Kelet Magyarország, 2010. szeptember (67. évfolyam, 204-229. szám)

2010-09-01 / 204. szám

ft&rw '.'Aj «Síi NAPLÓ LXVII. ÉVFOLYAM, 203. SZÁM, ÁRA: 100 FT, ELŐFIZETŐKNEK: 72 FT Sokan sze­retnék meg tekinteni aN ' ' Ősz prog­ramjait. 3. OLDAL MAGYARORSZ Nagyobb mell nyerhe­tő a venezu­elai politikus tomboláján. 16. OLDAL FÜGGETLEN NAPILAP SZERDA 2010. SZEPTEMBERI. Változékony, szeles, hideg, záporosidő. REGGEL DÉLBEN ESTE Színes lesz„ a Nyírségi Ősz NYÍREGYHÁZA. Borbemutató, hastáncosok, szépségver­seny, Edda-koncert és persze gyümölcskarnevál - mind­ez csak ízelítő a 37. Nyírségi Ősz gazdag kínálatából, az egész szeptembert felölelő programsorozat a kikapcso­lódás és a szórakozás számos formáját nyújtja át a városla­kóknak, s az ideérkezőknek. Az eseményt szervező Krúdy Gyula Art Mozi és Rendez­vénycentrum igazgatója, dr. Szathmáryné Sipos Ildi­kó keddi tájékoztatóján el­mondta: szeptember 10-én a hungarikumokról rendeznek konferenciát, s ezen a napon mutatkozik be Tokaj városa iS. /3. KM * VIZITEN Bohócdokik Gyógyuló kisbetegeknél vizitáltak a bohócdokto­rok kedden a Jósa András Oktatókórház Gyermek- rehabilitációján. A Vidor Fesztivál már évek óta nem felejtkezik meg a kórházban ápolt gyermekekről sem. FOTÓ: SIPEKI PÉTER . syrgfi} 2009. december 31. 2500 - W (milliárd Ft) fi.Hitélte' " 16 i ■-■rfrHB Bank Jelzálog;-. Takarék­hitel- szövetkezet intézet GRAFIKA: ÉKN. FORRÁS: KSH 4401 Nyíregyháza. Postaflók 25. Telefon: (42) 501-510 1 0203 Nem érdemes lemaradni Sok helyszínen a ren­dezetlen tulajdonjogi viszonyok akadályoz­zák a lerakók közös rekultivációját. NYÍREGYHÁZA. A lezárt hul­ladéklerakók rekultivációját egységesen kezeli és oldja meg az a kétfordulós pályázat, amelyet a Szabolcs-Szatmár­Bereg Megyei Szilárdhulla- dék-gazdálkodási Társulás készít. Az első fordulót sike­resen vették, előkészítették a programot, most a kivitelezé­sen a sor.- A tét nem kicsi: megyénk­ben 169 lerakó rekultiváció­jához szeptember közepén szeretnénk benyújtani a pá­lyázatot, melynek beruházási értéke elérheti a 10 milliárd forintot. Ez az összeg 100 szá­zalékos támogatással is elér­hető - hangsúlyozta kedden a társulás elnökeként Seszták Oszkár.- A pályázaton kizárólag azok a lerakók vehetnek részt, ahol az önkormányzat vagy az állam a tulajdonos, az ingatlanművelésből kivett terület, mely per-, teher- és igénymentes.- Azok a lerakók, amelyek tulajdoni viszonyait igazoló dokumentumai nem érkez­nek be hozzánk ezen a héten, nem szerepelhetnek a rekul­tivációs programban. Ebből eredően ezeknek az önkor­mányzatoknak saját maguk­nak kell majd eleget tenniük a környezetvédelmi kötelezett­ségeiknek - figyelmeztetett az elnök. km-nyzs A szelektív hulladékgyűjtés fontosságára hívják fel a figyelmet A Térségi Hulladékgazdálkodási Kft. támogatásával Szmolár Judit (jobbra) hulladékokból tervezett ruhakollekciót a közelgő Szelektív Szombatra, hogy ezzel is felhívják a figyelmet a hulladékgyűjtés és szelektálás fontosságára. fotó: racskó tibor * SZEMÉTBŐL SZŐTT RUHÁK Az oldalára borulva állt meg a teherautó fotó: pusztai Sándor Talán tengely­törés