Kelet-Magyarország, 2010. április (70. évfolyam, 76-100. szám)

2010-04-01 / 76. szám

«“NAPLÓ LXVII. ÉVFOLYAM. 76 eZÁM. ÁRA: 100 FT, ELŐFIZETŐKNEK: 72 FT Heather Millst egy­kori alkal­mazottja perelte be. W A motoro­soknak be kell tartani a sebesség­határokat. KROKOVAI GABRIELLA 3. OLDAL FÜGGETLEN NAPILAP CSÜTÖRTÖK 2010. ÁPRILISI. Figyelmetlenség okozta a balese­tet FOTÓ: PUSZTAI SÁNDOR Kettős totálkár, egy sérült a 36-os főúton NAGYCSERKESZ. Karambol mi­att kaptak riasztást a rend­őrök, mentők és a tűzoltók szerda délután Nagycserkesz közeléből. A 36-os főúton Nagycserkesz felől Nyíregy­háza irányába tartott egy Lada Samara. Az autó veze­tője egy mellékútnál balra. Nyírtelek felé akart kanya­rodni, ezért megárt, hogy el­engedje a szemboi érkezőket. Eközben utolérte egf Suzuki, aminek vezetője ké^ve látta meg, hogy a Lada megáll, és hátulról nekiment. A Ladá­ban ülő egyik utas megsérült, őt kórházba vitték a mentők, miután az eltorzult ajtót a tűzoltók levágták. A rendőr­ség eljárást indított a körül­mények tisztázására, az anya­gi kár több százezer forint. A hazai kutató-fejlesztő helyeken dolgozók létszáma, fő 2000- ben 2001- ben --------n aAi 7fin7-hpn ...............23 7113 2003-ban .„a. 311 ?nnA-hpn ---------MJL3A 7005-hpn —-aaaaa. 2006- ban \ j.1 ,lta'n 2007- ben 2008- ban 7~iAn a GRAFIKA: ÉKN. FORRÁS: KSH Elszabadult indulatok Megkéseltek Szakod­ban egy képviselőt - hívta fel lapunkat tegnap egy helybéli asszony. SZAKOLY. A szabolcsi település­ről korábban többször is írtunk a polgármester és a képviselő- testület feszült viszonya kap­csán, ezúttal késelésről szól­tak a hírek. Megtudtuk, hogy kedden délután testületi ülést tartott a szakolyi önkormány­zat, mert még mindig nincs a településnek költségvetése, s ha nem fogadják el az idei évre szóló pénzügyi terveze­tet, a húsvéti ünnepek előtt nem tudják kifizetni az önkor­mányzati dolgozók márciusi bérét, a rászorulóknak pedig a segélyeket. Úgy tudjukfa kép­viselők és a jelenlévő lakosok is fokozott izgalommal várták az ülést, ami eredmény nélkül ért véget.- Felháborodtunk, hogy a képviselők nem fogadták el a költségvetést - mondta la­punknak a „késeléssel” vádolt férfi. - Haragomban beszóltam a képviselőknek, mire az egyi­kük provokált, sértegetett. Dü­hömben egy széket hajítottam felé, ő azt lábbal levette, majd felkapta, s felém rohant. Vé­dekezésül előkaptam a kulcs­csomómat, s akkor az egyik rokona felkiáltott, hogy kés van nálam. Erre a képviselő megtorpant, én meg kijöttem. A képviselő rokonai viszont ki­hívták a rendőrséget, akik nem találtak nálam kést - mondta a vezető beosztásban lévő ön- kormányzati dolgozó. /8. A legszínvonalasabb hazai utazó cirkusz, a Magyar Nemzeti Cirkusz előadása kápráztatta el tegnap a nyíregyházi közönséget FOTÓ: SIPEKI PÉTER Vitára hívjuk a listavezetőket Április 7-én délután 18 órától a Móricz Zsig- mond Megyei és Városi Könyvtár kamaratermé­ben vitát szervezünk. NYÍREGYHÁZA. Április ll-én lesz az országgyűlési választá­sok első