Külügyi Közlöny 23. 1943

1943-01-15 / 1. szám

Kézirat 1. szám. KÜLÜGYI m KÖZLÖNY KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM A Külügyi Közlöny kizárólag a m. kir. külügyminisztérium és a külképviseleti hatósá­gok belső használatára adatik ki s így abba csakis a m. kir. külügyminisztérium és a kül­képviseleti hatóságok tisztviselői nyerhetnek betekintést. A Külügyi Közlöny kezelése tekintetében tehát a hivatalos ügyiratok kezelésére vonatkozó szabályok mérvadók. 967/1—-1943. szám. RENDELET a m. kir. külügyminisztérium ügybeosztása tárgyában. A Külügyi Közlöny 1941. évi 7. számában közzétett, 1941. évi november hó 1-ón 18.841/1 — 1941. szám alatt kelt rendelet mellékleteként közölt ügybeosztást ezennel hatályon kívül helyezem és helyébe a mai nappal az alábbi ügybeosztást léptetem. Budapest, 1943. évi január hó 15-én. A miniszter helyett: Ghyczy s. k. Melléklet a 967/1 — 1943. sz. rendelethez. A m. kir. külügyminisztérium ügybeosztása. Dr. nagy-kállai Kállay Miklós m. kir. titkos tanácsos, a m. kir. külügyminisz­térium vezetésével megbízott m. kir. miniszterelnök. Állandó helyettese: gicziy assakürthi és ablanczkűrthi Ghyczy Jenő rendkívüli követ és meghatal­mazott miniszter a III. fizetési osztályban.

Next

/
Thumbnails
Contents