Kelet Magyarország, 2014. február (71. évfolyam, 27-50. szám)

2014-02-01 / 27. szám

^ NAPLÓ LXXI. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM, ÁRA: 110 FT, ELŐFIZETŐKNEK: 88 FT Ha az ut­cán zenét hallgatok, figyel­mesebben közle kedek. MOLNÁR SZILVIA 3. OLDAL 0321 4350 "Móricz Zsigmond" Megyei és Városi Könyvtár Nyíregyháza MAGYARORSZAG A színésznő szívéhez a kutyáján ke­resztül vezet az út I«. OLDAL FÜGGETLEN NAPILAP SZOMBAT 2014. FEBRUÁRI. Változó Off felhőzet, nap­L sütés, száraz Idő lesz. REGGEL DÉLBEN ESTE Madarassy György fotó: km-archIv Művész és néző találkozóhelye nyíregyháza. Számomra, aki minden áldott nap sokat dol­gozom a képeimen, hiányzik a közönség visszajelzése - mondta lapunknak Madarassy György festőművész, aki sze­rint a városban működő kiállí­tási rendszer nem ad elég lehe­tőséget az alkotóművészeknek találkozni a közönséggel, meg­ismerni a véleményüket. Ezért a belvárosban Műterem Galé­riát nyit, ahol láthatók lesznek az alkotásai, és ahol a művész és közönsége találkozhat egy­mással. /8. KM Elengedve nyíregyháza. Január végén 200 dolgozó határozott idejű szerződése járt le az Electrolux Lehel Kft. nyíregyházi üzemé­ben, amelyet nem tudtak meg­hosszabbítani - tájékoztatta lapunkat dr. Gönczy Sándor ügyvezető igazgató. /3. km Vasúti balesetek Magyarországon 2011 86 ■191 ■■ Vasúti balesetek “megsérült személyek 2012 J88 ■ 72 _ Vasúti balesetek során m meghalt személyek GRAFIKA: ÉKN. FORRÁS: MTI Tartalomból Mindenféle 4. Fórum 5. Hazai tájakon 6. Megyei tükör 7. Mindenfelől 8. Megyénk sportja 9., 10. Gazdaság 14. Kelet-Magyarország 4401 Nyíregyháza, Postafiók 25. Telefon: (42) 501-510 70133 205061 Mindennapi nehézségek A válaszadók negyede nagyon bizonytalannak érzi a jövőt. nyíregyháza. A GfK Hungária reprezentatív felmérése sze­rint a magyar családok ötödé­nek egy fillér félretett pénze sincs. Azok, akik takarékos- kodnak, gyerekeik, unokáik boldogulására gyűjtögetnek. Egészség- vagy nyugdíjbizto­sítás csak minden negyedik háztartásban van. Az állam­tól várjuk a „csodát”. A hazai háztartások negyede 1 millió forintnál kisebb pénzügyi va­gyonnal rendelkezik, hasonló az aránya azoknak, akik l és 4 millió forintra becsülték ezt az összeget. Legfeljebb 10 millió forintja mindössze a magyarok tizedének van. Ennél nagyobb összeggel a háztartások 5 szá­zaléka rendelkezik, 20 száza­lék viszont arról számolt be, hogy nincs vagyona. A legfontosabb megtakarí­tási tervek között legtöbben a konkrét cél nélküli vésztar­talékot és a utódaik anyagi támogatását említették. Mind­két kategóriát a válaszadók 46 százaléka jelölte meg. Lakás- vásárlásra, -felújításra száz­ból 34 ember takarékoskodik. Minden negyedik válaszadó a nyugdíj-előtakarékosságra is gondot fordít. A megtakarí­tási toplista ötödik helyére az egészségügyi - betegségmeg­előzésre, a tervezett beavatko­zások költségeire szánt - meg­takarítások ^*7^. kerültek. [< Rájuk esett a választás A Kelet-Magyarország olvasóinak szavazata alapján legjobbnak ítélt sportolók is elismeréseket vehettek át a nagyszabású megyei gálán./9. fotó sipeki Péter Hűségét megháláljuk! A Kelettel csak nyerhet! T­H i 0* Mai nyertesünk I *■ = Varga Ilona * «T üsz.: 2133551 'S Ajándékutalvány ’ 10 000 Ft Egy járásnyira nyíregyháza. - A megye járási hivatalaiban és a kirendelt­ségeken több mint félmillió ügyet intéztek az egy év alatt az állampolgárok. Gyorsabb és hatékonyabb lett a közigaz­gatás. n. km Ezúttal