fordulója, lapunk az eddig megjelent cikkek mel­lett egy nyilvános Kelet vitá­val is szeretné segíteni a vá­lasztópolgárokat abban, hogy a lehető legtöbb információ birtokában adják le szavaza­tukat. Április 7-én délután 18 órától a Móricz Zsigmond Me­gyei és Városi Könyvtár ka­maratermében vitát szerve­zünk, melyre a nyolc területi listát állító párt listavezetőjét hívjuk meg, így a vita iránt ér­deklődők az MSZP, a Jobbik, a FIDESZ-KDNP, az MSZDP, a Munkáspárt, a Lehet Más a Politika, a Civil Mozgalom és az MDF képviselőjének te­hetik fel kérdéseiket, de elő­zetesen elküldhetik azokat a kelet@inform.hu címre is, mi pedig feltesszük őket az érintett párt képviselőjének. Várjuk a kérdéseket, s bízunk abban, hogy minél többen tisztelnek meg bennünket és a pártok képviselőit azzal, hogy eljönnek a vitára, ahol reményeink szerint számos fontos téma kerül terítékre. Illyés Péter előadói estjét hall­gathatták meg az érdeklődők tegnap a megyei könyvtárban. FOTÓ: SIPEKI PÉTER Szalagkorlátnak ütközött egy BMW NYÍREGYHÁZA. A helyszíni in­formáció szerint egy BMW tartott a nyíregyházi belváros irányából a Debreceni úton a Tünde utca felé. A gépkocsi a felüljáró csúcs­pontján átjutva tisztázatlan okból a külső sávból átsza­ladt a menetirány szerinti bal oldalba, ahol orral egy villanyoszlopnak ütközött és keresztbe állva visszapattant az útra. Személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár je­lentősnek tűnt. Személyi sérülés nem történt FOTÓ: PUSZTAI SÁNDOR Libanevelő lángolt a tanyán jegestanya. A Tiszaeszlár mellett lévő Jegestanyán szer­da délután lángolni kezdett a libanevelő tetőszerkezete. A nyíregyházi és tiszavasvári tűzoltók még időben érkez­tek, igaz, a gazda is elkezdte az oltást. A tetőt részben meg kellett bontani, vélhetően a fűtéshez használt vegyes tü­zelésű kályha kéménye ért kö­zel a tetőszigeteléshez, és az okozta a kis kiterjedésű tüzet. Három pályán is bizonyíthattak Tegnap ért véget a Vili. Középiskolás Közle­kedésbiztonsági Kupa döntője a megyeszék­helyen. nyíregyháza. A vili. Közép- iskolás Közlekedésbiztonsági Kupa „Híves Éva emlékver­seny” gyakorlati döntőjét szer­dán délelőtt rendezték meg a Nemzeti Közlekedési Hatóság Törzs utcai vizsgacentrumá­ban. A versenyző ifjak három pályán mutatták meg ügyes­ségüket, kerékpáron, robogón és személygépkocsiban. A ro­bogósok rendőri kísérettel a forgalomban is bizonyították, hogy megtanultak szabályo­san közlekedni. Verseny közben FOTÓ: PUSZTAI SÁNDOR ETLTT3 AIX. Nyír-Diák Napok méltó lezárásaként rendezték meg tegnap délután az eseményso­rozat gáláját a Kodály Zoltán Általános Iskola hangversenytermében. FOTÓ: RACSKÓ TIBOR fIRIMWIM I Segíts f elégíteni ai óriási UGO City Nyíregyháza Korzó Bevásárlóközpont április 9-tl Pénteken-10:00 - 20:00: 'szombaton-10.00 2000 vasárnap 10-00 - tftOö Info: (42) 799 11! Z KORZÓ HIRDETÉS 14°C Délelőtt még záporos, majd derűsödő, hű­vös idő lesz. SS! S^hSJpostafiók 25. Telefon: (42) 501-510

Next

/
Thumbnails
Contents