Külügyi Közlöny 6. 1926

1926-01-10 / 1. szám

United States Lines New-York. The Royal Mail Steam Packet Company London. Navigazione Grenerale Italian a Genua. Norddeutsóher Lloyd Bréma. Cosulich Societa Triestina di Navigazione Cosulich Trieszt. Canadian Pacific Railway Company Montreal. Société Anonyme de Navigation Bdge—Ame­ricaine (Bed Star Line) Antwerpen. Hamburg-Amerikanische Packetfahrt Aktién­Gesellschaft (Hamburg-Amerika Linie) Hamburg. Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart Maatscliappij (Holland-Amerika Line) Rotterdam. Ez utóbbi két társaság egyben engedélyt kapott arra, hogy Magyarországból kiván­dorlókat az engedélyokmányukban megjelölt európai kikötőkön kívül, szárazföldön át Boulogne-sur-Mer-be és onnan az engedély­okmányukban r megjelölt tengerentúli kikötőkön keresztül az Eszakamerikai Egyesült-Államokba és Canadába vagy a 251.331/1924. B. M., illetve 251.327/1924. B. M. számú engedélyekben foglaltakhoz képest más államba is szállíthasson. SZEMELYI HÍREK. Kinevezés: Jermann Jenő magyar állampolgár, rio-de-janeiroi lakos, tiszteletbeli m. kir. konzullá Bio-de-Janeiroba 1925. évi november hó 2G-án. Címadományozás. Jiertdendi és vindornyaláki Hertelendi László konzuli attachénak az alkonzuli cím 1925. évi december hó 9-én. dr. ifj. óvári Papp Gábor konzuli attachénak az ; alkonzuli cím 1925. évi december hó 9-én. * dr. Ortutay-Tiszti Lajos volt ministeri titkárnak a ministeri osztálytanácsosi cím 1925. évi december hó 9-én. Áthelyezések. dr. oppavári NicJcl Alfréd I. osztályú követségi taná­csosi címmel felruházott ministeri osztálytanácsos a bécsi m. kir. követségtől a központba. giczi, assai és ahlanczkürtld Ghyczy Miklós I. osz­tályú követségi titkár a római quirináli m. kir. követ­ségtől a központba. Schindler Szilárd I. osztályú követségi titkár a köz­pontból a római quirináli m. kir. követséghez. dr. lovag rollershauseni liotlikugel István II. osztályú követségi titkár a központból a konstantinápolyi m. kir. követséghez. Wawra Alajos konzuli irodafőtiszt a rio-de-janeiroi holland kir. követségtől a sao-pauloi m. kir. konzu­látushoz. Kregczy Eleouora díjnoknő a központból a párisi m. kir. követség'hez. v Elhalálozás. báró Bornemisza Gyula rendkívüli követ és meg­hatalmazott minister 1925. évi december hó 30-án.

Next

/
Thumbnails
Contents