Kelet-Magyarország, 1995. május (52. évfolyam, 102-127. szám)

1995-05-02 / 102. szám

Aranyág Számtalan életmentő műszerre, eszközre lenne szükség a kórházakban. 2. oldal IMem szűnt meg Lerobbant házak, csökkentett létszámok, szűkös programok. • Pénztelenség. 3. oldal Ha gyanúja bús A profik szaktudására a belügy nem kíváncsi. • Egyszerűbb megoldások. 5. oldal Belgrad (MTI) — A horvát hadsereg hétfőn kora reggel megtámadta a Belgrád- Zágráb autópálya nyugat­szlavóniai szakaszát, tüzér­séggel lőtte a krajinai szer- bek kezén lévő Nova Gradiskát és Pakracot, a tá­madásban több polgári sze­mély életét vesztette, illetve megsebesült — állítják szerb katonai források. A térségben állomozó ENSZ- erők jelentése szerint a hor­vát erők ellenőrzésük alá vonták az autópálya jelen­tős részét, harckocsik áll­nak a decemberben meg­nyitott, ám pénteken lezárt útszakaszon. Susan Manuel zágrábi ENSZ-szóvivő el­mondta: a kéksisakosok úgy tudják, hogy a krajinai szerbek nem vezényeltek erősítést a harcok helyszí­nére. A szóvivő azt is kö­zölte, hogy az ENSZ zágrá­bi parancsnoksága utasítást adott a harcok helyszínén tartózkodó kéksisakosok visszavonására, miután a szerbek Pakracban túszul ejtettek 26 ENSZ-katonát. A BBC értesülései szerint a harcokban súlyos sebesü­lést szenvedett három jor- dániai ENSZ-katona, való­színű, hogy a kéksisakosok megfigyelőpontját szerb ál­lásokból vették tűz alá. A zuhogó eső... ...ellenére több ezer szak- szervezeti tag gyűlt össze Budapesten, hogy tiltakoz­zon a kormány stabilizációs intézkedéscsomagja ellen. A békés demonstrációt kez­deményező Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) ne­vében Sári Lajos elnök ki­jelentette: nem félünk, de féltjük a jövőt, ugyanis nem tudjuk elfogadni azt a jövő­képet, amit a kormány elénk tárt március 12-ei in­tézkedéseivel. (MTI) A Fidesz... ...-Magyar Polgári Párt VII. tisztújító kongresszusa va­sárnap délután befejezte munkáját. Az eseményt zá­ró sajtótájékoztatón Orbán Viktor, a párt újra választott elnöke a kongresszus leg­fontosabb eredményének A polgári Magyarországért című politikai program megszületését ítélte. (MTI) Közel egy... ...év után sincs a kormány­nak gazdasági programja, csak pánikcsomag van, és pótköltségvetés — hang­zott el az MDF szombati sajtótájékoztatóján. (MTI) A lottó... ...és a hatoslottó nyerőszá­mai. A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a 17. heti lottó és hatoslottó nyerőszámai a következők: lottó: 20, 35, 48, 66, 80 Jo­ker-szám: 3 8 6 5 6 2 Hatos­lottó: 6, 7, 23, 34, 36, 39. Pótszám: 15 (MTI) Horn-Nagy fórum Budapest (MTI) — Helyes volt, hogy összefogtunk az MSZOSZ-szel, s a jövőben is együtt kívánunk működni velük — így reflektált Horn Gyula Békési László volt pénzügyminiszter azon mi­napi kijelentésére, misze­rint az MSZP életében tra­gikus tévedés volt a szak- szervezetekkel való megál­lapodás. A szocialista párt­elnök-miniszterelnök az MSZP és az MSZOSZ május elsejei városligeti fórumán Nagy Sándorral, az MSZOSZ elnökével kö­zösen válaszolt az egybe­gyűltek kérdéseire. Horn Gyula emlékeztetett arra, hogy tavaly ősszel éppen Békési hangoztatta: a szak­szervezetekkel való együtt­működés nélkül nem lehet az országot kivezetni a vál­ságból. Azóta az élet ezt bi­zonyította. Az MSZOSZ az elmúlt hónapokban sokat tett azért, hogy a kormány és a munkavállalók között megegyezés szülessen — hangoztatta a kormányfő. Nagy Sándor, mint mondta, már csak azért sem ért egyet Békési kijelentésével, mert nem ismer Európában olyan szociáldemokrata pártot, amelyiknek nincs közeli kapcsolata a szak- szervezetekkel. Ebből sem­mit nem von le az a körül­mény, hogy olykor-olykor konfliktus is lehet e politi­kai erők között. Verőfényes májusnyitány Gondterhes az ünnep, de a politikusok és a lakosság párbeszéde megmaradt A Kállai Kettős ropja a táncot Harangodon Harasztosi Pál felvétele Nyírpazony, Nyírtura (KM) — A majálisra eszményi idő hatalmas tömegeket csaloga­tott ki a kabalási dombokra, ahol a szakszervezetek