Evangélikus főgimnázium, Igló, 1907

AZ IGLÓI % ÁG. HITV. EV. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1907-908. TANÉVRŐL. KÖZLI: F1S0ER MIKLÓS IGAZGATÓ. SZEPESI LAPOK NYOMDAVÁLLALAT IGLÓN 1908.

Next

/
Thumbnails
Contents