Itt-Ott, 1994 (27. évfolyam, 1. (123.) szám)

1994 / 1. (123.) szám

Az ITT-OTT kiadója a Magyar Baráti Közösség Tanácsa. Megjelenünk évente négyszer. Egy példány ára portóval $7.50, tengeren túlra $10. Előfizetés: MBK tagsági díjjal (szavazati joggal): egyénenként, ill. családonként: $40 Csak előfizetés, tagsági díj nélkül: $20 A teljes tagsági díj és minden azon felüli támogatás az US adóból levonható! MBK címek, telefonszámok: Kiadó, levelezési cím: ITT-OTT P.O. Box 112 Ada, OH 45810 Tel: (419) 634-2056 (Ludányi) Szerkesztőség: - ti tkárság: MBK/ITT-OTT P.O. Box 15126 Portland, OR 97215-0126 (USA) Tel: (503) 234 E-mail: ittott@aol.com Előfizetés, tagsági díj, adományok: MBK/ITT-OTT 27643 Laurell Ln. North Olmstead, OH 44070 Tel: (216) 779-7791 (Hargitai) Kérnénk a megfelelő küldeményt a megfelelő címre! A Magyar Baráti Közösség (MBK) Oregon államban bejegyzett, felekezet nélküli magyar vallásos - kari­tatív - kulturális társaság, melynek céljait a hatósá­gok által jóváhagyott alapokmánya így határozza meg: „to promote non-denominational religious life in the Hungarian tradition, charitable work by and among people of Hungarian extraction, and cultur­al-educational endeavors that further Hungarian values... The Corporation is organized exclusively for the above purposes, within the meaning of sec­tion 501(c)(3) of the U.S. Internal Revenue Code. Notwithstanding any other provision of these arti­cles, the Corporation shall not carry on any activity not permitted under ORS Chapter 61, or by an or­ganization exempt from Federal Income Tax under section 501(c)(3) of the U.S. Internal Revenue Code.” Költségeit a Magyar Baráti Közösség tagdíjakból, barátainak adományaiból, előfizetésekből, részvételi díjakból fedezi. Az ITT-OTT szabad fórum. Sem politikai, sem felekezeti, sem világnézeti szempontból nem cen­zúrázunk. A magyar eszmecsere a célunk, minden civilizált vitának helyet adunk. Cikkeket, verseket, szépirodalmi termékeket, leveleket, esszéket, prédikációkat, riportokat, recenziókat, tanul­mányokat kérünk olvasóinktól, angol nyelven is, ha magyar vonatkozásúak. Kéziratot nem őrzünk meg, nem küldünk vissza. Magánlevelezést általában nem folytatunk — elnézést kérünk. A főszerkesztő FAX-szal elérhető: Gondnok: Böjtös László MBK Gondnok 11312 Fitzwater Rd. Brecksville, OH 44141 (USA) Tel: (216) 526-4587 ITT-OTT 27. évfolyam 1. szám, 123. önálló kiadvány. Lapzárta 1994. július 1. Felelős szerkesztő: Éltető J. Lajos (Portland, OR). Szerkesztőbizottság: Nagy Károly (Piscataway, NJ), Pomogáts Béla (Budapest). Intézőség: Andruskó Linda (Portland, OR), Hargitai István (North Olmstead, OH), Ludányi András, Ludányi Panni (Ada, OH). E számot szerkesztette: Éltető J. Lajos. Szedés: Éltető Lajos. Éltető Lilla. © COPYRIGHT MAGYAR BARÁTI KÖZÖSSÉG, INC., P.O. BOX 15126, PORTLAND, OR 97215-0126, USA T Dr. Louis J. Éltető, Dept. FL Portland State University (USA) (503) 725-4882

Next

/
Thumbnails
Contents