYÍREGYHÁZA. Egy Opel Astra a kórháznál, a Kállói úton meg­állt a jelzőlámpánál, a mögöt­te érkező Ford Focus vezetője ezzel elkésett, és nekiütkö­zött az álló autónak. Ezután elmenekült a helyszínről a sofőr, de az autót csak a közeli lakóparkig vitte, onnan aztán gyalog ment tovább, szon-ps Ezüstpénzek a középkorból Pénteken már csak apró igazítgatásokat végeztek el Kakusz Dalma „Centenáriumi kiállításán”, ami mától szeptember 10- éig látható majd Nyírbátorban, a Magyar Nemzeti Múzeum Báthory István Múzeumában. fotó: sipeki Péter Egy élet múlhat a jó döntésen Dr. Mátrai Zsolt könyvet is írt erről a témáról FOTÓ: SIPEKI PÉTER Vajon minden szülő képes lenne felismerni a problémát, aztán helyesen cselekedni? NYÍREGYHÁZA. Gyermekeink élete múlhat azon, hogy vá­ratlan helyzetben, mondjuk, ha a torkán akadt falattól ful­dokolni kezd, hogyan tudunk reagálni. Meglepő, a legtöbb felnőtt mennyire nincs tisz­tában azzal, mit és hogyan kellene tennie. Nem hivatalos értesülések szerint félrenye- lés okozta egy kisgyermek fulladásos halálát a napokban Tiszavasváriban. A körülmé­nyektől függetlenül felmerül a kérdés: vajon minden szü­lő képes lenne felismerni a problémát, aztán helyesen dönteni, cselekedni?/5. KM

Next

/
Thumbnails
Contents