Kelet Magyarország, 2015. május (72. évfolyam, 102-125. szám)

2015-05-02 / 102. szám

kIlhí NAPLÓ LXXII. ÉVFOLYAM, 102. SZÁM, ÁRA: 130 FT, ELŐFIZETŐKNEK: 100 FT Nem csak anyák napján kellene kedveskednünk az anyukáknak, hanem az év •minden ALBI BRIGITTA 3. OLDAL Regi a fotózá­sokon mindig teljesen ki tud kapcsolódni. 16. OLDAL v,a FÜGGETLEN NAPILAP SZOMBAT 2015. MÁJUS 2. 18°C Borongós, esős idő várható, élénk széllel •> Művésztelep Az Első Nemzetközi Plein Air Művésztelepnek a Sóstói Múzeumfalu ad ott- . hont. Pénteken a majálisra érkezők az alkotók között láthatták a nyíregyházi Endresz Ágnes látvány- tervező művészt is munka közben. fotó: racskó tibor Elismerés a legjobbaknak NYÍREGYHÁZA, BUDAPEST. A tánc világnapján, szerda este adták át a Művészetek Palo­tája Fesztiválszínházában a Magyar Táncművészek Szö­vetsége által odaítélt szakmai díjakat. Az évad legjobb végzős növendéke díjat néptánc kategóriában Béres Máté, a Nyíregyházi Művészeti Szak- középiskola táncművészeti tagozatának végzős növendé­ke vehette át. km Méhek A méhcsaládok száma Magyarországon (ezer darab, decemberi állomány) 2000 504 2013 745 ; . 2= 2014 j _ " 773 GRAFIKA: ÉKN. FORRÁS: MTI Tartalomból Megyei tükör 5. Olvasóink leveleiből, Tolipróba 7. Ballagás, majális képekben 8. Sport 9., 10. Kelet-Magyarország 4401 Nyíregyháza, Postafiók 25. 70133 205061 Telefon: (42) 501-510 15 102 Ballagás után érettségi A szabályok és követel­mények az előző vizs­gák óta nem változtak, de módosult a választ­ható tantárgyak köre. NYÍREGYHÁZA, BUDAPEST. > A végzős középiskolások több­sége csütörtökön búcsúzott el az alma matertől. A hosszú hétvégét a legtöbben való­színűleg nem pihenéssel, ki- kapcsolódással töltik, hanem kemény tanulással, hiszen hétfőn a magyar nyelv és irodalom írásbelikkel meg­kezdődnek az idei érettségi vizsgák. Június 26-ig H72 helyszí­nen mintegy 115 300 diák ad számot tudásáról. Az emelt szintű vizsgák száma 3 száza­lékkal nőtt, a szabályok és kö­vetelmények az előző vizsgák óta nem változtak, de mó­dosult a választható tárgyak köre. Az akkreditált érettsé­gi tárgyakból a 2014/2015-ös tanév őszén lehetett utoljára vizsgázni. A mostani a 22. vizsgaidő- szak a 2005-ben bevezetett új rendszerben, az érettségizők közül több mint 79 ezer vég­zős középiskolás szerezhet érettségi bizonyítványt. Raj­tuk kívül még - a vizsgarend- szer által nyújtott lehetősé­gekkel élve - mintegy 36 300 diák tesz legalább egy vizs­gatárgyból valamilyen fajta érettségit. Vizsgáztatni 3327 bizottság fog. KM, MTI A hagyományokhoz híven májusfaállítással kezdődött a majálisi program pénteken a Sóstói Múzeumfaluban a Kismargaréta és a Margaréta Táncegyüttes tagjainak közreműködésével,/8. fotó: racskó tibor Májusfát állítottak a múzeumfaluban Ajándékot kapott az egyesület Nemcsak szórakozás­ról szólt azonban a nyírbogdányi majális, hanem adományozás­ról is. nyírbogdány. Finom falatok­ból, jókedvből, zenéből és nyereményekből nem volt hiány azon a rendezvényen, amelyet a nyírbogdányi ön- kormányzat rendezett meg pénteken. Nemcsak szórako­zásról szólt azonban a nyír­bogdányi majális, hanem adományozásról is. A majális keretében adta át ugyanis Balogh Tibor polgármester a helyi polgárőr egyesületnek azokat a járműveket, amelyek