Kisebbségi Sajtófókusz, 2016. május - Civitas Europica Centralis

2016-05-03

KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ C‍i‍v‍i‍t‍a‍s‍ ‍E‍u‍r‍o‍p‍i‍c‍a‍ ‍C‍e‍n‍t‍r‍a‍l‍i‍s‍ ‍(‍C‍E‍C‍)‍ ‍•‍ ‍H‍­1115 B‍u‍d‍a‍p‍e‍s‍t‍,‍ ‍S‍z‍e‍n‍t‍p‍é‍t‍e‍r‍i‍.‍ ‍u‍.‍ ‍1‍0‍.‍ ‍•‍ ‍+‍3‍6‍3‍0‍ ‍9‍0‍4‍ ‍6‍1‍6‍4‍,‍ www.cecid.net admin@cecid.net www.cecid.net Egymás felé forduló régiók Kelet­Közép Európában ‍ Approaching regions in East­Central Europe K K I I S S E E B B B B S S É É G G I I S S A A J J T T Ó Ó F F Ó Ó K K U U S S Z Z 1 2016. MÁJUS 3. , KEDD B OÉR K RISZTINA boerkriszta@gmail.com admin@cecid.net kboer@cecid.net A A k k i i s s e e b b b b s s é é g g k k u u t t a a t t á á s s h h í í r r e e i i Kisebbségvédelem Európában nyári egyetem ‍ A Kisebbségi Jogvéd ő‍ Intézet és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet 2016­ban is megrendezi a Kisebbségvédelem Európában c. nyári egyetemet. A program célja, hogy felkutassa azokat a joghallgatókat, kezd ő‍ jogászokat vagy doktoranduszokat, akik a téma iránt kell ő‍ en elhivatottak, jöv ő‍ beni szakmai tevékenységük során érdemben kívánnak a határon túli magyarok jog­és érdeksérelmeinek védelmével foglalkozni. Els ő‍ sorban ezekhez a kezd ő‍ szakemberekhez kívánunk eljutni programunkkal. A nyári egyetem tematikájában az állampolgárság kérdésk örének nemzetközi és európajogi vetületeire, az egyes autonómia koncepciókra, a kisebbségi nyelvhasználat és az oktatási jogok kiterjesztésének kérdéskörére, illetve a kisebbségek politikai képviseletének témakörére fókuszál. El ő‍ adóként olyan szakembereket –‍ jogászokat, politikusokat, történészeket, szociológusokat –‍ kértünk fel, akik a terület elismert szakért ő‍ i, széleskör ű‍ szakmai tapasztalattal, tudományos háttérrel rendelkeznek. A képzés elméleti és gyakorlati jelleg ű‍ oktatási modulokat is tartalmaz, kü lön figyelmet fordítva a jogkiterjesztés és a jogtudatosság gyakorlati aspek t‍u‍s‍a‍i‍r‍a‍.‍ ‍A‍ ‍k‍é‍p‍z‍é‍s‍ ‍n‍y‍e‍l‍v‍e‍ ‍m‍a‍g‍y‍a‍r‍ ‍…‍ ‍(‍ http://bgazrt.hu/npki ) V V á á r r h h a a t t ó ó ÖNRENDELKEZÉS VAGY SZOLGASÁG ‍ Autonómia a demokrácia alappillére ‍ A Szabadság és Reform Intézet Alapítvány (SZRI) Önrendelkezés vagy szolgaság –‍ Autonómia a demokrácia alappillére címmel 2016. május 7 ‑‍ én, szombaton 10:00 és 13:00 óra között konferenciát szervez a Mozsár Kávézó (Budapest, VI. ker., Nagymez ő‍ utca 21.) emeleti termében. A konferencia els ő‍ részében el ő‍ adást tart Bokros Lajos , az SZRI kuratóriumának elnöke, Gémesi György , Gödöll ő‍ polgármestere, Radó Péter oktatáskutató és Kincses Gyula orvos, egészségpolitikus. A konferencia második részében az el ő‍ adók panelvita keretében válaszolnak egymás hozzászólásaira, illetve a közönség rövid véleményeire, kérdéseire. A 1 A‍ ‍s‍z‍e‍m‍l‍é‍b‍e‍n‍ ‍s‍z‍e‍r‍e‍p‍l‍ő‍ ‍c‍i‍k‍k‍e‍k‍ ‍n‍a‍g‍y‍ ‍r‍é‍s‍z‍e‍ ‍a‍ ‍c‍í‍m‍r‍e‍ ‍k‍a‍t‍t‍i‍n‍t‍v‍a‍ ‍m‍e‍g‍j‍e‍l‍e‍n‍i‍k‍ ‍ –‍ az MTI­hírekhez tartozó linkek egyes esetekben csak a www.mti.hu o‍l‍d‍a‍l‍o‍n‍ ‍e‍l‍v‍é‍g‍z‍e‍t‍t‍ ‍e‍g‍y‍s‍z‍e‍r‍ű‍ ‍é‍s‍ ‍i‍n‍g‍y‍e‍n‍e‍s‍ ‍ regisztráció u‍t‍á‍n‍ ‍f‍o‍g‍n‍a‍k‍ ‍m‍ű‍k‍ö‍d‍n‍i‍

Next

/
Thumbnails
Contents