im­már a tizedik alkalommal rendezték meg a május else­jei programot. Tizenegy óra után akár a „megtelt” táblát is kiakaszt­hatták volna Kabalás előtt a forgalomirányításban jeles­kedő rendőrök. Vaskó Mihály az MSZOSZ megyei képvise­letének vezetője is elégedetten nyugtázta: megérte az egyhó­napos előkészület, hiszen az előzetes rendezői elképzelé­seket jóval felülmúlóan, leg­alább harmincezren élvezték a szabadtéri színpadon egymást követő sport- és kulturális mű­sorszámokat, a tűzoltók és a műrepülők ugyancsak ingye­nes bemutatóit, no és a fizetős körhintavariációkat és bőséges hörpinteni-, harapnivalókat. A politikamentes majálisra bár a legtöbben családjukkal, bará­taikkal érkeztek, azért voltak, akik munkahelyi kollégáikkal, politikai pártbéli társaikkal együtt szórakoztak. A Postai Dolgozók Szakszervezetének sátra környékén mintegy 250 postás ünnepelt együtt, de volt forgalom az MSZP, az SZDP és Munkáspárt sátrában is. Sok látogatót vonzott a Sóstói Falumúzeum is, ahol stílusosan népművészeti prog­ramokat szerveztek, köztük megyei gyermek néptáncta­lálkozó is zajlott igazi május- faállítással. Délután az autó­sport szerelmesei kerekedtek fel, s rándultak át ezrével Nyírturára, ahol ezúttal is lát­ványos ralicrossversenyt ren­deztek Bagoly Zoltán polgár- mester irányításával. Záhony (KM) — Nagy­gyűléssel kezdődött a nap a záhonyi üzletigazgatóság va­sutasai számára. Az ünnep­lésre kissé rányomta bélyegét a nemrég véget ért sztrájk. Lotz Károly közlekedési mi­niszter és Márkus Imre, a Vas­utasok Szakszervezetének el­nöke szólt a jelenlévőkhöz. Lotz Károly arról, hogy a MÁV új menedzsmentje ké­pes a gondok orvoslására, de csak a vasutasok menthetik meg a vasutat, a szakmai és szakszervezeti vezetők össze­fogásával. A miniszter üzem- látogatáson vett részt, közben elbeszélgetett az eperjeskei átrakómunkásokkal, akik munkával ünnepelték május elsejét. Márkus Imre hangsú­lyozta: az új kollektív szerző­dés a vasutasoknak biztonsá­got, a családtagoknak kenyeret jelent. Mátészalka-Gy őr telek (KM) — Változatos progra­mok csalogatták a szabadba a pihenni, nézelődni vágyókat a hét végén. Vasárnap kutyaki­állítást rendeztek a városi parkerdőben, ahová több ezer ember látogatott el, hogy megcsodálja a szebbnél szebb állatokat és versenyüket. A technika iránt érdeklődőknek a szatmári múzeum és a Szu­perinfo nyújtott programot autókiállításával. Az ország­ban egyedülálló szekérkiál­lítás régi darabjai mellett mint­egy kontrasztként álltak a márkaképviseletek autócso­dái. A Damjanich János Lövész­klub május 1-jén lövész­versenyre invitálta a lövész­sport kedvelőit. A jelentkezők számából úgy tűnt, egyre több támogatója akad ennek a sportnak Mátészalkán. Győrteleken megrendezték a lassan már hagyománnyá váló május 1-i labdarúgó-baj­nokságot, majd sakk villám- tornára nevezhettek az érdek­lődők. Bábszínház és aszfalt­rajzverseny szórakoztatta a kicsinyeket. Országgyűlési képviselők részvételével köz­életi fórumon tájékozódhatott a lakosság az ország és a megye helyzetéről. Kérdé­seket tehettek fel Kertész István, Juhász Ferenc, Bírta Sándor képviselőknek. A program utcabállal zárult. Lotz Károly (balról) Záhonyba látogatott Nábrádi Lajos felvétele Érettségit rendeztek szombaton este a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban. A vizsga ugyan kicsit más volt mint a középiskolákban, de a színházi premier most is kiválóan sikerült, amit a közönség vastapsa is jelzett. A darab szerzője Fodor László, rendezője pedig Tasnádi Csaba. A fontosabb szerepeket Kerekes László, Varjú Olga, Kocsis Antal, Csorna Judit és Gazsó György alakítja. A színművet legközelebb május 2-án láthatja a nagyérdemű, és májusban még kilencszer kerül színre. Képünkön: Varjú Olga és Kövér Judit Harasztosi Pál felvétele 1995. május 2., kedd Ára: 21,90 Ft Lll. évf., 102. sz. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG FÜGGETLEN NAPIIA\P_ U iÁ liáÉ < -• jL -T* * Krajinai harcok ■ • r 3mm •%. •> 4»

Next

/
Thumbnails
Contents