Itt-Ott, 1973 (6. évfolyam, 1-6. szám)

1973 / 1. szám

6. évf.t 1. szám___________ITT-OTT, 1973____________Volume 5. No. i Összekötő tanácsunk 1971 szeptemberi ülésén hozott határozata alapján, 1972 szeptember másodikán és harmadikén megrendeztük Baráti Közösségünk első nyilvános szemináriumát a Hereford, Pennsylvania mellett fekvő "Magyar Tanyán." E számunk a szemináriumon elhangzott előadások és hozzászólások szövegét tartalmazza. Szórványközösségünknek több, mint négy éven át kialakult érdek­lődési körét figyelembe véve, a szeminárium előkészítő bizottsága a következő általános témákat tűzte ki programként: 1) Az északamerikai környezet megmaradási és továbbiéjlődési le­hetőségei (szept. 2, de.); 2) Létező magyarság-szolgáló szervezeteink kiértékelése (szept. 2, du.) ; 3) A magyar vallás gondolata (szept. 3» de.); és k) Népoktatás és vegyes témák (szept. 3# du.). Az egyes előadásokat felkérésre vállalták a részvevők, a bizottság által megadott ill. jóváhagyott alcimek szerint. A kétnapos szemináriumon összesen kb. 100 személy fordult meg; az aktiv részvevők száma meghaladta a hatvanat. Az ellátásról a "Magyar Tanya" személyzete gondoskodott bizománybán, elszállásolást a környékbeli szállókban, a tanyaépületben, valamint sátrakban ta­lált a közönség. E szemináriummal, úgy hisszük, fontos lépést tettünk Baráti Kö­zösségünk megerősitése, további kiépitése felé. ügy gondoljuk, olyan magot vetettünk el Herefordban, ami idővel terebélyes fává fejlődhetik. Ám Ítéljen maga az olvasó. E számunkat megküldjük Közösségünk minden rendes tagjának. To­vábbi számok ára $2; megrendeléseket kérjük a szerkesztőség cimére.

Next

/
Thumbnails
Contents