Evangélikus főgimnázium, Igló, 1906

AZ IGLOI ÁG. HITV. EV. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1906—907. TAN ÉVRŐL KÖZLI: FISCHER MIKLÓS IGAZGATÓ. IGLÓN. NYOMATOTT SCHMIDT JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1907.

Next

/
Thumbnails
Contents