Kelet-Magyarország, 2010. június (70. évfolyam, 125-150. szám)

2010-06-01 / 125. szám

«“í NAPLÓ LXVII. ÉVFOLYAM, 125. SZÁM, ÁRA: 100 FT, ELŐFIZETŐKNEK: 72 FT W Aláírást is gyűjtöttünk, hogy ne tehessék tönkre a környe­zetünket. TÓTH NOÉMI 3. OLDAL FÜGGETLEN NAPILAP KEDD 2010. JÚNIUSI. 16°C Délelőtt záporok várhatók, délután felszakadozó felhőzet Emléknap lett a trianoni évforduló BUDAPEST. Az Országgyűlés 302 igen, 55 nem szavazat és 12 tar­tózkodás mellett hétfőn elfo­gadta a nemzeti összetartozás melletti tanúságtételről szóló törvényt. A Fidesz, a KDNP, a Jobbik, valamint Schiffer And­rás, LMP elnök támogatásá­val megszavazott jogszabály június 4-ét, a trianoni döntés évfordulójának napját emlék­nappá nyilvánította. /2. Kisorsoltuk a nyerteseket! NYÍREGYHÁZA. A lapunk má­jus 22-ei számában megjelent közbiztonsági keresztrejt­vényünkre sok jó megfejtés érkezett. Tegnap kisorsoltuk azt a három szerencsés gye­reket, akik a rendőrség és a Kelet-Magyarország ajándék- csomagját kapják. (A helyes megfejtés: OVIZSARU). A nyertesek: Babják Tamás (Kisvárda), Kundrák Gergő (Mándok) és Dávid Ernő Ta­más (Tunyogmatolcs). Őket levélben értesítjük majd ar­ról, hogy hol, mikor vehetik át nyereményüket. Állóháború a parkolónál A tiltakozó környékbe­liek szóváltásba keve­redtek a munkásokkal hétfő' délelőtt. nyíregyháza. Jogerős építési engedély birtokában láttak hozzá a parkoló kialakítá­sához a nyíregyházi Gólya ABC-nél. A jóváhagyott ter­veknek megfelelően kivágtak 8 fát, ami komoly felzúdulást váltott ki a környéken élők körében. Olyannyira, hogy a tiltakozásuk hatására időköz­ben felfüggesztették a mun­kálatokat. Hangot adtak nemtetszé­süknek, legfőképpen azt kifo­gásolták, hogy senki sem tájé­koztatta őket a fák kivágásáról és az építkezésről. A tiltakozó környékbeliek szóváltásba keveredtek a munkásokkal, mely akkor ért véget, amikor a kiérkező rendőrök rögzí­tették néhány háborgó lakó adatait. Csabai Lászlóné polgármes­ter hétfő délelőtt a helyszínen járt, ahol a demonstrálókkal közölte, hogy a beruházó és a kivitelező képviselőivel egyeztetést kezdeményez a vita megnyugtató rendezésé­nek reményében. Addig pedig a munkások és a munkagépek elhagy­ták a területet. Az élelmiszer­üzletlánc részéről nem értik a reakciót: a tizenöt mun­kahely megőrzéséért láttak hozzá a parkoló kialakításá­hoz.^. KM A nyíregyházi Művészeti Középiskola és Kollégium X. évfolyamának dráma szakos növendékei hétfői vizsgaelőadásukon Molnár Ferenc: Ibolya cimű darabját adták elő fotó: racskó tibor A fülke nélküli traktoron a kor­mány is eltorzult fotó: szón Tragikus borulás a munkagéppel NYÍRKÁTA. Hétfőn délután Nyírkáta határában fakiterme­lés közben felborult egy mun­kagép. Vezetőjén, egy 28 esz­tendős sárándi férfin már nem tudtak segíteni, a helyszínen belehalt súlyos sérüléseibe. Mezőgazdasági KSH-összeírás NYÍREGYHÁZA. A Központi Sta­tisztikai Hivatal (KSH) június l. és június 21. között az or­szág Valamennyi településén általános mezőgazdasági ösz- szeírást hajt végre. Az adat- felvétel célja, hogy átfogó képet adjon a döntéshozók­nak és a gazdálkodóknak a mezőgazdaság átalakulásá­nak folyamatáról és az ágazat szereplőinek helyzetéről. Az egyéni gazdaságokat felkere­ső, szakszerűen felkészített helyi összeírok személyes be­szélgetés során töltik ki a kér­dőíveket. Az összeírást tör­vény írja elő, így a kérdésekre a válaszadás kötelező. A