Külpolitika - A Magyar Külügyi Intézet elméleti-politikai folyóirata - 1983 (10. évfolyam)

1983 / 1. szám

KÜLPOLITIKA A MAGYAR KÜLÜGYI INTÉZET ELMÉLETI-POLITIKAI FOLYÓIRATA X. ÉVFOLYAM 1. SZÁM TARTALOM BORSI EMIL: Főbb tendenciák a szocialista közösség államai közötti kapcsolatokban a hetvenes—nyolc­vanas évek fordulóján 3 VINCZE ATTILA: Kína külpolitikája a KKP XII. kongresszusának tükrében 17 KISS J. LÁSZLÓ: A katonai erők összehasonlításának néhány módszertani nehézsége 41 SZÁNTÓ BORISZ: A tudományos-műszaki haladás és a nemzetközi erőviszonyok alakulása 54 SZEMLE ZÖLD IVÁN: Egy egyezmény margójára 74 NYÁRÁDI PÉTER: Mezinárodní Vztahy — csehszlovák folyóirat az ország külpolitikájáról 87 FÓRUM BOGUMIL RYCHLOWSKI: A nemzetközi helyzet enyhülése és feszültségei: források és következ­mények 93 J. SISKOV: Az imperializmus három központja közötti versengés új szakasza 101 V. ZAGLAGYIN: A nyolcvanas évek békeprogramja: megvalósítás és fejlődés 107 GÜNTHER KÜHNE: A világforradalmi folyamat és a békeharc dialektikája a 70-es és a 80-as években 116 BOGNÁR GYULA: Korunk forradalmi áramlatainak antiimperialista szövetsége a 70-es és a 80-as években 121 TUDOMÁNYOS ÉLET Megalakult a Magyar Politikatudományi Társaság Nemzetközi Politika Szakosztálya 130 DOKUMENTUMOK Magyar külpolitikai állásfoglalások hivatalos látogatások, két- és többoldalú találkozók és egyéb ese­mények alkalmából (1982. szeptember) 142 KÖNYVEKRŐL PIRITYI SÁNDOR: Hadászati fegyverrendszerek és korlátozások (Pataki István) 151 JURÍJ IVANOV: Az Egyesült Államok kongresszusa és a külpolitika. A befolyásolás lehetőségei és mód­szerei, 1970—1980 (Hajdók Lajos) 153 A. PECCEI: Száz oldal a jövőért — A Római Klub elnökéne keszmefuttatásai (FarkasJ. György) 156 ENZO SANTARELLI: Korunk társadalomtörténete. (A Párizsi Kommüntől napjainkig) (Réti György) 158 Idegen nyelvű tartalomjegyzék A tanulmányok orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata I

Next

/
Thumbnails
Contents