Külügyi Közlöny 17. 1937

1937-01-31 / 1. szám

KÖZLEMÉNYEK. A lisszaboni m. kir. követségi iroda .illetőleg dr. Wodianer Andor I. osztályú követségi tanácsos, ügyvivő jelenlegi címe egyelőre : Lisszabon, Rua Rodrigues Sampaio, 192. 2o Dto., telefonszáma pedig : 47232. , A rigai m. kir. tiszteletbeli konzulátus új címe : 1937 évi január hó 12-től L. Pils iela No. 23, ami a Külügyi Közlöny XVI. év­folyama 7. számának 60. oldalán fel jegy­zendő. A san salvadori m. kir. tiszteletbeli konzu­látus működésének megkezdése. A San Sal­vadorban El-Salvador köztársaság egész te­rületére kiterjedő joghatósággal felállított m. kir. tiszteletbeli konzulátus működését 1936 évi november hó 7-én megkezdte. A tiszteletbeli konzulátus vezetője : báró Wilhelm Hundelshausen tiszteletbeli konzul. A konzulátus irodájának címe : San Sal­vador, 2a Avenida Sur 46, bejegyzett sür­gönycíme pedig : Exung. ami a Külügyi Közlöny XVI. évfolyama 7. számának 66. oldalán feljegyzendő. Megbízólevél átnyújtása. Eduárd Baar von Baarenfels Budapestre újonnan kinevezett osztrák rendkívüli követ és meghatalmazott minister megbízólevelét a Kormányzó Űr Ő Fő méltóságának 1937 évi január hó 4-én ünnepélyes kihallgatáson átnyújtotta. Törvények és a külügyi igazgatást érdeklő rendeletek jegyzékének közlése az 53,085/5— 1927. számú rendelet alapján. 119. számú jegyzék. (A 118. sz. jegyzéket lásd a Külügyi Közlöny XVI. évf. 11. számának 97. oldalán.) I. Az Országos Törvénytárban 1936 évi december havában kihirdettettek : az 1936 évi XXXII. tc. a Bernben 1935 évi június hó 18. napján kelt magyar-svájci ideiglenes légiforgalmi egyezmény becikke­lyezéséről (O. T. T. 1936 évi december hó 9-i 14. sz.) ; az 1936 évi XXXIII. tc. az országgyűlési képviselőválasztók névjegyzékének kiigazí­tásáról (O. T. T. 1936 évi december hó 9-i 15. sz.) ; az 1936 évi XXXIV. tc. egyes külállamok­kal való kereskedelmi és forgalmi viszonyaink rendezéséről (O. T. T. 1936 évi december hó 31-i 15. sz.) ; az 1936 évi XXXV. tc. a postáról (O. T. T. 1936 évi december hó 31 -i 15. sz.) ; az 1936 évi XXXVI. tc. a gazdatisztek öregségi, rokkantsági és haláleseti kötelező biztosításáról (O. T. T. 1936 évi december hó 31-i 15. sz.). II. A Budapesti Közlönyben 1936 évi de­cember havában kihirdetett rendeletek és közzétett hirdetmények közül a külügyi igazgatást érdeklik a következők : 6624/1936. M. E. sz. A tengeri hajókra vonatkozó brüsszeli nemzetközi egyezmé­nyek (B. K. 1936 évi december hó 2-i 277. sz.) 7210/1936. M. E. sz. Az állami hajók mentességére vonatkozó brüsszeli nemzet­közi egyezmény (B. K. 1936 évi december hó 15-i 287. sz.) ; 160,295/1936. B. M. sz. A Pöstyénpuszta­Petrov-i útvonalnak a távolsági forgalom számára való megnyitása (B. K. J 936 évi december hó 16-i 288. sz.) ; 170,724/1936. P. Ü. M. sz. A vámtarifa 306. számához tartozó magyarázatok érvé­nyének meghosszabbítása (B. K. 1936 évi december hó 18-i 290. sz.) ; 7180/1936. M. E. sz. A külfölddel szemben fennálló egyes tartozásoknak pengőértékben való befizetéséről szóló 6900/1931. M. E. számú rendelet hatályának további meg­hosszabbítása (B. K. 1936 évi december hó 22-i 292. sz.) ; 7250/1936. M. E. sz. Az aranyban teljesí­tendő fizetésekről szóló 410/1932. M. E. számú rendelet újabb meghosszabbítása (B. K. 1936 évi december hó 22-i 292. sz.) ; 3100/1936. P. Ü. M. sz. A külfölddel szem­ben fennálló egyes tartozásoknak pengő-

Next

/
Thumbnails
Contents