Külügyi Közlöny 10. 1930

1930-01-30 / 1. szám

KÖZLEMÉNYEK. A rio-de-janeiroi m. kir. követség új ! címe: Rua Copacabana 684., ami a Külügyi Közlöny IX. évfolyama 5. számának 26. oldalán helyesbítendő. A sáo-pauloi m. kir. konzulátus űj címe: Rua Marquez de Itú 91., ami a Külügyi Közlöny IX. évfolyama 5. számának 36. oldalán helyes­bítendő. A sáo-pauloi m. kir. konzulátus telefon­száma: 4—8791., ami a Külügyi Közlöny IY. évfolyama 10. számának 81. oldalán feljegy­zendő. w A lieerleui tiszteletbeli in. kir. konzu­látus áthelyezése. A heerleni tiszteletbeli m. kir. konzulátus Roermondba helyeztetett át, ahol működését 1929. évi augusztus hó 1-én kezdte meg. —• A konzulátus új címe: Godsweerdersingel 42., telefonszáma pedig: 5P4., ami a Külügyi Közlöny IX. évfolyama 5. számának 40. oldalán helyesbítendő. Comte Charles van Aldenburg Bentinck budapesti németalföldi ügyvivő rendkívüli kö­vetté és meghatalmazott ministerré neveztetvén ki, megbízólevelét a Kormányzó Ur 0 Főméltó­ságának 1930. évi január hó 22-én ünnepélyes kihallgatáson átnyújtotta. Tengeri gözhajóstársaságok részére ki­vándorlók szállítására adott engedélyek meghosszabbítása. A m. kir. belügyminister úr az alábbi hajóstársaságoknak kivándorlók szállítására adott engedélyeket 1930. évi decem­ber hó 31-ig meghosszabbította: Cunard Steam Ship Company Ltd. Liver­pool. Société Anonyme de Navigation Bélge— Americaine (Red Star Line) Antwerpen. The Oceanic Steam Navigation Company Ltd. (White Star Line) Liverpool. Compagnie Générale Transantique Le-Hawre. Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart Meatschappij (Holland Amerika Linie) Rot­terdam. United States Lines New-York. Hamburg Amerikanische Packetfahrt-Aktien­Gesellschaft (Hamburg Amerika Linie) Hamburg. Navigazioiie Generale Italiana Genua. Norddeutscher Lloyd Bremen. Cosulich Societa Triestina di Navigazione Cosulich Triéste. Canadian Pacific Railway Company Montreal. SZEMELYI HÍREK. Kinevezés. Drzazdzynski Tádé. lengyel állampolgár, poseni lakos, tisztelétbeli m. kir. konzullá Posenba 1929 évi december hó 3-án. Cini- és jellegadományozás. Boldvui Böbrik Arno I. osztályú követségi titkár­nak a II. osztályú követségi tanácsosi cím és jelleg 1929 évi december hó 18-án. Jellegadoináiiyozás. Dr. JRevisnyei Reviczky István II. osztályú főkon­zuli címmel felruházott I. osztályú konzulnak a II. osztályú főkonzuli jelleg 1929 évi december hó 21-én. Gagyi Jenő ministeri osztálytanácsosi címmel fel­ruházott ministeri titkárnak a miniszteri osztály­tanácsosi jelleg 1929 évi december hó 18-án, Címadományozás. Adamóczi Ambró Ferenc I. osztályú követségi tit­kárnak a II. osztályú követségi tanácsosi cím 1929 évi december hó 18-án. Megbízatás. Meier Hans tiszteletbeli konzuli irodavezető a brémai tiszteletbeli konzulátus ideiglenes vezetésével 1930 évi január hó 9-én. J Áthelyezések. Dr. Gomhó István ministeri titkári címmel és jelleggel felruházott ministeri fogalmazó a központ­ból a genfi m. kir. képviselethez. Joaclúm Ferenc II. osztályú altiszt a bécsi m. kir. követségtől a berlini m. kir. követséghez. Nyugdíjazás. Dócz András szakaltiszt 1929 évi december hó 31-ével. Elhalálozás. Dr. Jueger Géza István ministeri fogalmazó 1929 évi december hó 16-án. Provenzale Endre genuai tiszteletbeli m. kir. konzul 1929 évi december hó 30-án. Halle Alf brémai tiszteletbeti m. kir. konzul 1930 évi január hó 8-án.

Next

/
Thumbnails
Contents