Evangélikus főgimnázium, Igló, 1916

KL IG LÓI ÁG. HI TV. EV. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1916—1917. TANÉVRŐL. KÖZLI: FISCHER MIKLÓS K1R. TANÁCSOS, IGAZGATÓ. Ki LÓ, 1917. SZEPESI LAPOK NYOMDA VÁLLALATA.

Next

/
Thumbnails
Contents