Kelet-Magyarország, 2014. október (74. évfolyam, 229-254. szám)

2014-10-01 / 229. szám

Sgm NAPLÓ LXXI. ÉVFOLYAM, 229. SZÁM, ÁRA: 120 FT, ELŐFIZETŐKNEK: 96 FT FÜGGETLEN NAPILAP SZERDA 2014. OKTÓBERI. Balogh Gábor fotó: racskó tibor Kitüntetett testnevelők diáksport. - Ugyan a diáko­limpiát is fontos versenyrend­szernek tartjuk, de ettől is lé­nyegesebb, hogy a gyermekek mindennapi sporttevékeny­ségére hatást gyakoroljunk - hangsúlyozta ki Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke kedden Nyíregyházán. A megyei közgyűlés előtt az elnök elismeréseket adott át a Szabolcs-Szatmár-Bereg me­gyei Diáksport Egyesület te­rületi bizottságai által javasolt testnevelőknek./9. km Az alma állt a középpontban nyíregyháza. Ebben az önkor­mányzati ciklusban utoljára ült össze a megyei közgyűlés, és bár sok fontos napirendi pontot tárgyalt a testület - gaz­dasági program végrehajtása, katasztrófavédelmi igazgató­ság beszámolója, területfej­lesztési program - a vita kö­zéppontjában az almahelyzet állt. Az ellenzéki képviselők szerették volna, ha a felter­jesztésbe bekerül a konkrét felvásárlási ár és az intézkedés határideje, de a közgyűlés eze­ket nem szavazta meg. /5. km Kttct-MagyarorszAg • wwwJtclet.hy 4401 Nyíregyháza. Postafiók 25. Telefon: (42) 501-510 Lecsaptak a dohányra foglaltak le. A nagyhalászi el­követői kör 2013-tól futárszol­gálat segítségével rendsze­resen értékesített illegálisan előállított vágott dohányt az ország különböző pontjaira. A hatóságok megtéveszté­sére a csomagok tartalmaként könyvet, munkaruhát vagy különböző egyéb árukat jelöl­tek meg. A nyomozás eddigi adatai szerint a címzetti lis­tán több száz vevő szerepelt, akik a kilónkénti 3000-5000 forintos vételárat átutalással egyenlítették ki. Egyesek a nyers dohány be­szerzésével, mások vágással és csomagolással foglalkoz­tak, míg néhányan magát az •értékesítést, azaz a csoma­gok feladását, átvételét bo­nyolították. A már postázott vágott dohány mennyisége meghaladja a nyolc mázsát, ami után több mint 10 millió forint adót nem fizettek be az államkasszába. Az ügyben költségvetési csalás miatt in­dult nyomozás, az illegális forrásból vásárlók orgazdaság bűntette miatt felelnek tettü­kért. MTI A gyanúsítottak több mint tíz millió forint adót nem fizettek be az államkasszába. nyíregyháza. Illegális vágott dohányt előállító és elosztó hálózatot számolt fel a Nem­zeti Adó- és Vámhivatal me­gyénkben, a nyomozók 71 kilogramm vágott Bepillantás az erdő rejtelmeibe A Nyírerdő nyílt napján szakemberek segítségével hatszáz gyermek ismerkedett az erdő fáival, a gombákkal. FOTÓ: SIPEKI PÉTER *> Népmese A Népmese Napján a megyei könyvtárban nagy sikert aratott Csernik Szen­de Lábita Színháza. FOTÓ: SIPEKI PÉTER Ez egy új Hair nyíregyháza. A Móricz Zsig- mond Színház óriási technikai apparátussal, harminc táncos­sal és kiváló színészgárdával vágott bele a Hair színpadra állításába, Ladányi Andrea és csapata pedig szuggesztív előadást hozott létre. /6. km Erzsébetet sokan emlegetik nyíregyháza. A három éve in-'1 dúlt Erzsébet-program többek között a nyugdíjasok, a nagy- családosok, a fogyatékosság­gal élők és a gyermekek szá­mára biztosít kikapcsolódási lehetőséget. Kedden Nyíregy­házán ezt részletezte Guller Zoltán, a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány kuratóriu­mának elnöke, /a. km Itt van az ősz, de még tart az allergiaszezon nyíregyháza. Bár minden te­kintetben megkezdődött az ősz, naptári, meteorológiai és csillagászati szempontból is beléptünk a csapadékos évszakba, a nappalok rövi­dülnek és az időjárás fokoza­tosan fordul egyre hidegebb­re, szelesebbre, még mindig gyakran előkerül az allergiá­sok zsebéből a papír zsebken­dő. Mind az enyhülésben bíznak, ám amíg süt a nap és jó az idő, addig a parlagfű is talpon marad.- A gyomnövény pollenjének és más allergének jelenlétére a jelentősebb hajnali fagyok megérkezéséig számítani le­het - erősítette meg dr. Magyar Veronika megyei tisztifőorvos. Az előrejelzés szerint a napok­ban a parlagfű pollenkoncent­rációja a megyében még min­dig elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. /3. KM A vallásturizmust fej A Mária-út újabb ka­pocs lehet Hargita és Szabolcs megye között. nyíregyháza. - A hargitai Csík- somlyó és Máriapócs között kiépülő Mária-út olyan vallás­turisztikai lehetőségeket rejt magában, amelyek űj lendüle­tet adhatnak a két megye kap­csolatának - mondta hétfőn a megyeházán Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács elnöke.- A Mária-út 280 kilométeres határon túli szakaszát már ki­jelölték, azonban a fejlesztés­hez határon átnyúló program­ra nem pályázhatnak, hiszen a több mint 310 ezer lakosú, 86 százalékban magyar nemzeti­ségű lakossággal rendelkező Hargita nem határ menti me­gye.- A közös idegenforgalmi programra, a hozzá kapcso­lódó fejlesztésekre közvetle­nül Brüsszelből lehet pénzt elnyerni - említette Seszták Oszkár, a Szabolcs megyei köz­gyűlés elnöke. /8. KM Borboly Csaba fotó: racskó tibor Versenyben a forrásokért A nekünk szánt 12 ezer milliárd forint nagy ré­sze a gazdaságba kerül. nyíregyháza. A fejlesztéspo­litika célkeresztjében a gaz­dasági növekedés áll, olyan beruházások támogatásával, amelyek fenntarthatóak és bő­vítik a foglalkoztatást - foglalta keretbe az Európai Unió 2014- 2020-as költségvetési ciklusá­nak hazai forrásfelhasználását Csepreghy Nándor. A Miniszterelnökség he­lyettes államtitkára kedden Nyíregyházán, a megyei ipar­kamara székházában tartott vállalkozói fórumon adott tá­jékoztatást az uniós pályázati lehetőségekről. /14. km *> Látványos munka A nyíregyházi búza téri piacon kedd reggel meg­kezdődtek a tető acélszerkezeté­nek összeszerelé­si munkálatai./5. FOTÓ: RACSKÓ TIBOR Szeren­csére é: nem vagyok allergiás. PAPP HENRIETTA 3. OLDAL I UÜ / o o / uo Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Nyíregyháza Szinti szeret modellkedni. 16. OLDAL MAGYARORSZÁG %f

Next

/
Thumbnails
Contents