Itt-Ott, 1972 (5. évfolyam, 1-10. szám)

1972-01-01 / 1. szám

ISMERTETOISMERTETOISMERTETOISMERTETOISMERTETOISMERTETO*T 'ITT-OTT nem üzleti célok szolgálatában álló folyóirat, hanem egy köréje csoportosult magyar, baráti körnek a kiadványa, egy eszmecserét lehetségessé tevő eszköz, amire szétszóródottságunk miatt szükségünk van: állandóan folyó szeminárium, amit a részvevők tartanak fenn, s amelyen résztvenni bárkinek joga van. Előfizetési dij nincs, költségeinket olvasóink, részvevőink adakozásából fedezzük. Lapunkat küldjük mindazoknak, akik—bármilyen formában, akár pénzbeli adománnyal, akár közlésre szánt anyaggal— hozzájárulnak munkánkhoz. Nem kérünk sokat: néha egy baráti hangú levelezőlap is elég. Hozzászólásokat, leveleket, cikkeket, verseket és egyéb irodalmi termékeket leközlésre kérünk. Nem követünk semmi­féle politikai irányt ezen az egyen kivül: csak magyarok vagyunk és csak magyarokkal folytatunk eszmecserét. Célunk többek között az, hogy megszólaltassuk azokat, akik eddig hallgattak: hogy alkalmat adjunk mindenkinek, külö­nösen minden fiatalnak, az irodalmi tevékenységre, nyelv­tudása ápolására, fejlesztésére. Szeretnénk felvenni mi­nél több magyart Baráti Körünkbe, ahol tiszta, testvéri alapon, a szokásos szólamok, rangok, cimek és tagsági iga­zolványok nélkül keressük az őszinte, egyszerű,igaz magyar utat, segitjük egymást a nagyvilágban is megmaradni magyar­nak, abban a megrendithetetlen hitben, hogy ősi örökségünk­et megtartani, fejleszteni és továbbadni igenis érdemes! A LEKÖZÖLT LEVELEK, CIKKEK, STB. KIZÁRÓLAG ÍRÓIK VÉLEMÉNYÉT FEJEZIK KI. Megjelenünk minden hónap elején, szükség esetén két hónapi anyagot összevonva adunk ki. A lap kiadója az ITT-OTT Baráti Körének összekötő tanácsa. Levelezési cimünk: ITT-OTT P.0. BOX 112 ADA, OHIO 45810 USA ITT-OTT is published monthly by the coordinating council of ITT-OTT's Circle of Friends, at the above address. 2

Next

/
Thumbnails
Contents