Evangélikus főgimnázium, Igló, 1904

AZ 10 LÓI ÁO. HITV. EV. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1904—1905. TANÉVRŐL KÖZLI: FISCHER MIKLÓS IGAZGATÓ. IGLÓN, NYOMATOTT SCHMIDT JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN

Next

/
Thumbnails
Contents