nem termett babér a kosarasoknak kosárlabda. Zsinórban ara­tott három győzelem után Kecskeméten lépett pályára a Marso-Nyíregyháza KK él­vonalbeli férfi kosárlabdacsa­pata. A Sitku Ernő által irányí­tott együttes a nagyszünetre jelentősnek mondható hát­rányba került, a folytatásban pedig - hiába próbálkozott - nem sikerült faragni a kü­lönbségen, olyannyira, hogy a negyedik negyedre a házigaz­da eldöntötte a mérkőzést. A vendégek legeredményesebb játékosának a huszonhárom pontot termelő William Wal­ker bizonyult. Más kérdés, hogy az üdvösséghez azon­ban ez is kevés volt./io. Élethű épületek Enikő és Peti mindig ér­deklődve tér be a belvárosi Lego Palotába. FOTÓ: SIPEKI PÉTER Tartalmas konferencia a településfejlesztésről nyíregyháza. „A településfej­lesztés lehetőségei 2014-2020 között - városok és vidékeik együttműködése” elnevezés­sel kétnapos konferencia há­zigazdája a szabolcsi megye- székhely. A m. Plan-Net.hu telepü­lésfejlesztési konferencia pénteken délelőtt kezdődött a megyeházán, melynek alap­hangját a Cantemus kórus adta meg. Végh József építész bemutatta a névadó klasztert, Oláh István ügyvezető igaz­gató a Szabolcs-Szatmár-Be- reg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. ré­széről az operatív programok melletti ágazati projektek je­lentőségéről szólt. A magvas gondolatok nap­ján tizenhat előadó beszélt a százhúsz fős hallgatósághoz. Szombaton autóbuszos épü­letlátogatáson vesznek részt a konferencia résztvevői: el­készült vagy megvalósítás alatt lévő, uniós támogatású projekteket tekintenek meg Nagykállóban, Kállósemjén- ben, Máriapócson, Nyírbá­torban, a búcsúebédet pedig Mátészalkán költik el./8. KM-LTL Felavatták a megújult harangodi erdei iskolát NAGYKÁLLÓ, harangod. Az in­ternet és az okos telefonok világában háttérbe szorul a természet, holott az ismeret- szerzésnek az egyik legfonto­sabb területe. A településeket övező tá­jak egykoron a mindennapi élet szerves részét képezték, azonban napjainkban a fiata­lok alig tudnak elszakadni a monitoroktól, a képernyők­től. Éppen azért tartotta fon­tosnak a nagykállói önkor­mányzat a harangodi erdei iskola létrehozását, hogy ráébressze újra a fiatalokat a természet fontosságára és an­nak védelmére, s hogy megis­merjék a környék növény- és állatvilágát. A közelmúltban uniós forrásból meg is újult a létesítmény, amelyet pénte­ken avattak fel. A környezet- tudatos szemlélet jegyében napkollektorok állítják elő a meleg vizet, a fűtési rendszer pedig talajszondás./6. km 13 Vonószenekari koncert a Bencs villában Péntek este a komolyzene kedvelőit várták a nyíregy­házi Bencs villába, ahol a Szalka Consort többek között Bach, Telemann, Vivaldi, Albinoni, Puccini és Sosztakovics műveiből válogatott. FOTÓ: PUSZTAI SÁNDOR A fiatal fiú nem hallotta, hogy jön a tehervonat rakamaz. Zokogó lányok és néma fiúk álltak a metsző hi­degben megrendülve a virá- nyosi vasútállomáson péntek reggel: egy társukat gázolta el egy Rakamaz felé közlekedő tehervonat. A rendelkezésre álló információk szerint a fiú fülhallgatóval a fülében lép­delt a sínek közti talpfákon Vi­rányos felől az állomás irányá­ba. Nem észlelte a mögötte érkező tehervonatot, ami el­gázolta. Az állomáson várako­zó fiatalok elmondták, hogy társuk azért járt rendszeresen a sínek mellett, mert így kő- — - zelebb / volt Társai siratják az elhunyt fiút FOTÓ: PUSZTAI SÁNDOR az állomás, mintha a közúton ment volna. /3. KM

Next

/
Thumbnails
Contents