Evangélikus főgimnázium, Igló, 1915

AZ 10 LÓI ÁO. Hl TV. EV. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1915—1916. TANÉVRŐL. KÖZLI : FISCHER MIKLÓS KIR. TANÁCSOS, IGAZGATÓ. 1GLŐ 1916. SZEPESI LAPOK NYOMDAVÁLLALATA.

Next

/
Thumbnails
Contents