Külpolitikai adatok az 1938. évről (Budapest, 1939)

KÜ LPOLITI KAI AD ATO K AZ 1938. ÉVRŐL A MAGYAR KIR. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Az egyes hatalmakra vonatkozó összefoglak lások elején felsorolt adatok (államok terü= lete, lakossága, feje, kormánya és pari a* mentje) amennyiben egyéb jelzésük nincs, az 1938. év végén létező állapotot tüntetik fel. használatára. E füzet a Külügyminisztérium tulajdona. Személyváltozásnál az előző évfolyamokkal együtt a hivatali utódnak, a fenti állás (beosz­tás) megszűnése esetén a minisztérium könyvtárának adandó át. KIADJA 19 3 9 KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA

Next

/
Thumbnails
Contents