Itt-Ott, 1991 (24. évfolyam, 1-2/118. szám)

1991 / 1-2. (118.) szám

Az ITT-OTT kiadója a Magyar Baráti Közösség Tanácsa. Megjelenünk évente négyszer. Egy példány ára portóval $7.50, tengeren túlra $10. Előfizetés: MBK tagsági díjjal (szavazati joggal): egyénenként, ill. családonként: $40 Csak előfizetés, tagsági díj nélkül: $20 A teljes tagsági díj és minden azon felüli támogatás az US adóból levonható! MBK címek, telefonszámok: MBK kiadóhivatal, általános levelezési cím: MBK/ITT-OTT P.O. Box 112 Ada, OH 45810 (USA) Tel: (419) 634-2056 (Ludányi) Szerkesztőség: MBK/ITT-OTT P.O. Box 15126 Portland, OR 97215-0126 (USA) Tel: (503) 234-7132 (Éltető) Előfizetés, tagsági díj, adományok: MBK/ITT-OTT P.O. Box 45174 Washington, DC 20026 (USA) Tel: (301) 933-6525 (Kovács) A Reménység-tavi (Lake Hope), 1991-es találkozóra (aug. 18-24) jelentkezés, szállásfoglalás: MBK/ITT-OTT 11312 Fitzwater Rd. Brecksvilié, OH 44141 (USA) Tel: (216) 526-4587 (Bőjtös) Kérnénk a megfelelő küldeményt a megfelelő címre! Új címekre szívesen küldünk mutatványszámot! A Magyar Baráti Közösség (MBK) Oregon államban bejegyzett, felekezet nélküli magyar vallásos - kari­tatív - kulturális társaság, melynek céljait a hatósá­gok által jóváhagyott alapokmánya így határozza meg: „to promote non-denominational religious life in the Hungarian tradition, charitable work by and among people of Hungarian extraction, and cultur­al-educational endeavors that further Hungarian values... The Corporation is organized exclusively for the above purposes, within the meaning of sec­tion 501(c)(3) of the U.S. Internal Revenue Code. Notwithstanding any other provision of these arti­cles, the Corporation shall not carry on any activity not permitted under ORS Chapter 61, or by an or­ganization exempt from Federal Income Tax under section 501(c)(3) of the U.S. Internal Revenue Code.” Költségeit a Magyar Baráti Közösség tagjdíjakból, barátainak adományaiból, előfizetésekből, részvételi díjakból fedezi. Az ITT-OTT szabad fórum. Sem politikai, sem val­lásfelekezeti, sem világnézeti szempontból nem cen­zúrázunk. A magyar eszmecsere a célunk, minden civilizált vitának helyet adunk. Cikkeket, verseket, szépirodalmi termékeket, leveleket, esszéket, prédikációkat, riportokat, recenziókat, tanul­mányokat kérünk olvasóinktól, angol nyelven is, ha magyar vonatkozásúak. Magyarországi írókat első közlés esetén lelehetőség szerint szerény összeggel honorálunk, s amint megoldható lesz, ugyanezt kitelj észtjük a kisebbségben élőkre is. A honorári­um összegét és kiutalását a szerkesztőség dönti el, csakúgy mint a közlést. A szerkesztőség döntése végérvényes. Kéziratot nem őrzünk meg, nem küldünk vissza. Magánlevelezést általában nem folytatunk — elnézést kérünk. A főszerkesztő FAX-kszal elérhető: Dr. Louis J. Éltető, Dept. FL Portland State University (USA) (503) 725-4882 ITT-OTT 24. évfolyam, tavaszi-nyári szám, 118. önálló kiadvány. Lapzárta 1991. június 30. Felelős szerekesztő: Éltető J. Lajos (Portland, OR). Társszerkesztők: Kovács Beáta (Silver Spring, MD), Ludányi András (Ada, OH), szerkesztőbizottsági tagok: Nagy Károly (Piscataway, NJ), Nyeste Zoltán (Hopatcong, NJ), Pomogáts Béla (Budapest). Intézőség: Ludányi Júlianna (Ada, OH), Kovács Árpád (Silver Spring, MD), Farkas Szabolcs (Portland, OR). E számot szerkesztette: Éltető J. Lajos. Szedés: Éltető J. Lajos. E szám munkatársai: Cseh Tibor (Midland Park, NJ), Cúth János (Komárom), Éltető J. Lajos, Fülöp László (Madison, WI), Lőte Lajos (Rochester, NY), Ludányi András, Magyari Barna (Gyula), Doris Hera Parel (Budapest), Sylvester Lajos (Sepsiszent­­györgy), T. Ágoston László (Budapest), Zas Lóránt (Thousand Oaks, CA) © COPYRIGHT MAGYAR BARÁTI KÖZÖSSÉG, INC., P.O. BOX 15126, PORTLAND, OR 97215-0126, USA

Next

/
Thumbnails
Contents