Balogh Tibor polgármester (jobbra) adta át a járműveket az egyesület­nek FOTÓ: RACSKÓ TIBOR segíthetik az eredményes kerékpár, illetve a gépkocsi járőrözést. használata tovább javítja Az önkormányzat és a la- majd a település közbiztonsá- kosság is reméli, hogy a négy gát. KM Csodálatos érzés anyának lenni nyíregyháza. Május első va­sárnapja az anyák ünnepe. Ez az a nap, amikor fiatal és idős gyerekek virágcsokorral a ke­zükben próbálnak köszönetét mondani a törődéséért, sze- retetért és figyelemért, amit az édesanyjuktól kaptak, és kapnak, legyenek bármennyi évesek is.- Azt gondolom, jobb em­berré, jobb orvossá váltam attól, hogy anya lettem - fo­galmaz dr. Vraukóné dr. Rácz Krisztina. A mondat attól válik igazán különlegessé, hogy Krisztina a Jósa András Oktatókórház szülész-nőgyó­gyász szakorvosa, valamint egy ikerpár végtelenül boldog anyukája./3. KM ■ Köszöntés Az elmúlt napokban szinte minden óvodában köszön­tötték az anyukákat, nagy­mamákat. Képünk Nyíregy­házán a Homok sori oviban készült csütörtökön. FOTÓ: RACSKÓ TIBOR Kaput nyitnak a laktanyák nyíregyháza. Szent Flóri­án napja alkalmából má­jus 4-én nyílt napot tarta­nak a tűzoltólaktanyákban. Nyitott szertárkapuk várják azokat, akik érdeklődnek a tűzoltók élete iránt. Hétfőn 9-16 óra között tekinthetik meg az érdeklődők a Nyíregy­házi Hivatásos Tűzoltó-pa­rancsnokságot, a mátészalkai, kisvárdai, fehérgyarmati, bak- talórántházi, záhonyi és nyír­bátori helyszínek 10 és 15 óra között lesznek nyitva. km Van tennivalójuk a mentőcsopor­toknak FOTÓ: MTI Éjt nappallá téve dolgoznak Katmandu. Nyíregyházi men­tőcsoport is részt vesz a ne­páli földrengést követő kuta­tómunkában és a sebesültek egészségügyi ellátásában. A Legott Görög Katolikus Mentő- csoportot Kristóf Imre vezeti, aki a keddi kiutazásuk óta napi kapcsolatban van lapunkkal.- Éjt nappallá téve dolgo­zunk. Ha kell, túlélők után ku­tatunk, ha kell az egészségügyi ellátásban segítünk - mondta a Katmandubart tartózkodó férfi. /3. KM Kábítószert találtak egy férfi gépkocsijában Nyírbátor. Kábítószer-keres­kedelem bűntett elköveté­sének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást Cs. Zoltán 37 éves nyírbátori la­kos ellen a Nyírbátori Rendőr- kapitányság Bűnügyi Osztá­lya. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitány­ság Bűnügyi Igazgatóságának munkatársai és a nyírbátori nyomozók április 29-én 23 órakor Nyírbátor belterületén igazoltatták a személygép­kocsival közlekedő 37 éves férfit. Az intézkedés közben a rendőrök a gépkocsiban előre kicsomagolt állapotban, va­lamint egy önzáró tasakban összesen 72,4 gramm kábító­szert foglaltak le. A Nyirbátori Rendőrkapitányság a további eljárást szakértők bevonásá­val folytatja. A nyomozás jelenlegi adatai szerint Cs. Zoltán a lefoglalt kábítószert továbbértékesítés céljából vásárolta Budapest­ről. A rendőrség a férfit őrizet­be vette és kezdeményezték előzetes letartóztatását, km * Lovas fogatokon búcsúztak el Újfehértótól Hagyomány az újfehértói KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola életében, hogy a ballagási ünnepség előtt a végzős diákok lovas fogatokon búcsúznak el a várostól. Ez a szokás folytatódott csütörtök délután is./8. fotó: pusztai Sándor )

Next

/
Thumbnails
Contents