volt az ok ÚJFEHÉRTÓ. Műszaki hiba miatt ütközött egy kisteherautó két haszonjárművel a 4-es főúton Újfehértó közelében, hárman megsérültek. A teherautó a 4-es főúton tartott Debrecen irányából Újfehértó felé kedd délelőtt, amikor áttért a bal ol­dalba, ahol egy Transporternek csak a tükrét vitte el, ám ez­után egy másik haszonjármű- vet felborított, majd felszaladt a partfalra. szón Fájó csúcson a svájci frank BUDAPEST. Történelmi csúcson a svájci frank a forinttal szem­ben, kedden egész nap 222 forint körül volt az árfolyam. A gyenge forint nem csak a de­vizahiteles családoknak rossz hír: több száz település bocsá tott ki kötvényt, országszerte összesen 500 milliárd forint­hoz jutottak így az önkormány­zatok. A kötvények 90 százalé­ka viszont svájci frankban van, és sok önkormányzatnak már idén törlesztenie kell. Elem­zők szerint 25-30 milliárd fo­rintot kell a szektornak kifizet­nie pluszban ebben az évben. Jövőre ez a 60-70 milliárdos szintet is elérheti. fh A Kelettel együtt a gyerekekért NYÍREGYHÁZA. Lapunk immár nyolcadik esztendeje indítja a tanév év eleji akcióját: figye­lemfelhívó táblákat helyez­tünk ki az iskolák közelében, hogy ezzel is figyelmeztessük az arra elhaladó járművek ve­zetőit: fokozottan ügyeljenek a gyerekekre. A kezdemé­nyezésünkkel nem vagyunk egyedül: a rendőrséggel és a polgárőrséggel, no és ter­mészetesen a szülőkkel és az iskolákkal karöltve igyek­szünk növelni a diákok biz­tonságát. n. Viharos képet mu­tatnak az erdők NYÍREGYHÁZA. A nyári vihar nem csak magánerdőkben okozott hatalmas kárt: a Nyír­erdő Zrt. által kezelt állami tulajdonú erdőket ért károk felmérése után kiderült, hogy Szabolcs és Hajdú megyében még az előzetesen becsültnél is jóval nagyobb a veszteség - tájékoztatta lapunkat Vereb István, a társaság kommuniká­ciós munkatársa. Összesen mintegy kétezer hektáron károsodtak az álla­mi tulajdonú erdőterületek, a sérült faanyag mennyisé­ge meghaladhatja a százezer köbmétert - ennyi az erdő- gazdaság féléves fakitermelé­si lehetősége. A becsült kár és kárfelszámolás együttes érté­ke 875 millió forint. A legna­gyobb veszteségeket a nyír­egyházi, a hajdúhadházi és a nyírbátori erdészetnél okozta a vihar. /3. km A táblák már figyelmeztetnek az óvatosságra fotó: sipeki Péter-> TANÉVNYITÓ Becsöngettek az iskolákba Tegnap a tanévnyitókkal sok helyen már megkezdődött az új tanítási év. Képünkön Orsi és Eszter a Kölcsey Ferenc Gimnázi­um tanulói sietnek az ünnepségre. fotó: racskó tibor Őrizetben a volt vezérigazgató BUDAPEST. Őrizetbe vette a Központi Nyomozó Fő­ügyészség kedden az MNV Zrt. volt vezérigazgatóját és értékesítési igazgatóját is a sukorói telekcsere kapcsán. A főügyészség Tátrai Miklóst különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen keze­léssel, Császi Zsoltot pedig bűnsegédlettel gyanúsítja. FH www.hatfakft hu ANGOL EXTRA HASZNÁLTRUHA-KERESKEDÉS „ """ ..«tafflA.. KISVARDAN , a Vasvári Pál utca 2/a sz. alatt (a NAGYPIAC felé) Extra minőségű felnőtt-, gyermekruhák és kiegészítők: 2490 Ft/ke 1 ° ________ a. ... 17 •* HIRDETÉS

Next

/
Thumbnails
Contents