Kajla, 1925 (3. évfolyam, 3-12. szám)

1925-02-10 / 3. szám

AMERICAN IN SPIRIT HUNGARIAN IN LANGUAGE VOL. III. ÉVF—No. 3. Sz. Editor and Publisher JULIUS ANDREÁNSZKY Szerkesztő és Kiadó ---------- Box 677 ---------­Welch. W. Va. 1925 FEBRUÁR 10. EGY MAGYAR TEMETÉSÉN. Holdenbe igy búcsúztatta a hallottat el a pap. Állunk! a Pistánk! ----------­■-----------------------koporsójánál Ez az én! Pistám volt-----Ez' a ti! Pistátok volt,------Ez a mi! Pistánk volt,------------------Ez a mindnyájunk! Pistája volt.----­Összetett kezeit égnek emel­ve^-------nagyot sóhajtott-----­Imátkozzunk! az én!! Pistá­mért----- a ti! Pistátokért! — A nii T Pistánkért!---------------A mindnyájunk Pistájáért! Mig a pap kegyetlenül imát­­kozott és imátkoztatott az én Pistámért,— a ti Pistátokért,— a mi Pistánkért és a mindnyá­junk Pistájáért a gyülekezet még a temetésen kiszámította, hogy az én Pistámért, a ti Pis­tátokért, —* a mi Pistánért, és a mindnyájunk Pistája teme­téséért 40 dollár lesz a stola a mibe nem is csalatkoztak. AZ ÚSZÓ TŐKE Irta Andreánszky Gyula a Him. Kiiböl Coal Co. részkárös Nyiszorog a himjajvili kamat, A részvényest fogdossa a bánat. Egye fene! 130szor Himjejt, Ha még most sincs 130éjit %-t. Mulatnak a himjajvili bálon, Nem lesz % még ezen a nyájon, Tisztviselő fizetésbe osztják, Részvényesek 4 évre lse kapjá. A garádics 1800 tallér, Azon sétál fel s le a Svindlér. Bus részvényes aho tartsad magad, Nem jut neked ezentúl se kamat ------o-----­Özvegy Vitéz Gyuláné varrja a divatos menyecskés ruhákat. A Bányász Testvérekhez Abrak kén a Kajlácskának Nincsen ábráik? Véknyulsz Kajla? valahogy meg ne dögölj Két csákómon küldök szénát tíogy lehess még ezután göböly.------o-----­Magyar bányászok részére tálal csirke, borjú, marha sülteket Mrs. M. Molnár, Keystone, W. Virginia. | Senki se vagy Májcic senki se vagy Marci nem tudsz osztalékot adni : Részvényesek előtt Kajla Bácsi előtt nem tudsz leszámolni. Pittsburghi kávéházba játszik Erdó'ssy Laczi zeneprofesszor. A Szendi Baromba beléptem várjuk a magyar bányászokat Balaton közepében BROWN BÉLA Balaton kávéház tulajdonos Joe Horváth Kertész Zsiga Day Mgr. Night Mgr. ------o-----­A KAJLA Előfizetési ára Egy egész évre 2 Csákó 2------o-----­MEGSZERVEZŐDÖTT a Gary tizenegyes rézbanda A banda főelnök Szilágyi István A banda fővezető Grush Mihály A banda főtagjai Bodnár Ist­ván, Gérus János, Gubancsik András, Szőnyi István, Újhelyi László, Kálmán Lajos, Zvolen­­ski Dezső, Darabán László, Der­­nai József, Schwartz János, Ha­­nosky Henrik. Az első bált lel­kűk szakadtából elfutták a né­gy ési bálon. Egy temetést is futak a mivel megnyerték a Gary völgyi ma­gyar bányászság kitüntetését. MI E LA NI? Pukajhonton Első Legény Nincsen pénze olyan szegény Muzsikásokat is fogadna Ha a leány is pótolna.------o------ . Huntingtoni jó kívánságok A Tárkányi szürkéje miár mint az úszó társaddal álmodj ha ki nem hirdetted a Kajlába hogy hun van a te Hotelod. Ha én elnök volnék Marci ha én elnök volnék Marci osztalékot adnék Balog Jankó előtt Welchen leszámolnék Egy Compani Muli.

Next

/
Thumbnails
Contents