Evangélikus főgimnázium, Igló, 1903

AZ IGLOI ÁG. HITV. EV. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1903—1904. TANÉVRŐL KÖZLI: FISCHER MIKLÓS. IGAZGATÓ. I O L Ó N, NYOMATOTT SCHMIDT JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1904.

Next

/
Thumbnails
Contents