Evangélikus főgimnázium, Igló, 1911

AZ IO LÓI w—iww— r ÁG. HITV. EV. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1911—1912. TANÉVRŐL. KÖZLI ; FISCHER MIKLÓS KIR. TANÁCSOS, IGAZGATÓ. IGLÓ 1912. SZEPESI LAPOK NYOMDAVÁLLALATA.

Next

/
Thumbnails
Contents