Kelet-Magyarország, 2010. május (70. évfolyam, 101-124. szám)

2010-05-03 / 101. szám

FÜGGETLEN NAPILAP HÉTFŐ 2010. MÁJUS 3. Ma napos-fel­hős idő várha­tó, csapadék nem esik. Bűnszervezetet számoltak fel MÁTÉSZALKA. Két héttel ezelőtt fogták el egy szabolcsi bűn- szervezet két tagját a Vám- és Pénzügyőrség és a Rendőrség közös akciója keretében. Csü­törtökön hajnalban újra le­csaptak a pénzügyőr-nyomo­zók, és a rendőrség bevetési egységének segítségével az il­legális cigaretta behozatalára és értékesítésére specializáló­dott bűnözői csoport másik két tagját is kézrekerítették. A két hete őrizetbe vett nyírgyulaji és nyírderzsi lakos már elő­zetes letartóztatásban van, a most elfogott két férfi esetében a nyomozók előterjesztést tet­tek előzetes letartóztatásukra. A gyerekek a nap végén névre szóló jogosítványt kaptak Pindur-Pandur verseny az ovisoknak NYÍREGYHÁZA. A nyíregyházi Virág Utcai Óvodában máso­dik alkalommal rendezték meg a Pindur-Pandur köz­lekedési és bűnmegelőzési vetélkedőt. A gyermekek hét helyszínen forgószínpadsze- rűen oldottak meg játékos feladatokat, színezhettek közlekedési táblákat, megis­merkedhettek forgalmi hely­zetekkel, találóskérdésekre válaszolhattak, kirakózhat- tak, szituációs játékot játsz­hattak a bűnmegelőzéssel kapcsolatosan. A nap végén minden gyermek névre szóló jogosítványt szerzett. Ma kezdődik az érettségi Több, mint 139 ezer diák kezdi el ma az érettségi vizsgák sorát. NYÍREGYHÁZA. A hét végi bal­lagásokat követően ma kez­dődnek az érettségi vizsgák a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv tantárgyakkal. Idén több, mint 139 ezer diák érettségizik az országban, az utolsó vizsganap június 25-én lesz. Az emelt szintű szóbe­liket június 3-9 között, míg a középszintű szóbeli vizsgákat június 14-25 között tartják. Az Oktatási Hivatal tájékoz­tatása szerint magyar nyelv és irodalom vizsgatárgyból középszinten 1177 helyszínen 91 029 vizsgázó, emelt szin­ten 31 helyszínen 1127 vizsgá­zó tesz érettségit. A magyar nyelv és irodalom középszin­tű írásbelije 240 percig tart. A vizsgázóknak két feladat­lapot kell kitölteniük: a szö­vegértési feladatlapra 60 perc, a szövegalkotási feladatlapra pedig 180 perc áll a rendelke­zésükre. Eddig minden érett­ségi tételt rendben kiszállított az Oktatási Hivatal a települé­sek jegyzőinek - tudta meg az MTI -, ma reggel innen viszik el a középiskolák igaz­gatói és tanárai a magyar vizsgasort. A magyar érett­ségire idén is négy órája lesz a tanulóknak, kedden pedig matematikából vizsgáznak a középiskolások. MTI Hatalmas érdeklődés kísérte a Nemzeti Vágta nyíregyházi előfutamát /6. FOTÓ: SIPEKI PÉTER A Bánki Donét Középiskola kollégiumának kilenc emeletes lépcsősorán ismét megren­dezték a tűzoltók évenkénti lépcsőfutóversenyét, amelyen a Nyírbátori Hivatásos Önkor­mányzati Tűzoltóság csapata győzött. FOTÓ: RACSKÓ TIBOR Többórás várako­zás is kialakulhat a határon ZÁHONY. Az ukrán hatóság tájékoztatása szerint május 2-án 20 órától május 11-én 20 óráig a Záhony-Csop határát­kelőhelyen a Magyarországról kilépő mikrobuszok fokozott ellenőrzését vezetik be. Emi­att több órás várakozási idő kialakulására lehet számíta­ni. