Itt-Ott, 1970. október - 1971. szeptember (4. évfolyam, 1-11. szám)

1970-10-01 / 1-2. szám

ISMERTETOISMERTETOISMERTETOISMERTETOISMERTETOISMERTETÖ ITT-OTT nem üzleti célok szolgálatában álló folyóirat, hanem egy köréje csoportosult levelezókörnek a kiadványa, egy eszmecserét lehetségessé tevó eszköz, amelyre szét­szórtságunk miatt szükségünk van: állandóan folyó szemi­nárium, amit a részvevők tartanak fenn, s amelyen részt­­venni bárkinek joga van. Előfizetési dij nincs, költségeinket olvasóink, részvevő­ink adakozásából fedezzük. Lapunkat állandóan küldjük mindazoknak, akik— bármilyen formában, akár pénzbeli adománnyal, akár közlésre szánt anyaggal— hozzájárulnak munkánkhoz. Nem kérünk sokat--­néha egy baráti hangú levelezőlap is elég. Hozzászólásokat, leveleket, cikkeket, verseket és egyéb irodalmi termékeket leközlésre kérünk. Nem követünk semmi­féle politikai irányt ezen az egyen kívül: csak magyarok vagyunk, és csak magyarokkal folytatunk eszmecserét!Ez­zel úgy hisszük, minden meg van mondva. Célunk többek között az, hogy megszólaltassuk azokat, akik eddig hallgattak: hogy alkalmat adjunk mindenkinek, külö­nösen minden fiatalnak, az irodalmi tevékenységre, nyelv­tudása ápolására, fejlesztésére. Szeretnénk felvenni mi­nél több magyart baráti körünkbe, ahol tiszta, testvéri alapon, a szokásos szólamok, rangok, cimek és tagsági iga­zolványok nélkül keressük az őszinte, egyszerű, igaz ma­gyar utat, segitjük egymást a nagyvilágban is megmaradni magyarnak, abban a megrendithetetlen hitben, hogy ősi örökségünket megtartani, fejleszteni és továbbadni igenis érdemes! A beküldött anyagot, hacsak lehet, duplasorosan gépelve kérjük. Indokolt esetben eltekintünk e követelményünktől is. __ Csak olvasható kéziratokat fogadhatunk el. Anyagtor­lódás esetén nem tudunk minden hozzászólást leközölni. A LEKÖZÖLT LEVELEK, CIKKEK, STB. KIZÁRÓLAG ÍRÓIK VÉLEMÉ­NYÉT FEJEZIK KI. Megjelenünk minden hónap elején. Levelezést az alábbi cím­re kérünk: ITT-OTT P.0. Box 112 Ada, Ohio 45810 U.S.A.

Next

/
Thumbnails
Contents