Kelet-Magyarország, 2010. november (70. évfolyam, 254-278. szám)

2010-11-02 / 254. szám

84848 SS NAPLÓ LXVII. ÉVFOLYAM, 254. SZÁM, ÁRA: 100 FT, ELŐFIZETŐKNEK: 72 FT 3. OLDAL Heather Locklear mo­dell lányával pózolt a di­vathéten. « Babakocsival nem könnyű közlekedni, de nem is lehetetlen." SZILÁGYINÉ RÁDI ZSUZSA 16. OLDAL FÜGGETLEN NAPILAP KEDD 2010. NOVEMBER 2. Nem volt szemtanba a tragikus balesetnek fotó: pusztai Sándor Nem élte túl a zuhanást ÚJFCHÉRTŐ. Tisztázatlan kö­rülmények között életve­szélyes sérülést szenvedett egy férfi szombat délelőtt Újfehértón, amikor lezuhant egy tetőről a Gyár utcai egy­kori üzem területén. Épp egy épület tetőzetét szigetelték, amikor a súlyos üzemi baleset történt. Egy férfi targoncával a magasba emelt konténerből rakta ki az anyagot, amikor lezuhant. Úgy tudni, munka­végzés közben egyedül volt, így szemtanúja sincs az eset­nek. A falhoz volt támasztva egy létra, elképzelhető, hogy azon állva rakta ki a konté­ner tartalmát, és megbillent. De az sem kizárt, hogy már a tetőn dolgozott, és úgy zu­hant le. A mentők életveszé­lyes állapotban szállították a nyíregyházi kórházba, ahol később belehalt sérüléseibe. A rendőrség munkaügyi szak­emberek bevonásával indított vizsgálatot. szón Robbantással fenyegetett Két alkalommal is robbantással fenye­gette meg a nagykállói kórházat egy odavágyó hajléktalan. nasykálló. A telefonáló egy helyi nyilvános fülkét hasz­nált, amelynek közelében a második hívás után elfogták a rendőrök. A kórházban nem volt robbanószerkezet. A férfi az őt elfogó rendőröknek azt mondta: azért telefonált, mert hajléktalanként él, és fel akar­ta magát vetetni pszichiátri­ára. Előállítását követően a rendőrségen rohamot kapott, így mégis kórházba került, a nyomozók ott hallgatták ki. A gyanúsított beismerte tet­tét, de ekkor már azt állította, hogy részegsége miatt nem emlékszik, miért csinálta. A férfi többszörösen bünte­tett előéletű, két alkalommal hasonló cselekmények miatt. Az ügyben a Nagykállói Rend­őrőrs közveszéllyel fenyege­tés miatt folytatja az eljárást - mondta lapunknak Fülöp Gergely rendőrszázados, a megyei rendőr-főkapitányság szóvivője. A törvény értelmé­ben közveszéllyel fenyege­tést követ el, aki a köznyuga­lom megzavarására alkalmas valótlan tényt állít, vagy azt a látszatot kelti, hogy köz­veszéllyel járó esemény köz­vetlenül bekövetkezik. Az elkövető két évig terjedő sza­badságvesztést kaphat. km Kétezerötszáz katona sírján égtek az emlékezés lángjai Márton Mona is ott volt Nyíregyházán, a Hősök temetőjében, amikor a katonák emlékére mécsest gyújtottak. fotó: racskó tibor Indoklás nélküli elbocsátás BUDAPEST. A Fidesz úgy bőví­tené a kormánytisztviselőkre vonatkozó törvényt, hogy in­doklás nélkül lehessen elbo­csátani a közalkalmazottakat. A nemzetgazdasági miniszter szombaton bejelentette: 30 ezer embertől válnának meg a közszférában. Matolcsy György nemzet- gazdasági miniszter úgy szá­mol, hogy a legtöbben nyug­díjba mennek, vagy máshol vállalnak munkát. így csak 5 ezer munkavállalónak mon­danának föl, ám valószínűleg nekik sem kell majd megmon­dani, hogy miért. A parlament korábban elfogadta azt a tör­vényt, amely alapján nem kell megindokolni, miért monda­nak fel egy kormánytisztvise­lőnek. A