Itt-Ott, 1992 (25. évfolyam, 1/119-3/121. szám)

1992 / 1. (119.) szám

Az ITT-OTT kiadója a Magyar Baráti Közösség Tanácsa. Megjelenünk évente négyszer. Egy példány ára portóval $7.50, tengeren túlra $10. Előfizetés: MBK tagsági díjjal (szavazati joggal): egyénenként, ill. családonként: $40 Csak előfizetés, tagsági díj nélkül: $20 A teljes tagsági díj és minden azon felüli támogatás az US adóból levonható! MBK címek, telefonszámok: MBK kiadóhivatal, általános levelezési cím: MBK/ITT-OTT P.O. Box 112 Ada, OH 45810 (USA) Tel: (419) 634-2056 (Ludányi) Szerkesztőség: titkárság MBK/ITT-OTT P.O. Box 15126 Portland, OR 97215-0126 (USA) Tel: (503) 234-7132 (Éltető) Előfizetés, tagsági díj, adományok: MBK/ITT-OTT P.O. Box 45174 Washington, DC 20026 (USA) Tel: (301) 933-6525 (Kovács) A Reménység-tavi (Lake Hope), 1992-es találkozóra jelentkezés, szállásfoglalás: MBK/ITT-OTT 11312 Fitzwater Rd. Brecksville, OH 44141 (USA) Tel: (216) 526-4587 (Bőjtös) Kérnénk a megfelelő küldeményt a megfelelő címre! Új címekre szívesen küldünk mutatványszámot! A Magyar Baráti Közösség (MBK) Oregon államban bejegyzett, felekezet nélküli magyar vallásos - kari­tatív - kulturális társaság, melynek céljait a hatósá­gok által jóváhagyott alapokmánya így határozza meg: „to promote non-denominational religious life in the Hungarian tradition, charitable work by and among people of Hungarian extraction, and cultur­al-educational endeavors that further Hungarian values... The Corporation is organized exclusively for the above purposes, within the meaning of sec­tion 501(c)(3) of the U.S. Internal Revenue Code. Notwithstanding any other provision of these arti­cles, the Corporation shall not carry on any activity not permitted under ORS Chapter 61, or by an or­ganization exempt from Federal Income Tax under section 501(c)(3) of the U.S. Internal Revenue Code.” Költségeit a Magyar Baráti Közösség tagjdíjakból, barátainak adományaiból, előfizetésekből, részvételi díjakból fedezi. Az ITT-OTT szabad fórum. Sem politikai, sem val­lásfelekezeti, sem világnézeti szempontból nem cen­zúrázunk. A magyar eszmecsere a célunk, minden civilizált vitának helyet adunk. Cikkeket, verseket, szépirodalmi termékeket, leveleket, esszéket, prédikációkat, riportokat, recenziókat, tanul­mányokat kérünk olvasóinktól, angol nyelven is, ha magyar vonatkozásúak. Magyarországi írókat első közlés esetén lelehetóség szerint szerény összeggel honorálunk, s amint megoldható lesz, ugyanezt kiteijesztjük a kisebbségben élőkre is. A honorári­um összegét és kiutalását a szerkesztőség dönti el, csakúgy mint a közlést. A szerkesztőség döntése végérvényes. Kéziratot nem őrzünk meg, nem küldünk vissza. Magánlevelezést általában nem folytatunk — elnézést kérünk. A főszerkesztő FAX-szal elérhető: Dr. Louis J. Éltető, Dept. FL Portland State University (USA) (503) 725-4882 ITT-OTT 25. évfolyam, tavaszi szám, 119. önálló kiadvány. Lapzárta 1992. március 15. Felelős szerekesztő: Éltető J. Lajos (Portland, OR). Társszerkesztők: Kovács Beáta (Silver Spring, MD), Ludányi András (Ada, OH), szerkesztőbizottsági tagok: Nagy Károly (Piscataway, NJ), Nyeste Zoltán (Hopatcong, NJ), Pomogáts Béla (Budapest). Intézőség: Ludányi Júlianna (Ada, OH), Kovács Árpád (Silver Spring, MD). E számot szerkesztette: Éltető J. Lajos. Szedés: Éltető J. Lajos. E szám munkatársai: Kovács Árpád, Nagy Károly, Ludányi András, Papp László, Cseh Tibor, Kolumbán Miklós, Cúth János, Magyari Barna, Unghváry Sándor, Bodó András, Fülöp László, Él­tető Lilla. © COPYRIGHT MAGYAR BARÁTI KÖZÖSSÉG, INC., P.O. BOX 15126, PORTLAND, OR 97215-0126, USA

Next

/
Thumbnails
Contents