Kelet-Magyarország, 2010. december (70. évfolyam, 279-304. szám)

2010-12-01 / 279. szám

s FÜGGETLEN NAPILAP SZERDA 2010. DECEMBERI. Ma ónos, havas 1 0#* eső Is hullhat, L megélénkül a szél. REGGEL DÉLBEN ESTE-GALA GALÉRIA Kiállítás Tőkey Péter festőművész alkotásaiból nyílt kiállítás kedden Nyíregyházán a Gala galériában, a tárlat decem­ber 23-áig látható. FOTÓ: SIPEKI PÉTER © BŰNÖSÖK Regisztrált bűnelkövetők GRAFIKA: ÉKN. FORRÁS: KSH Ketet-Magysrország 4401 Nyíregyháza, Postafiók 25. Telefon: (42) 501*510 Menni vagy maradni? Az ügyfeleknek lesz egyéni számlájuk és kompenzálják esetle­ges veszteségeiket. BUDAPESET. - Az 1998-as nyug­díjreform elhibázott volt, emi­att nőtt a nyugdíjalap hiánya, és ezt a problémát már nem tudja, nem akarja kezelni a kormány. A tervezett intézke­dések nélkül jövőre 900 mil­liárd forintos hiánnyal zárna a nyugdíjkassza, ez pedig nem engedhető meg - mondta a szabad nyugdíjpénztár-vá­lasztásról szóló törvénymó­dosítások vitájában az Ország- gyűlésben Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Miniszté­rium államtitkára. Selmeczi Gabriella nyugdíjvédelmi mi­niszterelnöki megbízott arról beszélt, hogy a nyugdíjpénz­tárak az elmúlt időszakban ko­moly veszteségeket halmoz­tak fel, ezért lépni kellett. - A dolgozók 14 havi nyugdíjbefi­zetéseit biztonságba helyezték és megteremtették a szabad nyugdíjpénztár-választás jogi alapját - mondta, s hozzátet­te: az ügyfeleknek lesz egyéni számlájuk az állami nyugdíj- rendszerben és kompenzálják esetleges veszteségeiket. A magánnyugdíjpénztári tagság alatt elért nyereséget az álla­mi nyugdíjrendszerbe lépők átutalhatják egy önkéntes pénztárba, vagy felvehetik egy összegben, de ez esetben 16 százalékos adót kell utána űzetni. /2,3.-VIDÁM DIÁKOK Korszerű iskola Vidámak a balkányi diákok, akik a nemrégiben befeje­ződött felújítások kapcsán korszerű intézményben ta­nulhatnak. FOTÓ: SIPEKI PÉTER Ha nem egyeznek meg, elindul a kisajátítás NYÍREGYHAZA. Mint ahogy arról beszámoltunk, a Keleti körút azért nem épülhet meg a me­gyeszékhelyen, mert annak egy rövid szakasza magán- tulajdonban van. A múlt heti közgyűlésen a testület elé ke­rülő tájékoztató anyag szerint az önkormányzat akkor adta el a területet egy magánbefekte­tőnek, amikor már készen volt az a közlekedésfejlesztési kon­cepció, miszerint oda elkerülő utat kell építeni. A tulajdonos az egész ingatlan megvásárlá­sát kéri az önkormányzattól, amely ezzel szemben csak az érintett szakaszt venné vissza. Ha a mintegy tízmillió forintos árat a tulajdonos nem fogadja el, az önkormányzat kisajátítá­si eljárást indít. /3.- SZÁRNYALNAK A SÓLYMOK A JÉGEN A fiatalok körében is egyre népszerűbb a jégkorong A megyeszékhelyen szárnyaló Szabolcsi Sólymok fiataljai nem hagynának ki egyetlen edzést sem. fotó: racskó tibor Közösség elleni izgatásért egy év felfüggesztve Enyhített a korábban kiszabott büntetésen a Szabolcs megyei bíró­ság fellebbviteli bünte­tőtanácsa. NYÍREGYHÁZA. „A Magyar Gár­da hamarosan Rakamazon is felvonul, de ez nem a szokvá­nyos felvonulás lesz, hanem attól egy kicsit több. Pusztul­ni fogtok..., rettegjetek, félje­tek, mert hamarosan jövünk!” - ezzel a szöveggel kerültek ki plakátok 2009. január 2-án Rakamazon. A rendőrség az egyik cigá­nyokat fenyegető plakáton talált ujjlenyomat alapján azonosított egy helyi 29 éves férfit. A gyanúsításról a Ma­gyar Nemzetnek nyilatko­zott a férfi édesapja, Balogh Albert, ismert megyéi roma politikus, aki a lap szerint azt mondta: „sajnálja, ha így történt, a fia felnőtt férfi, aki maga felel tetteiért”. A bizonyítékok alapján a Nyíregyházi Városi Bíróság bűnösnek mondta ki közös­ség elleni izgatás vádjában B. Tamást, és ezért l év 4 hónapos letöltendő börtönre ítélte, s 5 évre eltiltotta a köz­ügyek gyakorlásától. A véde­lem fellebbezése után került az ügy a fellebbviteli tanács elé. A védelem előadta, hogy a rendőrség csak egy plakáton találta meg a vádlott ujjlenyo­matát, ezért a városi bíróság azon következtetése, hogy ő helyezte ki az összes plakátot, nem bizonyított. A megyei bíróság úgy dön­tött, hogy a vádlott bűnös a közösség elleni izgatás vádjá­ban, de az első fokon kiszabott büntetés mértékét megvál­toztatva l év, végrehajtásában 3 évre felfüggesztett börtönre ítélte B. Tamást, s nem tiltotta el a közügyek gyakorlásától. Az indoklásban elhangzott, hogy a vádlott egyetlen pla­kát kihelyezésével is elkövet­te a terhére rótt bűncselek­ményt. SZÓN HIRDET fS Hawaii szigetén fotózták a hotel­lánc örökösét.­....................- 16. OLDAL W Én inkább az államra bíznám a nyugdíj­járulékomat. ZURKAI ÉVA 3. OLDAL A NAPLÓ LXVII. ÉVFOLYAM, 279. SZÁM, ÁRA: 100 FT, ELŐFIZETŐKNEK: 72 FT P£NNY ( MARKET r csaK a szerdánjP Csiperke gomba* * I. osztály ► dobozos * 500 g * 510 Ft/kg

Next

/
Thumbnails
Contents