Fidesz most az összes köztisztviselőre kibővítené a kört - ilyen törvényjavaslatot adtak be a párt képviselői az ünnepi hétvégén./2. FH Féltek, a temetőben maradnak Kapun belül és kapun kívül fotó: pusztai Sándor Megtapsolták a pa­rancsnokot, aki a hely­zet balesetveszélyes­sége miatt levágatta a lakatot a kapuról. NYlREBYHÁZA. - Körülbelül szá­zan rekedtek Nyíregyházán, az Északi temetőben vasárnap este. Azt hitték, bezárták őket, ezért többen úgy próbáltak meg kijutni, hogy elkezdtek átmászni a kerítésen. - Októ­ber 3l-én 18 órakor bezárták a nyíregyházi Északi temető Ko­rányi úti kapuját. Bár a távo­labbi kapu még nyitva volt, a lelakatolt bejárat mögött több mint száz ember torlódott ösz- sze. Többen megpróbáltak át­mászni a kerítésen, és akadt, aki visszazuhant a tömegbe - tájékoztatta lapunkat Fü­löp Gergely, a megyei renőr- főkapitányság szóvivője. - Az ünnep miatt a temető környé­kén fokozott rendőri jelenlét volt. A biztosítás parancsnoka az emberek biztonságát szem előtt tartva úgy döntött, hogy a pánikhangulat kialakulásá­nak megelőzése, és a baleset- veszély elkerülése érdekében levágja a lakatot a kapuról. A vasláncot a tömeg éljen­zése közepette a kapitányság­ról odahozatott erővágóval távolították el. Ferenc Róbert őrnagy, a Nyíregyházi Rend­őrkapitányság közrendvédel­mi osztályvezetője elmondta, hogy amennyiben a temető kezelői igényt tartanak rá, a lánc levágásával okozott kárt megtérítik.- Nagyon sajnálom a tör­ténteket, hibát követtünk el, a felelősséget természetesen vállalom - mondta megkere­sésünkre Szekrényes András, a megyei temetkezési válla­lat igazgatója, aki hozzátet­te: vasárnap este 6-kor zárt a temető, további három kapu nyitva volt a látogatók előtt, az egyiknél éjjel-nappal van portaszolgálat. /3. Dijeso hullt rajuk Tolosában NYlRMYMÁZA.TOLOSA. Minden lehetséges díjat megnyert a tolosai nemzetközi kórusver­senyen a Cantemus Gyermek- kórus Szabó Dénes Kossuth-dí- jas karnagy vezetésével. Mint már korábban beszámoltunk róla, a spanyolországi Tolosa városában október 24-e és no­vember 5-e között rendezik meg immár 42. alkalommal az egyik legnagyobb múltú és legszínvonalasabb nemzet­közi kórusversenyt, amelyen a Cantemus Gyermekkórus szenzációs versenyzéssel ta­rolt az erős mezőnyben./8. Megismételték az októberi választásokat NYlRMYHÁXA. Szombaton Gégényben, Ópályiban meg­ismételték a választásokat. Gégényben 845-en jelentek meg a szavazóhelyiségben, az érvényes szavazatok kö­zül 548-at szerzett meg Zakor Ildikó, így a független je­lölt győzött, a Fidesz-KDNP színeiben indult Menyhárt Csaba 292 voksot kapott. Ópályiban a korábbi polgár- mester, Erdélyi Miklós (Ösz- szefogás Megyénkért) nyert a megismételt választáson. Erdélyi Miklós 596, a máso­dik helyen végzett Tárkányi Csabáné (Fidesz-KDNP) 544, a harmadik Orbán István (Ci­vil Mozgalom) 49 szavazatot szerzett.- A polgármester-választás­sal egyszerre megtartott egyé­ni listás képviselői szavazáson a 30 jelölt közül a testület tag­ja lett: Balogh Ádám Péter, To­ronyi Béla, Buzsik István, Dr. Szél Ferenc Csabáné, Havasi Gusztáv, Máté Béla - tájékoz­tatta lapunkat Gergely Lajos ópályi megbízott jegyzője. HIRDETÉSEK A kórus tagjai fotó: archIv

Next

/
Thumbnails
Contents