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitány­ság az alábbi határátkelőhe­lyek igénybevételét javasolja: Lónya (Haragláb) 8-16 órá­ig, Barabás (Mezőkaszony) 7-19 óráig, Beregsurány (Luzsanka) nonstop, vagy Tiszabecs (Vilok) nonstop. Legalább harminc év a gyilkosnak Szentes Lázár maradt a Spartacus élén A 35 éves vádlott élet­fogytig tartó bünte­téséből legkorábban harminc év után szaba­dulhat. NYÍREGYHÁZA. Életfogytig tar­tó fegyházbüntetéssel sújtot­ta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság pénteken azt a férfit, aki tavaly áprilisban Orosón több késszúrással megölte volt feleségének ap­ját, az asszonyt pedig életve­szélyesen megsebesítette. Az ítélet nem jogerős. A vádlott élettársi kapcsolatot létesí­tett elvált feleségével, később anyagi gondjaik miatt a nő látszatházasságot kötött egy olasz állampolgárságú férfi­val, az asszony azonban rö­videsen közölte volt férjével, hogy beleszeretett új társába. A féltékeny férfi többször ha­zacsalta a nőt, és bántalmazta is. A vádlott többször felke­reste élettársát, kérve, hogy béküljenek ki, de nem járt sikerrel, ezért április 5-én reg­gel elment volt anyósa orosi házához, és amikor látta, hogy volt apósa kimegy az udvar­ra, megtámadta őt. Elvágta a légcsövét, majd többször megszúrta, végül kapával fej­be vágta a 65 éves férfit, aki a helyszínen belehalt sérülése­ibe. A vádlott ezután bement a lakásba, és az ott alvó volt élettársát többször megszúrta. Az asszony életveszélyes sé­rüléseket szenvedett, életét a gyors orvosi segítség mentet­te meg. A vádlott ezután több­ször hasba szúrta magát, és felvágta az ereket a csuklóján. Az első fokú ítéletet az ügyész tudomásul vette, a védelem és a vádlott eltérő minősítésért, valamint enyhítésért felleb­bezett, így az ügy a Debreceni ítélőtáblán folytatódhat. MTI A Kecskemét elleni ve­reség ellenére nem lesz edzőváltás a Szparinál. NYÍREGYHÁZA. Szombaton este a Nyíregyháza Spartacus hazai vereségét követően Szentes Lázár, a Spartacus vezetőedző­je és Sziky Gyula tulajdonos jó tíz percig tárgyalt a vezetőedző szobájában. Ezt követően csat­lakoztak a játékosokhoz, majd zárt ajtók mögött folytatódott a megbeszélés. Szentes Láz­ár azt mondta a történtekről: minden megy tovább... Vasárnap folytatódtak a megbeszélések, egyrészt a já­tékosokkal, majd a vezetők kü­lön is taglalták a lehetőségeket. A focisták edzése elmaradt, a döntés viszont nem. Délután a tulajdonos úgy határozott: a hátralévő öt fordulóra is Szen­tes Lázár marad a vezetőedző. Szerinte erre a rövid időre már nincs értelme az edzőváltás­nak. Úgy véli, amíg matema­tikai esély van a bennmara­dásra, addig meg kell próbálni azt elérni, elsőként szerdán a Diósgyőr vendégeként. /9 Visszafelé forgott a lakás villanyórája Ezer kilowattóra visz- szatekeréséért tízezer forintot számított fel. NYÍRBÁTOR. Illegális lőfegyve­rekről, s jövedéki visszaélé­sekről szerzett információt a Nyírbátori Rendőrkapitányság. A házkutatások során fegyvert nem, csak szeszt, pancsolt ita­lok előállításához szükséges anyagokat, s ukrán zárjegyes cigarettát találtak. Ez ügyben a vámnyomozók vizsgálódnak. A rendőröknek feltűnt, hogy a lakás villanyórája visszafelé forog. A Nyírbátori Rendőrka­pitányság adatgyűjtése elju­tott az áramszolgáltató cég egyik alkalmazottjához, aki a megalapozott gyanú szerint pénzt fogadott el azért, hogy a valósnál kevesebb fogyasztást regisztráljon. A gyanúsított vissza is állított villanyórákat, ezer kilowattóra visszatekeré- séért tízezer forintot számított fel. A nyomozás jelenlegi állása szerint mintegy kéttucat ilyen bűncselekményt követett el. Több mint 93 ezer végzó's középis­kolás ballagott el a hét végén hazánkban, ké­pünkön a nyíregy­házi Sipkay Barna Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola egyik végzős osztályának diákjai láthatók. FOTÓ: RACSKÓ TIBOR Közkívá­natra újra börzét rendeznek 4. OLDAL A Nyíregyhá­zi Főiskolán őrzik a béke szimbólumát. 4. OLDAL LXVII. ÉVFOLYAM, 101. SZÁM, ÁRA: 100 FT, ELŐFIZETŐKNEK: 72 FT

Next

/
Thumbnails
Contents