akció végrehajtásában országosan mintegy 13 ezer összeíró működik közre, akik személyre szóló igazolványt kapnak, melynek jogszerű használatát a sorszám alapján bárki ellenőrizheti a KSH-nál. Mégis bennma­radhat a Szpari? nyíregyháza. Szokatlan ötlet­tel rukkolt ki Tarsoly Csaba, a labdarúgó élvonalban szerep­lő Győri ETO tulajdonosa. Azt javasolja az NB I-es klubok tulajdonosainak, hogy emel­jék meg a labdarúgó NB I-ben szereplő csapatok létszámát, így az új bajnokságban 18 csapat mérkőzzön. Az ötletet bizonyára üdvözítő mentő­övként látják Diósgyőrben és Nyíregyházán, hiszen a nemrégiben véget ért pont- vadászatban ez a két együttes búcsúzott az NB I-ből. Tarsoly Csaba érvelésében kihangsú­lyozta, hogy mindkét csapat meccseire sokan kíváncsiak, ez a két klub a foci fellegvárai közé tartozik./ 9. Várjuk a gyermek­napi élményeiteket Újabb igen a mátészal­kai kórházi integrációra Lapunk ezúttal is meg­hirdeti gyereknaphoz kapcsolódó rajzpályá­zatát. NYÍREGYHÁZA. Az elmúlt hét vége a vidámság és a móka je­gyében telt: gyereknap alkal­mából megyeszerte számos program várta a kicsiket, akik koncerteket hallgathattak meg, ügyességi versenyeken vehettek részt, s érdekesebb­nél érdekesebb játékokat pró­bálhattak ki. Három kategóriában Élménydús és izgalmas na­pok állnak tehát a megyénk- I ben élő fiatalok mögött, akik- j tői most szerkesztőségünk azt kéri, hogy rajzolják le, j örökítség meg papírlapon, milyen is volt számukra az idei gyermeknap. Rajzpályá­zatunkra az óvodások és az általános iskolások alkotásait várjuk, három kategóriában. A képek bármilyen techni­kával készülhetnek A4-es for­mátumban, külön értékeljük majd az ovisok, az alsósok és a felsősök munkáit. A képeket június 14-éig kell eljuttatni szerkesztőségünkbe, amely­nek a pontos címe: Nyíregy­háza, Dózsa György utca 4-6. szám, 4400. Érdemes tehát rajzolni és az alkotást beküldeni szer­kesztőségünkbe, hiszen a ka­tegóriák öt legjobbja értékes jutalmat kap. Ha levélben külditek be a képet, kérjük, a boríték­ra írjátok rá: gyermekna­pi rajzpályázat. Jó munkát valamennyiőtöknek! A mátészalkai kórház önállóságát fenntartva egyenrangú partner­ként vesz részt a hol­ding munkájában. NYÍREGYHÁZA. Július elsejétől a Mátészalkai Területi Kórház nonprofit gazdasági társaság­ként a megyei egészségügyi holdinggal együttműködve látja el egészségügyi közfel­adatait, az erről szóló megál­lapodást a megyei közgyűlés a hétfői ülésen hagyta jóvá. Ennek értelmében a megyei és a mátészalkai önkormány­zat az aláírást követő 180 napon belül új részvények kibocsátásával tőkét emel a holdingban úgy, hogy a má­tészalkai önkormányzat az új kft.-ben lévő 10 millió forin­tos üzletrészét nem pénzbeli hozzjárulásként a holding rendelkezésére bocsátja. Amennyiben 180 napon be­lül nem történik meg a tőke­emelés, akkor jogkövetkez­mények nélkül el lehet állni a megállapodástól. Dr. Kiss Zoltán Tamás, a holding vezérigazgatója azt mondta, hogy akárcsak a Zrt.-hez tartozó másik há­rom kórház esetében, itt is a közfinanszírozott (gyógyító) feladatokat a kft., míg a hát­térszolgáltatásokat a holding látja el. A jogi és gazdasági össze­vonást követően a szakmai integráció is elindul, ami egy megyei szinten egységes, ra­cionális, a mai kor szakmai és gazdasági elvárásainak, a betegellátás feltételeinek leg­jobban megfelelő rendszer ki­alakítását szolgálja./5.

Next

/
Thumbnails
Contents