Külügyi Közlöny 19. 1939

1939-01-31 / 1. szám

tisztelgés formájában, míg egyenruhában katonai módon történik. 6. §. Az egyenruha elkészíttetéséhez és vi­seléséhez minden esetben a külügyminisz­térium elnöki osztályának előzetes enge­délye kérendő ki. Budapest, .1939. évi január hó 25-én. gróf Csáky István s. k. Függelék a 229/1—1939. számú rendelet­hez, külügyi fogalmazási karbeli tisztvise­lők részére rendszeresített egyenruha le­írása tárgyában. I. Általános szabályzat. Az egyenruha színe: sötétkék. (Nyári időszakban nappal fehér nyersselyemből is készülhet.) Zubbony: kétsoros, három gombbal el­látott zakókabát, mély kivágással, két alsó zseb, zsebfedővel. A vállon, szélein arany sodrott zsinórral, közepén pedig arany vitézkötéssel ellátott vállpánt, fe­kete bársonyanyagból; a vállpánt két darab kék selyemzsinórbuj tatóval és a vállpánt alján elhelyezett nyelves gom­bolóval lesz felerősítve. Nadrág: sima pantallón, a zubbony anyagából, alul felhajtással. Sapka: tányérsapka kerek tetővel, fe­kete bőrellenzővel, felette két fémgomb­bal felerősített arany sodrott zsinórral; a sapka elejének közepén hímzett koronás címer van koszorúban elhelyezve. Köpeny: kétsoros tisztiköpeny sötétkék finom posztóból (Palmerston), kihajtható tábornoki fazonnal, saját szövetből sírna gallérral, sötétkék kamgarnszegélyezéssel. A külügyminiszter köpenyének gallér­ját hímzett magyar 'korona díszíti. Gombok: magyar kis címerrel (relief­ben) ellátott sárgarézgombok. öv: sötétkék paszományból, magyaros motívumokkal, fekete béléssel, elől ara­nyozott magyar címeres fémcsattal, ol­dalt két, magyar címeres fémdíszítésű tőrtartóval. Tőr: aranyozott koronával, fehér fogó­val ellátott, magyar címerrel díszített ara­nyozott tőr. Nyakkendő: frakk vagy szmoking he­lyett használt egyenruhánál fekete csokor­nyakkendő kihajtott szélű állógallérral, zsakett helyett használt egyenruhánál sima, hosszú, fekete .selyemnyakkendő, duplagallérral. Ing: fehér, sima mellel. Cipő: fűzős félcipő, a frakk vagy szmo­king helyett használt egyenruhával fe­kete lakkbőrből, a zsakett helyett hasz­nált egyenruhával fekete sevró-bőrből. Harisnya: fekete színű. Kesztyű: fehér szarvasbőrből. Kitüntetések: a frakk helyett használt egyenruhánál az eredeti kitüntetések, a szmoking vagy zsakett helyett használt egyenruhánál csupán a kitüntetések sza­lagjai teendők fel. II. Rangjelzések. A rangjelzések célj; i ra a zubbony ujján körülbelül 6 cm magasságban, a külső ujj közepén alkalmazott arany paszományok szolgálnak. A legfelsőbb keskeny paszo­mány a közepén vitézkötés-motívummal van ellátva. A rangjelzések a következők: X. fiz. oszt. 2 keskeny aranysáv, IX. „ „ 3 5 J VIII. „ „ 1 1 széles aranysáv, VII. „ „ 2 1 » « ' ,vi. „ „ 3 1 „ V. „ „ 1 5J 2 » 5> IV. „ „ 2 J) 2 ,, » III. „ ., koronás kis címer, ezüst hím­zéssel, aranyhímzésű babérkoszo­rúban, Miniszter koronás kis címer, arany hímzés­sel, aranyhímzésű babérkoszorú­ban. KÖZLEMÉNYEK. Kairóban ni. kir. követség felállítása. Kairóban 1939. évi február hó 1-ével m. kir. követség állíttatik fel, amelynek ve­zetésével dr. gróf Semsey Andor II. osz­tályú követségi tanácsosi címmel felruhá­zott I. osztályú követségi titkár bízatott meg ügyvivői minőségben. A követség konzuli joghatósága kitér-

Next

/
Thumbnails
Contents